Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Ministerstvo financí ČESKÉ REPUBLIKY Základní východiska důchodové reformy – II. a III. pilíř Ministerstvo financí ČR 31. 3. 2011.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Ministerstvo financí ČESKÉ REPUBLIKY Základní východiska důchodové reformy – II. a III. pilíř Ministerstvo financí ČR 31. 3. 2011."— Transkript prezentace:

1 Ministerstvo financí ČESKÉ REPUBLIKY Základní východiska důchodové reformy – II. a III. pilíř Ministerstvo financí ČR 31. 3. 2011

2 Ministerstvo financí ČESKÉ REPUBLIKY 2 Tři pilíře důchodového systému v ČR – I. pilíř : průběžný PAYG – II. pilíř: fondový – důchodové fondy, opt- out – III. pilíř: fondový – účastnické fondy, transformační účastnický fond (TF), dobrovolný

3 Ministerstvo financí ČESKÉ REPUBLIKY 3 Poskytovatelé –Penzijní společnosti (PS) operátoři (poskytovatelé) ve II. i III. pilíři vznik transformací dnešních PF nebo nové subjekty na základě povolení ČNB –Depozitáři, pojišťovny

4 Ministerstvo financí ČESKÉ REPUBLIKY 4 Penzijní společnosti –PS bude muset splňovat vysoké požadavky pro to, aby mohla působit ve II. a III. pilíři – kapitálové požadavky (vstupní kapitál a udržování kapitálu ve vztahu k velikosti důchodových fondů); schvalování nabývání kvalifikovaných podílů akcionáři; schvalování osob ve vedení společnosti atd. –Dohled – nad penzijními společnostmi, depozitáři a pojišťovnami je vykonáván ČNB (včetně licencování).

5 Ministerstvo financí ČESKÉ REPUBLIKY 5 TRANSFORMAČNÍ ÚČASTNICKÝ FOND pro III. pilíř - - - - - - - - - Automatický převod existujících smluv Nepřijímá nové smlouvy Zachování penzijních plánů Garance nezáporného HV Možný převod do nových fondů 3. pilíře Státní podpora sjednocena s novými smlouvami 3. pilíře - - - - - - - - - Transformační projekt (Audit + souhlas ČNB) PENZIJNÍ SPOLEČNOST - - - - - - - - - - - - Právní kontinuita Transformační projekt Nové DŮCHODOVÉ fondy pro II. pilíř - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 4 povinné strategie -Dynamická -Smíšená -Konzervativní -Státní dluhopisy ČR Jiné investiční strategie nebudou povoleny Specifická regulace rizika pro každý profil Věkový autopilot - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Licenční řízení specifické -Kapitál, akcionáři -Předpoklady výkonu činnosti -Statuty fondů 2. pilíře Správa majetku, úplata Nové ÚČASTNICKÉ fondy pro III. pilíř - - - - - - - - - - - - Investiční profily určuje správce Regulace rizika pro všechny investiční profily stejná (zákon, vyhláška) Specifikace investiční strategie ve statutu - - - - - - - - - - - - - - - - - Povolení ČNB Smluvní vztah(y) KLIENTI -Stávající smlouvy 3. pilíře -Nové 2. pilíř -Nové 3. pilíř Správa majetku, úplata Správa majetku, úplata

6 Ministerstvo financí ČESKÉ REPUBLIKY 6 II. pilíř - účast –Dobrovolná –Rozhodnutí nelze změnit –Osoby 35 let a starší se mohou rozhodnout do konce roku 2012 –Osoby mladší 35 se mohou rozhodnout do konce kalendářního roku, ve kterém dosáhnou 35 let

7 Ministerstvo financí ČESKÉ REPUBLIKY 7 II. pilíř - pojistné –Snížení pojistné sazby do I. pilíře o 3% na 25% –K tomu povinnost přidat 2% z vlastních prostředků –Dodatečné vyšší zákonem upravené pojistné ve výši 2% (ze 6,5% na 8,5%) – poukazována zaměstnavatelem v rámci celkové platby pojistného

8 Ministerstvo financí ČESKÉ REPUBLIKY 8 II. pilíř – institucionální uspořádání –Penzijní společnosti – investiční správa Transformované penzijní fondy nebo nové subjekty Zvláštní licence Minimální kapitál 500 mil Kč (event. minimální počet účastníků) –Nebude zřizován státní fond –JIM – inkaso, centrální registr účastníků –Životní pojišťovny – výplata doživotních důchodů z II. pilíře

9 Ministerstvo financí ČESKÉ REPUBLIKY 9 II. pilíř - dávky –Výplatní fáze nejdříve ode dne přiznání starobního důchodu z I. pilíře –2 možnosti: Doživotní penze (pozůstalostní penze na 3 roky) – životní pojišťovny Renta po 20 let – penzijní společnosti

10 Ministerstvo financí ČESKÉ REPUBLIKY 10 II. pilíř - dědění –Prostředky vlastnictvím účastníka, předmětem dědictví (forma nároků z II. pilíře) –Výjimka, pokud to není možné: finanční prostředky odpovídající dodatečnému pojistnému pozůstalí, zbytek stát

11 Ministerstvo financí ČESKÉ REPUBLIKY 11 II. pilíř – dědění ve spořící fázi –Dědicové nezletilí – pozůstalostní penze ze všech prostředků po určitou dobu (5 let) –Dědicové zletilí účastnící se II. pilíře – ve prospěch jejich osobního důchodového účtu ve II. pilíři –Dědicové zletilí neúčastnící se II. pilíře – jednorázová výplata 40%

12 Ministerstvo financí ČESKÉ REPUBLIKY 12 II. pilíř - fondy –Založí PS, která se bude chtít účastnit poskytování služeb ve II. pilíři –Povolení ČNB –4 povinné fondy: Dynamický Vyvážený Konzervativní Státních dluhopisů ČR –Odlišnosti: investiční limity, skladba přípustných aktiv, do kterých lze investovat, riziko

13 Ministerstvo financí ČESKÉ REPUBLIKY 13 II. pilíř - fondy –Státních dluhopisů ČR –Konzervativní – dluhopisy ČS EU, nástroje peněžního trhu –Vyvážený – akcie, cenné papíry kolektivního investování –Dynamický – akcie, cenné papíry kolektivního investování (vyšší rozsah aktiv a část investovaných prostředků)

14 Ministerstvo financí ČESKÉ REPUBLIKY 14 II. pilíř – alokace prostředků účastníka –Rozdělení peněz účastníka: Možnost účastníka vložit peníze do jednoho fondu nebo je rozložit do více fondů jedné PS PS musí umožnit i tzv. strategii životního cyklu, tj. postupně se měnící rozdělení peněz mezi povinné fondy v závislosti na věku účastníka. –„Autopilot“ – Několik let před dosažením důchodového věku budou prostředky účastníka automaticky převedeny z dynamické do vyvážené (10 let) a později do do konzervativní strategie (5 let), pokud výslovně písemně neprohlásí, že si to nepřeje.

15 Ministerstvo financí ČESKÉ REPUBLIKY 15 II. pilíř – účastník a tok informací –Účastník si povinně vybírá poskytovatele (PS) –Účastník o výběru PS informuje zaměstnavatele, který tento údaj sděluje JIM při zasílání plateb pojistného (OSVČ rovnou informuje finanční úřad/JIM) –PS rovněž o smlouvě informuje JIM. JIM tedy ze svého registru smluv ví, za koho má, za jaké období, do které PS přeposlat peníze. –Jednotné inkasní místo (JIM) – vede registr smluv o spoření ve II. pilíři a distribuuje platby pojištěnců do fondů II. pilíře penzijním společnostem.

16 Ministerstvo financí ČESKÉ REPUBLIKY 16 II. pilíř – poplatky –Předmětem diskuse – viz „Veřejná konzultace k poplatkům ve II. pilíři“; www.mfcr.czwww.mfcr.cz Výše úplaty regulována zákonem Maximální výše stanovena pro každý důchodový fond zvlášť podle investičního profilu –Změna investičního profilu – na žádost kdykoliv, 1x ročně bezplatně, častěji za poplatek –Změna PS – bezplatně po 5 letech, poplatek ve lhůtě kratší

17 Ministerstvo financí ČESKÉ REPUBLIKY 17 III. pilíř - transformace PF –Transformace PF – tj. oddělení majetku účastníků a PF (akcionářů) –Vytvoření transformovaného fondu (TF) –PF (a.s.) po schválení transformace penzijní společností –Současní účastníci převedeni do TF automaticky, zachování roční garance nezáporného výnosu –Všechny nároky současných účastníků vyplývající z penzijních plánů a smluv zachovány –TF bude uzavřen – vstup nových účastníků nemožný

18 Ministerstvo financí ČESKÉ REPUBLIKY 18 III. pilíř - nové účastnické fondy (1) –Bude je zakládat PS, budou podléhat speciálnímu povolení ČNB –Účastníky budou noví zájemci o dobrovolné soukromé penzijní spoření –Nabídka investičních strategií na rozhodnutí PS – za podmínky splnění zákonných limitů a požadavků na investiční nástroje (nepřímo bude omezena minimálním požadavkem na majetek ve fondu (do 1 roku od zřízení) - omezení společná pro všechny fondy III. pilíře. –Budou do nich moci rovněž přestupovat účastníci z transformačního fondu (nové smlouvy s novými podmínkami, dosažená pojištěná doba započtena)

19 Ministerstvo financí ČESKÉ REPUBLIKY 19 III. pilíř - nové účastnické fondy (2) –U nových smluv nebude možné nabízet doživotní penzi – nutná smlouva s pojišťovnou –PS u nových smluv bude vyplácet pouze dávky na dobu určenou nebo jednorázové vyrovnání –Možnost odbytného zachována, ale prodloužení požadované doby účasti v systému pro vznik nároku na odbytné

20 Ministerstvo financí ČESKÉ REPUBLIKY 20 III. pilíř – státní příspěvek, poplatky –Státní příspěvek poskytován účastníkům TF i nových účastnických fondů Změna pravidel pro poskytování s cílem motivovat ke zvýšení příspěvku bez dopadu na státní rozpočet (varianty předmětem diskusí) –Poplatky za správu majetku v TF i nových účastnických fondech předmětem diskuse Zákonem regulovány Stanovena jejich maximální výše

21 Ministerstvo financí ČESKÉ REPUBLIKY 21 Zprostředkování – principy pro II. i III. pilíř –Maximální provize zprostředkovatele –Maximální částka ostatních obchodních nákladů –Limit propagačních nákladů –Investiční zprostředkovatel nebo vázaný zástupce PS (oprávnění k činnosti, zápis v registru ČNB) –Ověřování odbornosti zprostředkovatelů –Registrační a „udržovací“ poplatek –Zprostředkování ve výplatní fázi zakázáno, event. regulace jako ve spořící fázi

22 Ministerstvo financí ČESKÉ REPUBLIKY 22 Informování účastníka – II. i III. pilíř –Písemná informace při podpisu smlouvy o hodnotě pobídky zprostředkovatele –Písemná informace při podpisu smlouvy o zaměření investiční strategie –Zprostředkovatel musí písemně zaznamenat získané informace o účastníkovi nezbytné pro doporučení investiční strategie

23 Ministerstvo financí ČESKÉ REPUBLIKY 23 Legislativní řešení –Zákon o důchodovém spoření (II. pilíř) upraví důchodové fondy, postavení účastníka, speciální požadavky na PS, pokud se bude chtít účastnit II. pilíře (v ostatním ohledně PS odkáže na zákona o penzijním spoření), distribuci atd. –Zákon o doplňkovém penzijním spoření (III. pilíř) upraví PS, TF, nové účastnické fondy. Lze využít návrh zákona o penzijním spoření s nezbytnými úpravami a dodat část o transformaci PF a vztahu TF k PS

24 Ministerstvo financí ČESKÉ REPUBLIKY Děkuji za pozornost Jana Herboczková jana.herboczkova@mfcr.cz


Stáhnout ppt "Ministerstvo financí ČESKÉ REPUBLIKY Základní východiska důchodové reformy – II. a III. pilíř Ministerstvo financí ČR 31. 3. 2011."

Podobné prezentace


Reklamy Google