Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Sociální zabezpečení 3. ročník Studijní obor: Sociální činnost Implementace ICT do výuky č. CZ.1.07/1.1.02/02.0012 GG OP VK.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Sociální zabezpečení 3. ročník Studijní obor: Sociální činnost Implementace ICT do výuky č. CZ.1.07/1.1.02/02.0012 GG OP VK."— Transkript prezentace:

1 Sociální zabezpečení 3. ročník Studijní obor: Sociální činnost Implementace ICT do výuky č. CZ.1.07/1.1.02/02.0012 GG OP VK

2 SOCIÁLNÍ POJIŠTĚNÍ Implementace ICT do výuky č. CZ.1.07/1.1.02/02.0012 GG OP VK

3 zákon č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti Implementace ICT do výuky č. CZ.1.07/1.1.02/02.0012 GG OP VK

4 Sociální pojištění = pojistné na sociální zabezpečení  zahrnuje platby na:  důchodové pojištění  nemocenské pojištění  příspěvek na státní politiku zaměstnanosti Implementace ICT do výuky č. CZ.1.07/1.1.02/02.0012 GG OP VK

5 Pojistné na sociální zabezpečení  pojistné je příjmem státního rozpočtu  částka, která je na pojistném vybrána, tvoří více než třetinu příjmů státního rozpočtu  výběr pojistného spadá do kompetence České správy sociálního zabezpečení Implementace ICT do výuky č. CZ.1.07/1.1.02/02.0012 GG OP VK

6 Povinnost platit pojistné mají  zaměstnavatelé  zaměstnanci  OSVČ  osoby dobrovolně účastné důchodového pojištění – osoby starší 18 let, které nejsou povinně důchodově pojištěny a nechtějí, aby se jejich budoucí důchodové nároky snižovaly Implementace ICT do výuky č. CZ.1.07/1.1.02/02.0012 GG OP VK

7  Pojistné se vypočítává stanovenou procentní sazbou z vyměřovacího základu za rozhodné období  vyměřovací základ je částka, ze které se pojistné odvádí  rozhodné období je období, z něhož se zjišťuje vyměřovací základ Implementace ICT do výuky č. CZ.1.07/1.1.02/02.0012 GG OP VK

8 Zdravotní pojištění  není součástí systému sociálního pojištění, ale odvody na všeobecné zdravotní pojištění provádí zaměstnavatel společně s odvody na sociální pojištění  smyslem zdravotního pojištění je úhrada nákladů zdravotní péče poskytnuté pojištěným občanům  je založeno na pravidelné platbě pojistného do fondu zdravotního pojištění a v případě vzniku sociální události dochází k úhradě nákladů zdravotní péče  tyto prostředky jsou odděleny od státního rozpočtu jako fond všeobecného zdravotního pojištění, který je spravován Všeobecnou zdravotní pojišťovnou Implementace ICT do výuky č. CZ.1.07/1.1.02/02.0012 GG OP VK

9 Státní pojištěnci  nezaopatřené děti  poživatelé důchodů z důchodového pojištění  příjemci rodičovského příspěvku  ženy na mateřské dovolené a osoby na rodičovské dovolené a osoby pobírající peněžitou pomoc v mateřství  uchazeči o zaměstnání včetně uchazečů o zaměstnání, kteří přijali krátkodobé zaměstnání  osoby, které jsou závislé na pomoci jiné osoby ve stupni II, III nebo IV a osoby o ně pečující  osoby pečující o děti mladší 10 let, které jsou závislé na pomoci jiné osoby ve stupni I Implementace ICT do výuky č. CZ.1.07/1.1.02/02.0012 GG OP VK

10 Státní pojištěnci  osoby ve výkonu zabezpečovací detence, vazby nebo ve výkonu trestu odnětí svobody  osoby, které jsou invalidní ve 3. stupni nebo které dosáhly věku potřebného pro nárok na starobní důchod, avšak nesplňují další podmínky pro přiznání důchodu a nemají příjmy ze zaměstnání ani ze samostatné výdělečné činnosti  osoby celodenně osobně a řádně pečující alespoň o jedno dítě do 7 let věku nebo nejméně o dvě děti do 15 let věku, pokud nemají příjmy ze zaměstnání nebo ze samostatné výdělečné činnosti Implementace ICT do výuky č. CZ.1.07/1.1.02/02.0012 GG OP VK

11 Státní pojištěnci mladiství umístění ve školských zařízeních pro výkon ústavní výchovy a ochranné výchovy osoby vykonávající dlouhodobou dobrovolnickou službu na základě smlouvy s vysílající organizací, které byla udělena akreditace Ministerstvem vnitra, v rozsahu překračujícím v průměru alespoň 20 hodin v kalendářním týdnu žadatelé o udělení mezinárodní ochrany a jeho dítě narozené na území, pokud nemají příjmy ze zaměstnání nebo ze samostatné výdělečné činnosti Implementace ICT do výuky č. CZ.1.07/1.1.02/02.0012 GG OP VK


Stáhnout ppt "Sociální zabezpečení 3. ročník Studijní obor: Sociální činnost Implementace ICT do výuky č. CZ.1.07/1.1.02/02.0012 GG OP VK."

Podobné prezentace


Reklamy Google