Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Důchodová reforma (úvod do problematiky) Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Důchodová reforma (úvod do problematiky) Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR."— Transkript prezentace:

1 Důchodová reforma (úvod do problematiky) Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR

2 Přehled základních změn v I., II. a III. pilíři důchodového systému

3 •Změna výpočtu důchodu s cílem posílení principu zásluhovosti •Reakce na Nález Ústavního soudu •5 leté přechodné období •Pokračování v procesu zvyšování důchodového věku •Urychlení sjednocení důchodového věku mužů a žen (ze 4 na 6 měsíců ročně) •Další zvyšování důchodového věku o 2 měsíce ročně s „otevřeným koncem“ (např. ročník narození 1971 = 66 let, 1977 = 67 let atd….). •Pevné pravidlo zvyšování důchodů v zákoně, nikoliv rozhodnutím vlády •Valorizace důchodů podle •100 % (v letech 2013 -2015 1/3) růstu cen •1/3 růstu reálných mezd •Pokračování v prodlužování rozhodného období pro zjišťování příjmů (celoživotně) I. pilíř

4 rok 2041, důchodový věk 66 let+8 měsíců, narození v roce 1975

5 •Vznik důchodového spoření – zákon č. 426/2011 Sb. •Vstup na základě dobrovolného rozhodnutí, možnost vstoupit je dána každé fyzické osobě starší 18 let, které dosud nebyl přiznán starobní důchod z I. pilíře •do konce kalendářního roku, ve kterém dosáhne věku 35 let, nebo •do 6 měsíců -od 1. 1. 2013, nebo -ode dne, od kterého byla poprvé od 1. 1. 2013 poplatníkem pojistného na důchodové pojištění •Financování zvláštní platbou => pojistné na důchodové spoření •Sazba 5 % (při snížení sazby pojistného na důchodové pojištění z 28 na 25 %) •Dávky (podmínkou nároku je přiznání starobního důchodu z důchodového pojištění) •doživotní důchod •doživotní penze s pozůstalostním důchodem na tři roky •důchod na 20 let •Administrováno ze strany penzijních společností v rámci důchodových fondů •Povinně 4 fondy (státních dluhopisů, konzervativní, vyvážený a dynamický) II. pilíř

6 •Transformace penzijního připojištění se státním příspěvkem na doplňkové penzijní spoření (zákon č. 427/2011 Sb.) •Penzijní fond => •Penzijní společnost •Transformovaný fond •Účastnické fondy •Povinně konzervativní účastnický fond •Čerpání dávek •Pravidelné dávky nejdříve 5 let před dosažením důchodového věku (mužů) •Jednorázové vyrovnání dosažením důchodového věku •Státní příspěvek •Poskytován při příspěvku od 300 do 1000 Kč •Výše státního příspěvku od 90 do 230 Kč •Dávky •starobní penze na určenou dobu •invalidní penze na určenou dobu •jednorázové vyrovnání •odbytné •úhrada jednorázového pojistného pro doživotní penzi •úhrada jednorázového pojistného pro penzi na přesně stanovenou dobu s přesně stanovenou výší důchodu. III. pilíř

7 Praktické aspekty důchodové reformy

8 •Vstup •Podpis smlouvy (rozhodnutí o vstupu) s penzijní společností v zákonem stanovené lhůtě •Penzijní společnost lze kdykoliv změnit (1x za 5 let zdarma, jinak může být za poplatek) •Určení strategie spoření => kombinace umístění prostředků v jednotlivých důchodových fondech a jejich přesuny v čase •Strategii spoření lze kdykoliv změnit (1 x ročně zdarma, jinak může být za poplatek) •Povinnost informovat zaměstnavatele o účasti (neplatí pro OSVČ) •Při vstupu po obdržení potvrzení o registraci smlouvy •Při nástupu do nového zaměstnání •Čerpání dávek •Podmínkou je přiznání starobního důchodu z důchodového pojištění •Popis smlouvy s životní pojišťovnou => výběr konkrétní dávky Zaměstnanec (OSVČ)/účastník

9 •Povinnost platit pojistné na důchodové spoření •Výše pojistného je 5 % základu pojistného (shodný s vyměřovacím základem pro pojistné na důchodové pojištění včetně maximálních vyměřovacích základů) •Výběrčím místem je příslušný orgán finanční správy (stejně jako u daní) •Povinnost platby pojistného začíná za měsíc, od kterého je zaměstnanec (OSVČ) účastníkem důchodového spoření •Povinnost upravit platby pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti placeného za zaměstnance – účastníka důchodového spoření •Sazba pojistného je 3,5 % •Povinnost OSVČ - účastníka upravit platby pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti •Sazba pojistného je 26,2 % Zaměstnavatel účastníka/OSVČ účastník

10 •Budoucí účastník podepíše smlouvu o důchodovém spoření s penzijní společností dne 10. ledna 2013 •Penzijní společnost doručí žádost o registraci této smlouvy správci Centrálního registru smluv dne 15. ledna 2013 •Rozhodnutí správce Centrálního registru smluv o registraci podepsané smlouvy bude účastníkovi (a penzijní společnosti) doručeno dne 15. února 2013 •Registrace bude účinná a účast vzniká od 1. března 2013 •První pojistné na důchodové spoření zaplatí zaměstnavatel (OSVČ) orgánům finanční správy v dubnu (z vyměřovacího základu za březen) Příklad

11 Procesní aspekty důchodové reformy

12 •Povinnost používat nový předepsaný tiskopis Přehled o výši pojistného (doplněn souhrnný údaj o vyměřovacích základech osob účastných důchodového spoření) •Žádná nová oznamovací povinnost vůči OSSZ/ČSSZ •Jiná sazba pojistného pro zaměstnance účastného důchodového spoření, a to 3,5 % na důchodové pojištění a 5 % na důchodové spoření •Odvod pojistného na OSSZ za zaměstnance pouze na důchodové pojištění •U osob účastných důchodového spoření odvod příslušného pojistného orgánům finanční správy Zaměstnavatel

13 •Nová povinnost oznámit příslušné OSSZ vznik účasti na důchodovém spoření a datum vzniku •Sazba pojistného na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti ve výši 26,2 % pro OSVČ účastnou důchodového spoření a 29,2 % pro OSVČ bez účasti na důchodovém spoření •Sazba pojistného na důchodové spoření 5 % •Odvod pojistného na OSSZ pouze na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti •Odvod pojistného na důchodové spoření orgánům finanční správy •Možnost (ne povinnost) platit zálohy Osoba samostatně výdělečně činná

14 •Povinnost zaměstnavateli písemně oznámit den, kdy se stal účastníkem důchodového spoření •Povinnost platí vždy i při změně zaměstnavatele Zaměstnanec

15 •Povinnost oznámit příslušné OSSZ vznik účasti na důchodovém spoření a datum vzniku •Placení pojistného OSSZ ve zvýšené sazbě 30 % •OSSZ následně převede 5 % z celkové sazby Specializovanému finančnímu úřadu Osoba dobrovolně účastná důchodového pojištění

16


Stáhnout ppt "Důchodová reforma (úvod do problematiky) Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR."

Podobné prezentace


Reklamy Google