Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Základní východiska důchodové reformy – II. a III. pilíř

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Základní východiska důchodové reformy – II. a III. pilíř"— Transkript prezentace:

1 Základní východiska důchodové reformy – II. a III. pilíř
Ministerstvo financí ČR

2 Tři pilíře důchodového systému v ČR
I. pilíř : průběžný PAYG II. pilíř: fondový – důchodové fondy, opt-out III. pilíř: fondový – účastnické fondy, transformační účastnický fond (TF), dobrovolný

3 Poskytovatelé Penzijní společnosti (PS)
operátoři (poskytovatelé) ve II. i III. pilíři vznik transformací dnešních PF nebo nové subjekty na základě povolení ČNB Depozitáři, pojišťovny

4 Penzijní společnosti PS bude muset splňovat vysoké požadavky pro to, aby mohla působit ve II. a III. pilíři – kapitálové požadavky (vstupní kapitál a udržování kapitálu ve vztahu k velikosti důchodových fondů); schvalování nabývání kvalifikovaných podílů akcionáři; schvalování osob ve vedení společnosti atd. Dohled – nad penzijními společnostmi, depozitáři a pojišťovnami je vykonáván ČNB (včetně licencování).

5 Nové DŮCHODOVÉ fondy pro II. pilíř
PENZIJNÍ SPOLEČNOST Právní kontinuita Transformační projekt KLIENTI Stávající smlouvy 3. pilíře Nové 2. pilíř Nové 3. pilíř Smluvní vztah(y) Správa majetku, úplata Správa majetku, úplata Správa majetku, úplata Nové DŮCHODOVÉ fondy pro II. pilíř 4 povinné strategie Dynamická Smíšená Konzervativní Státní dluhopisy ČR Jiné investiční strategie nebudou povoleny Specifická regulace rizika pro každý profil Věkový autopilot Licenční řízení specifické Kapitál, akcionáři Předpoklady výkonu činnosti Statuty fondů 2. pilíře TRANSFORMAČNÍ ÚČASTNICKÝ FOND pro III. pilíř Automatický převod existujících smluv Nepřijímá nové smlouvy Zachování penzijních plánů Garance nezáporného HV Možný převod do nových fondů 3. pilíře Státní podpora sjednocena s novými smlouvami 3. pilíře Transformační projekt (Audit + souhlas ČNB) Nové ÚČASTNICKÉ fondy pro III. pilíř Investiční profily určuje správce Regulace rizika pro všechny investiční profily stejná (zákon, vyhláška) Specifikace investiční strategie ve statutu Povolení ČNB

6 II. pilíř - účast Dobrovolná Rozhodnutí nelze změnit
Osoby 35 let a starší se mohou rozhodnout do konce roku 2012 Osoby mladší 35 se mohou rozhodnout do konce kalendářního roku, ve kterém dosáhnou 35 let

7 II. pilíř - pojistné Snížení pojistné sazby do I. pilíře o 3% na 25%
K tomu povinnost přidat 2% z vlastních prostředků Dodatečné vyšší zákonem upravené pojistné ve výši 2% (ze 6,5% na 8,5%) – poukazována zaměstnavatelem v rámci celkové platby pojistného

8 II. pilíř – institucionální uspořádání
Penzijní společnosti – investiční správa Transformované penzijní fondy nebo nové subjekty Zvláštní licence Minimální kapitál 500 mil Kč (event. minimální počet účastníků) Nebude zřizován státní fond JIM – inkaso, centrální registr účastníků Životní pojišťovny – výplata doživotních důchodů z II. pilíře

9 II. pilíř - dávky Výplatní fáze nejdříve ode dne přiznání starobního důchodu z I. pilíře 2 možnosti: Doživotní penze (pozůstalostní penze na 3 roky) – životní pojišťovny Renta po 20 let – penzijní společnosti

10 II. pilíř - dědění Prostředky vlastnictvím účastníka, předmětem dědictví (forma nároků z II. pilíře) Výjimka, pokud to není možné: finanční prostředky odpovídající dodatečnému pojistnému pozůstalí, zbytek stát

11 II. pilíř – dědění ve spořící fázi
Dědicové nezletilí – pozůstalostní penze ze všech prostředků po určitou dobu (5 let) Dědicové zletilí účastnící se II. pilíře – ve prospěch jejich osobního důchodového účtu ve II. pilíři Dědicové zletilí neúčastnící se II. pilíře – jednorázová výplata 40%

12 II. pilíř - fondy Založí PS, která se bude chtít účastnit poskytování služeb ve II. pilíři Povolení ČNB 4 povinné fondy: Dynamický Vyvážený Konzervativní Státních dluhopisů ČR Odlišnosti: investiční limity, skladba přípustných aktiv, do kterých lze investovat, riziko

13 II. pilíř - fondy Státních dluhopisů ČR
Konzervativní – dluhopisy ČS EU, nástroje peněžního trhu Vyvážený – akcie, cenné papíry kolektivního investování Dynamický – akcie, cenné papíry kolektivního investování (vyšší rozsah aktiv a část investovaných prostředků)

14 II. pilíř – alokace prostředků účastníka
Rozdělení peněz účastníka: Možnost účastníka vložit peníze do jednoho fondu nebo je rozložit do více fondů jedné PS PS musí umožnit i tzv. strategii životního cyklu, tj. postupně se měnící rozdělení peněz mezi povinné fondy v závislosti na věku účastníka. „Autopilot“ – Několik let před dosažením důchodového věku budou prostředky účastníka automaticky převedeny z dynamické do vyvážené (10 let) a později do do konzervativní strategie (5 let), pokud výslovně písemně neprohlásí, že si to nepřeje.

15 II. pilíř – účastník a tok informací
Účastník si povinně vybírá poskytovatele (PS) Účastník o výběru PS informuje zaměstnavatele, který tento údaj sděluje JIM při zasílání plateb pojistného (OSVČ rovnou informuje finanční úřad/JIM) PS rovněž o smlouvě informuje JIM. JIM tedy ze svého registru smluv ví, za koho má, za jaké období, do které PS přeposlat peníze. Jednotné inkasní místo (JIM) – vede registr smluv o spoření ve II. pilíři a distribuuje platby pojištěnců do fondů II. pilíře penzijním společnostem.

16 II. pilíř – poplatky Předmětem diskuse – viz „Veřejná konzultace k poplatkům ve II. pilíři“; Výše úplaty regulována zákonem Maximální výše stanovena pro každý důchodový fond zvlášť podle investičního profilu Změna investičního profilu – na žádost kdykoliv, 1x ročně bezplatně, častěji za poplatek Změna PS – bezplatně po 5 letech, poplatek ve lhůtě kratší

17 III. pilíř - transformace PF
Transformace PF – tj. oddělení majetku účastníků a PF (akcionářů) Vytvoření transformovaného fondu (TF) PF (a.s.) po schválení transformace penzijní společností Současní účastníci převedeni do TF automaticky, zachování roční garance nezáporného výnosu Všechny nároky současných účastníků vyplývající z penzijních plánů a smluv zachovány TF bude uzavřen – vstup nových účastníků nemožný

18 III. pilíř - nové účastnické fondy (1)
Bude je zakládat PS, budou podléhat speciálnímu povolení ČNB Účastníky budou noví zájemci o dobrovolné soukromé penzijní spoření Nabídka investičních strategií na rozhodnutí PS – za podmínky splnění zákonných limitů a požadavků na investiční nástroje (nepřímo bude omezena minimálním požadavkem na majetek ve fondu (do 1 roku od zřízení) - omezení společná pro všechny fondy III. pilíře. Budou do nich moci rovněž přestupovat účastníci z transformačního fondu (nové smlouvy s novými podmínkami, dosažená pojištěná doba započtena)

19 III. pilíř - nové účastnické fondy (2)
U nových smluv nebude možné nabízet doživotní penzi – nutná smlouva s pojišťovnou PS u nových smluv bude vyplácet pouze dávky na dobu určenou nebo jednorázové vyrovnání Možnost odbytného zachována, ale prodloužení požadované doby účasti v systému pro vznik nároku na odbytné

20 III. pilíř – státní příspěvek, poplatky
poskytován účastníkům TF i nových účastnických fondů Změna pravidel pro poskytování s cílem motivovat ke zvýšení příspěvku bez dopadu na státní rozpočet (varianty předmětem diskusí) Poplatky za správu majetku v TF i nových účastnických fondech předmětem diskuse Zákonem regulovány Stanovena jejich maximální výše

21 Zprostředkování – principy pro II. i III. pilíř
Maximální provize zprostředkovatele Maximální částka ostatních obchodních nákladů Limit propagačních nákladů Investiční zprostředkovatel nebo vázaný zástupce PS (oprávnění k činnosti, zápis v registru ČNB) Ověřování odbornosti zprostředkovatelů Registrační a „udržovací“ poplatek Zprostředkování ve výplatní fázi zakázáno, event. regulace jako ve spořící fázi

22 Informování účastníka – II. i III. pilíř
Písemná informace při podpisu smlouvy o hodnotě pobídky zprostředkovatele Písemná informace při podpisu smlouvy o zaměření investiční strategie Zprostředkovatel musí písemně zaznamenat získané informace o účastníkovi nezbytné pro doporučení investiční strategie

23 Legislativní řešení Zákon o důchodovém spoření (II. pilíř)
upraví důchodové fondy, postavení účastníka, speciální požadavky na PS, pokud se bude chtít účastnit II. pilíře (v ostatním ohledně PS odkáže na zákona o penzijním spoření), distribuci atd. Zákon o doplňkovém penzijním spoření (III. pilíř) upraví PS, TF, nové účastnické fondy. Lze využít návrh zákona o penzijním spoření s nezbytnými úpravami a dodat část o transformaci PF a vztahu TF k PS

24 Jana Herboczková jana.herboczkova@mfcr.cz
Děkuji za pozornost Jana Herboczková


Stáhnout ppt "Základní východiska důchodové reformy – II. a III. pilíř"

Podobné prezentace


Reklamy Google