Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Souvislé příklady na účtování DHM

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Souvislé příklady na účtování DHM"— Transkript prezentace:

1 Souvislé příklady na účtování DHM
Střední odborná škola Otrokovice Souvislé příklady na účtování DHM Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Marie Vašíčková Dostupné z Metodického portálu ISSN:  , financovaného z ESF a státního rozpočtu ČR. Provozováno Výzkumným ústavem pedagogickým v Praze.

2 Charakteristika DUM 1 Název školy a adresa
Střední odborná škola Otrokovice, tř. T. Bati 1266, Otrokovice Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/ /1 Autor Mgr. Marie Vašíčková Označení DUM VY_32_INOVACE_SOSOTR-Mn-Úč/2-EK-1/10 Název DUM Souvislé příklady na účtování dlouhodobého hmotného majetku (DHM) Stupeň a typ vzdělávání Středoškolské vzdělávání Kód oboru RVP 63-41-M/ 01 Obor vzdělávání Management hotelových a turistických služeb Vyučovací předmět Účetnictví Druh učebního materiálu Výukový materiál Cílová skupina Žák, 16 – 17 let Anotace Výukový materiál je určený k ověření znalostí o účtování DHM náplň: Souvislé příklady na účtování DHM Vybavení, pomůcky Dataprojektor Klíčová slova Vstupní cena, odpisy, oprávky, zůstatková cena Datum

3 Souvislé příklady na účtování DHM
Náplň učiva Dva příklady k procvičení kompletního účtování DHM

4 Příklad č. 1 Firmě došla faktura za stroj na částku Kč % DPH, doprava stroje byla zaplacena hotově Kč + 20% DPH, montáž byla provedena ve vlastní režii za Kč. Stroj byl uveden do užívání, faktura dodavateli zaplacena bezhotovostně. Stroj byl zařazen do 3. odpisové skupiny a 2 roky odepisován degresívně (zrychleně). Po 2. roce užívání byl stroj při povodni poškozen a bylo nutné ho vyřadit z evidence. Pojišťovna škodu ve výši zůstatkové ceny uhradila převodem.

5 Řešení: (částky jsou v Kč)
1. Faktura: ,343/321

6 1. Faktura: 750.000 + 150.000 042,343/321 2. Doprava stroje hotově 10.000 + 2.000 042,343/211

7 1. Faktura: ,343/ Doprava stroje hotově ,343/ Montáž ve vlastní režii /622

8 1. Faktura: ,343/ Doprava stroje hotově ,343/ Montáž ve vlastní režii / Převod stroje do užívání /042

9 1. Faktura: ,343/ Doprava stroje hotově ,343/ Montáž ve vlastní režii / Převod stroje do užívání / Faktura uhrazena z BÚ /221

10 Výpočet odpisů: Od1= VC 𝐾 Od1= = Od2= 2(VC−o) 𝐾𝑛−1 Od2= 2( −80.000) 11−1 =

11 6. Řádný odpis za 1. rok užívání 80.000 551/082

12 6. Řádný odpis za 1. rok užívání 80. 000. 551/082 7. Řádný odpis za 2
6. Řádný odpis za 1. rok užívání / Řádný odpis za 2. rok užívání /082

13 6. Řádný odpis za 1. rok užívání 80. 000. 551/082 7. Řádný odpis za 2
6. Řádný odpis za 1. rok užívání / Řádný odpis za 2. rok užívání / Doúčtování oprávek / (ZC= )

14 6. Řádný odpis za 1. rok užívání 80. 000. 551/082 7. Řádný odpis za 2
6. Řádný odpis za 1. rok užívání / Řádný odpis za 2. rok užívání / Doúčtování oprávek / (ZC= ) 9. Vyřazení stroje z evidence /022

15 6. Řádný odpis za 1. rok užívání 80. 000. 551/082 7. Řádný odpis za 2
6. Řádný odpis za 1. rok užívání / Řádný odpis za 2. rok užívání / Doúčtování oprávek / (ZC= ) 9. Vyřazení stroje z evidence / Předpis škody pojišťovně /688

16 6. Řádný odpis za 1. rok užívání 80. 000. 551/082 7. Řádný odpis za 2
6. Řádný odpis za 1. rok užívání / Řádný odpis za 2. rok užívání / Doúčtování oprávek / (ZC= ) 9. Vyřazení stroje z evidence / Předpis škody pojišťovně / Úhrada škody pojišťovnou /378  

17 Příklad č. 2 Firma obdržela fakturu za osobní auto v ceně % DPH. Fakturu uhradila z bankovního účtu. Za montáž autoalarmu zaplatila hotově % DPH. Auto bylo převedeno do užívání ve vstupní ceně. Bylo zařazeno do 2. odpisové skupiny a odepisováno lineárně. Po 1. roce užívání přestalo auto firmě kapacitně vyhovovat, proto ho prodala za zůstatkovou cenu zvýšenou o 20 % DPH. Kupujícímu vystavila fakturu, kterou tento odběratel uhradil převodem.

18 Řešení: (Částky jsou v Kč) 1. Faktura za auto 190. 000 + 38. 000

19 1. Faktura za auto 190.000 + 38.000 042,343/321 2. Úhrada faktury bezhotovostně 228.000 321/221

20 1. Faktura za auto ,343/ Úhrada faktury bezhotovostně / Hotově za autoalarm ,343/211

21 1. Faktura za auto ,343/ Úhrada faktury bezhotovostně / Hotově za autoalarm ,343/ Převod auto do užívání /042

22 Výpočet odpisů: Od1= VC 100 x od1 Od1= x 11 =

23 5. Řádný odpis za 1. rok užívání 22.000 551/082

24 5. Řádný odpis za 1. rok užívání 22. 000 551/082 6
5. Řádný odpis za 1. rok užívání / Doúčtování oprávek /082

25 5. Řádný odpis za 1. rok užívání 22. 000 551/082 6
5. Řádný odpis za 1. rok užívání / Doúčtování oprávek / Vyřazení auta z evidence /022

26 5. Řádný odpis za 1. rok užívání 22. 000 551/082 6
5. Řádný odpis za 1. rok užívání / Doúčtování oprávek / Vyřazení auta z evidence / Vydaná faktura /641,343

27 5. Řádný odpis za 1. rok užívání 22. 000 551/082 6
5. Řádný odpis za 1. rok užívání / Doúčtování oprávek / Vyřazení auta z evidence / Vydaná faktura /641, Úhrada faktury na BÚ /    

28 Kontrolní otázky: Jaký účetní úkon je třeba provést vždy před vyřazením DHM z evidence? Jakým způsobem byl odepisován DHM v příkladu č. 1 a jak u příkladu č. 2? Mohl by kupující za auto zaplatit i jiným způsobem?

29 Seznam obrázků:

30 Seznam použité literatury:
[1] Zákon 563/1991 Sb., o účetnictví [2] České účetní standardy (ČUS) pro podnikatele č. 013 Dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek


Stáhnout ppt "Souvislé příklady na účtování DHM"

Podobné prezentace


Reklamy Google