Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Důchodové pojištění od

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Důchodové pojištění od"— Transkript prezentace:

1 Důchodové pojištění od 1. 1. 2013
ČESKÁ SPRÁVA SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ Důchodové pojištění od Mgr. Irena Tolarová vedoucí oddělení důchodového pojištění OSSZ Plzeň-město listopad 2012 Lidé na prvním místě …

2 Velká důchodová reforma - od 1.1.2013 pilíř
ČESKÁ SPRÁVA SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ Sociální pojištění Velká důchodová reforma - od pilíř základní důchodový systém podle z. č. 155/1995 Sb. o důchodovém pojištění důchodové spoření podle z. č. 426/2011 Sb. doplňkové penzijní spoření podle z. č. 427/2011 Sb. a penzijní připojištění se státním příspěvkem podle z. č. 42/1994 důchodová reforma v r. 2013

3 Velká důchodová reforma - od 1.1.2013 pilíř
ČESKÁ SPRÁVA SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ Sociální pojištění Velká důchodová reforma - od pilíř základní - všeobecný, povinný a státní účast je dobrovolná, ze systému nelze vystoupit účast je dobrovolná, vychází ze principů dosavadního penzijního připojištění důchodová reforma v r. 2013

4 Velká důchodová reforma - od 1.1.2013
ČESKÁ SPRÁVA SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ Sociální pojištění Velká důchodová reforma - od pilíř – doplňkové penzijní spoření osoba starší 18ti let uzavřená smlouva o doplňkovém penzijním spoření k příspěvku účastníka se poskytuje státní příspěvek v rozmezí 90,-- až 230,-- Kč podmínkou pro poskytnutí státního příspěvku – příspěvek účastníka alespoň 300,-- Kč za účastníka může plně nebo zčásti platit jeho zaměstnavatel důchodová reforma v r. 2013

5 Velká důchodová reforma - od 1.1.2013 předdůchod
ČESKÁ SPRÁVA SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ Sociální pojištění Velká důchodová reforma - od předdůchod je produktem doplňkového penzijního spoření NENÍ dávkou důchodového pojištění vypláceného státem pobírání předdůchodu bude pro výpočet starobního důchodu hodnoceno jako vyloučená doba = nebude mít negativní dopad na jeho výši důchodová reforma v r. 2013

6 Velká důchodová reforma - od 1.1.2013 II. pilíř – důchodové spoření
ČESKÁ SPRÁVA SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ Sociální pojištění Velká důchodová reforma - od II. pilíř – důchodové spoření osoba starší 18ti let – do dosažení věku 35 let ze systému nelze vystoupit zaměstnavatel nemůže přispívat na důchodové spoření svých zaměstnanců penzijní společnosti vytváří důchodové fondy sazba pojistného na důchodové spoření činí 5 % z vyměřovacího základu pro placení pojistného na důchodové pojištění důchodová reforma v r. 2013

7 zaměstnanec není účasten důchodového spoření
ČESKÁ SPRÁVA SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ Sociální pojištění Sazby pojistného od zaměstnanec není účasten důchodového spoření 6,5 % z vyměřovacího základu zaměstnanec je účasten důchodového spoření 3,5 % do státního rozpočtu zákon č. 589/1992 Sb. v r. 2013

8 osoba samostatně výdělečně činná, která je účastna důchodového spoření
ČESKÁ SPRÁVA SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ Sociální pojištění Sazby pojistného od osoba samostatně výdělečně činná, která není účastna důchodového spoření 29,2 % z vyměřovacího základu – 28 % důchodové pojištění + 1,2 % na státní politiku zaměstnanosti osoba samostatně výdělečně činná, která je účastna důchodového spoření 26,2 % z vyměřovacího základu – 25 % důchodové pojištění + 1,2 % na státní politiku zaměstnanosti zákon č. 589/1992 Sb. v r. 2013

9 Sociální pojištění Sazby pojistného od 1.1.2013
ČESKÁ SPRÁVA SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ Sociální pojištění Sazby pojistného od osoba dobrovolně účastná důchodového pojištění, která není účastna důchodového spoření 28 % osoba dobrovolně účastná důchodového pojištění, která je účastna důchodového spoření 30 % zákon č. 589/1992 Sb. v r. 2013

10 Velká důchodová reforma - od 1.1.2013 I. pilíř
ČESKÁ SPRÁVA SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ Sociální pojištění Velká důchodová reforma - od I. pilíř základní důchodový systém podle zákona č. 155/1995 Sb. je všeobecný, povinný a státní ze systému se nelze vyvázat z důvodu účasti v ostatních pilířích důchodová reforma v r. 2013

11 výše redukčních hranic pro stanovení výpočtového základu pro r. 2013
ČESKÁ SPRÁVA SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ Vyhláška MPSV č. 324/2012 Sb. Vyhláška MPSV č. 324/2012 Sb. výše redukčních hranic pro stanovení výpočtového základu pro r. 2013 první redukční hranice: ,-- Kč druhá redukční hranice: ,-- Kč třetí redukční hranice: ,-- Kč Důchodové pojištění v r. 2013

12 základní výměra o Kč 60,-- měsíčně (Kč 2 330,--)
ČESKÁ SPRÁVA SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ Vyhláška MPSV č. 324/2012 Sb. Vyhláška MPSV č. 324/2012 Sb. Zvýšení důchodů v r. 2013 základní výměra o Kč 60,-- měsíčně (Kč 2 330,--) procentní výměra o 0,9 % Důchodové pojištění

13 o zvýšení příplatků k důchodu v r. 2013
ČESKÁ SPRÁVA SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ Vyhláška MPSV č. 325/2012 Sb. Vyhláška MPSV č. 325/2012 Sb. o zvýšení příplatků k důchodu v r. 2013 o 0,9 % celkové částky příplatku Důchodové pojištění v r. 2013

14 Odchod do řádného starobního důchodu
ČESKÁ SPRÁVA SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ Výpočet důchodu Odchod do řádného starobního důchodu k nebo k ? Důchodové pojištění

15 Odchod do řádného starobního důchodu k 31.12.2012
ČESKÁ SPRÁVA SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ Výpočet důchodu Odchod do řádného starobního důchodu k modelový příklad při osobním vyměřovacím základu Kč ,-- do ,- Kč (včetně): zápočet OVZ plně = ,-- nad ,-- do ,-- Kč: 28 % (z ,--) = 5 068,-- nad ,-- do ,-- Kč: 16 % (1 329,--) = 213,-- výpočtový základ celkem: ,-- při odpracovaných 44 letech (44*1,5) = 66 % = ,-- procentní výměra+základní výměra= = ,- valorizace v r. 2013 procentní výměra+základní výměra= = ,- Důchodové pojištění

16 odchod do řádného starobního důchodu k 1.1.2013
ČESKÁ SPRÁVA SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ Výpočet důchodu odchod do řádného starobního důchodu k modelový příklad při osobním vyměřovacím základu Kč ,-- do ,- Kč (včetně): zápočet OVZ plně = ,-- nad ,-- do ,-- Kč: 27 % (z ,--) = 5032,-- nad ,-- do ,-- Kč: 19 % (1 247,--) = 237,-- výpočtový základ celkem: ,-- při odpracovaných 44 letech (44*1,5) = 66 % = ,-- procentní výměra+základní výměra= = ,- Důchodové pojištění

17 Odchod do řádného starobního důchodu k 31.12.2012 nebo k 1.1.2013
ČESKÁ SPRÁVA SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ Výpočet důchodu Odchod do řádného starobního důchodu k nebo k odchod k s valorizací = ,-- odchod k = ,-- Důchodové pojištění

18 Osobní konzultace na ČSSZ Praha
ČESKÁ SPRÁVA SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ Důchodové pojištění Osobní konzultace na ČSSZ Praha možnost objednání termínu návštěvy v klientském centru při pražském ústředí na ČSSZ Praha speciální telefonní linka: složitější případy informativní výpočet důchodu Důchodové pojištění

19 Zvyšování procentní výměry - § 34
ČESKÁ SPRÁVA SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ Starobní důchod Zvyšování procentní výměry - § 34 pojištěnec nepobírá starobní důchod a vykonává výdělečnou činnost procentní výměra se zvyšuje o 1,5 % za každých 90 kalendářních dnů výdělečné činnosti příklad: důchod vyplácen od – ve výši Kč ,-- ( ) navýšení za 90 kalendářních dnů 1,5 % z = 165,-- důchod vyplácen od – ve výši ,-- ( ) zákon č. 155/1995 Sb.

20 Zvyšování procentní výměry - § 34
ČESKÁ SPRÁVA SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ Starobní důchod Zvyšování procentní výměry - § 34 pojištěnec pobírá starobního důchodu ve výši poloviny a vykonává výdělečnou činnost procentní výměra se zvyšuje o 1,5 % za každých 180 kalendářních dnů výdělečné činnosti pojištěnec pobírá starobní důchod v plné výši a vykonává výdělečnou činnost procentní výměra se zvyšuje o 0,4 % za každých 360 kalendářních dnů výdělečné činnosti zákon č. 155/1995 Sb.

21 Starobní důchod před dosažením důchodového věku - § 31
ČESKÁ SPRÁVA SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ Starobní důchod Starobní důchod před dosažením důchodového věku - § 31 získání potřebné doby pojištění potřebný věk: o tři roky nižší, pokud důchodový věk pojištěnce nedosahuje 63 let o pět roků nižší, pokud důchodový věk pojištěnce činí alespoň 63 let, nelze odejít dříve než v 60. roce věku zákon č. 155/1995 Sb.

22 Starobní důchod před dosažením důchodového věku - § 31
ČESKÁ SPRÁVA SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ Starobní důchod Starobní důchod před dosažením důchodového věku - § 31 výše procentní výměry se snižuje za každých, i započatých 90 kalendářních dnů - § 36 o 0,9 % výpočtového základu za období prvních 360 kalendářních dnů o 1,2 % výpočtového základu za období od 361. do 720. kalendářního dne o 1,5 % výpočtového základu za období od 721. kalendářního dne zákon č. 155/1995 Sb.

23 Dotazy? Důchodové pojištění v r. 2013
ČESKÁ SPRÁVA SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ Důchodové pojištění v r. 2013 Dotazy?

24 Evidenční listy důchodového pojištění
ČESKÁ SPRÁVA SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ Evidenční listy důchodového pojištění Lidé na prvním místě …

25 Úkoly zaměstnavatelů při provádění důchodového pojištění
ČESKÁ SPRÁVA SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ Úkoly zaměstnavatelů při provádění důchodového pojištění Povinnost zaměstnavatelů - § 35a odst. 4 - lhůty pro úschovu záznamů a dokladů: stejnopisy EL po dobu 3 kalendářních let po roce, kterého se týkají a ostatní EL po dobu 3 kalendářních roků, ve kterém byly vyhotoveny seznam společníků, členů statutárních orgánů a dozorčí rady po dobu kalendářních roků záznamy o poživateli starobního nebo invalidního důchodu po dobu kalendářních let po roce, kterého se týkají mzdové listy a účetní záznamy uchovávat po dobu 30 kalendářních roků následujících po roce, kterého se týkají zákon č. 582/1991 Sb.

26 Úkoly zaměstnavatelů při provádění důchodového pojištění
ČESKÁ SPRÁVA SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ Úkoly zaměstnavatelů při provádění důchodového pojištění Evidenční listy - § 38 zaměstnavatelé jsou povinni vést pro každého občana evidenční list evidenční list se vede za jednotlivý kalendářní rok do evidenčního listu se zapisují zákonem stanovené údaje zaměstnavatel je povinen vyhotovit stejnopisy – jeden předložit občanovi k podpisu a založit do své evidence, druhý vydat občanovi nesouhlasí-li občan se zápisem zaměstnavatele do evidenčního listu, může požádat příslušnou OSSZ o rozhodnutí sporu zákon č. 582/1991 Sb.

27 Úkoly zaměstnavatelů při provádění důchodového pojištění
ČESKÁ SPRÁVA SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ Úkoly zaměstnavatelů při provádění důchodového pojištění Předkládání evidenčního listu - § 39 evidenční listy se předkládají ČSSZ prostřednictvím OSSZ zaměstnavatel je povinen předložit evidenční list do 30 dnů ode dne zápisu údajů na ELDP ode dne svého zániku zaměstnavatel je povinen předložit evidenční list do 8 dnů na výzvu orgánu sociálního zabezpečení při úmrtí občana – na vyžádání (ve stanovené lhůtě) nebo do 3 měsíců ode dne úmrtí zákon č. 582/1991 Sb.

28 Úkoly zaměstnavatelů při provádění důchodového pojištění
ČESKÁ SPRÁVA SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ Úkoly zaměstnavatelů při provádění důchodového pojištění Předkládání evidenčního listu - § 39 v „klasické“ papírové formě vzniklé vyplněním papírového formuláře - předávají se ke zpracování na OSSZ elektronické podání podávané přes VREP ve formátu GovTalk - elektronické podání obsahuje datové věty v elektronické podobě  v definovaném formátu elektronické podání na kompatibilním médiu ve formátu GovTalk obsahujícím datové věty v definovaném formátu - kompatibilní médium se předává ke zpracování na OSSZ zákon č. 582/1991 Sb.

29 Evidenční listy důchodového pojištění
ČESKÁ SPRÁVA SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ Evidenční listy důchodového pojištění Příklad na vyplňování ELDP u dohody o provedení práce DPP byla uzavřena na období od 2. ledna až do 31. března 2012 v jednotlivých měsících zúčtováno: leden Kč únor Kč březen Kč ELDP v r. 2012

30 Evidenční listy důchodového pojištění
ČESKÁ SPRÁVA SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ Evidenční listy důchodového pojištění Záznam na ELDP za r bude následující: Typ ELDP 02 Kód MR Od Do Dny 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1-12 VD VZ DO T++ N 1.2. 31.3. 29 X 11 000 Výdělečná činnost od VD celkem VZ celkem ELDP vyhotoven dne ELDP v r. 2012

31 Evidenční listy důchodového pojištění
ČESKÁ SPRÁVA SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ Evidenční listy důchodového pojištění Příklad na vyplňování ELDP u dohody o provedení práce po skončení zaměstnání je zaměstnanci v měsíci květnu 2012 zúčtován příjem ve výši Kč 3 000,-- ELDP v r. 2012

32 Evidenční listy důchodového pojištění
ČESKÁ SPRÁVA SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ Evidenční listy důchodového pojištění Záznam na ELDP za r bude následující: Typ ELDP Oprava ELDP ze dne: Kód MR Od Do Dny 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1-12 VD VZ DO T++ N 1.2. 31.3. 60 22 000 Výdělečná činnost od VD celkem VZ celkem ELDP v r. 2012

33 Evidenční listy důchodového pojištění
ČESKÁ SPRÁVA SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ Evidenční listy důchodového pojištění Příklad na vyplňování ELDP u dohody o provedení práce DPP byla uzavřena v r a trvala do 30. listopadu 2011 v r NENÍ žádná DPP uzavřena v září 2012 bude na základě této dohody vyplacena odměna, která překročí ,-- Kč Vznikne účast na pojištění a provede se odvod pojistného v měsíci září? ELDP v r. 2012

34 Evidenční listy důchodového pojištění
ČESKÁ SPRÁVA SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ Evidenční listy důchodového pojištění Příklad na vyplňování ELDP u krátkodobého zaměstnání zaměstnavatel uzavře se zaměstnancem zaměstnání na dobu od února do 14. února 2012 zúčtovaný příjem 3 000,-- Kč Vznikne účast na pojištění a provede se odvod pojistného? ELDP v r. 2012

35 Evidenční listy důchodového pojištění
ČESKÁ SPRÁVA SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ Evidenční listy důchodového pojištění Příklad na vyplňování ELDP u krátkodobého zaměstnání tentýž zaměstnanec – druhé zaměstnání u stejného zaměstnavatele na dobu od 28. března do 10. dubna 2012 celkový příjem Kč 3 500,-- zúčtován v dubnu ELDP v r. 2012

36 Evidenční listy důchodového pojištění
ČESKÁ SPRÁVA SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ Evidenční listy důchodového pojištění Záznam na ELDP za r bude následující: 2. Průběh pojištění v daném roce Kód MR Od Do Dny 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1-12 VD VZ DO 1++ N 28.3. 10.4. 14 3 500 Výdělečná činnost od VD celkem VZ celkem ELDP v r. 2012

37 Evidenční listy důchodového pojištění
ČESKÁ SPRÁVA SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ Evidenční listy důchodového pojištění Příklad na vyplňování ELDP u krátkodobého zaměstnání zaměstnavatel uzavřel se zaměstnancem po skončení dlouhodobého zaměstnání na plný úvazek – navazující krátkodobé zaměstnání první zaměstnání na dobu od 1. ledna 2000 do 14. února 2012 dosažený příjem za r Kč ,-- druhé zaměstnání na dobu od 23. února do 24. února2012 zúčtovaný příjem za měsíc únor činil Kč 2 500,-- ELDP v r. 2012

38 Evidenční listy důchodového pojištění
ČESKÁ SPRÁVA SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ Evidenční listy důchodového pojištění Záznam na ELDP za r bude následující: 2. Průběh pojištění v daném roce Kód MR Od Do Dny 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1-12 VD VZ DO 1++ N 1.1. 14.2. 45 35 000 23.2. 24.2 2 500 Výdělečná činnost od VD celkem VZ celkem ELDP v r. 2012

39 Evidenční listy důchodového pojištění
ČESKÁ SPRÁVA SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ Evidenční listy důchodového pojištění Příklad na vyplňování ELDP u krátkodobého zaměstnání zaměstnavatel uzavře se zaměstnancem dvě krátkodobá zaměstnání první zaměstnání na dobu od 1. února do 4. února 2012 zúčtovaný příjem za únor Kč 500,-- druhé zaměstnání na dobu od 20. února do 24. února2012 zúčtovaný příjem za únor Kč 2 000,-- ELDP v r. 2012

40 Evidenční listy důchodového pojištění
ČESKÁ SPRÁVA SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ Evidenční listy důchodového pojištění Záznam na ELDP za r bude následující: 2. Průběh pojištění v daném roce Kód MR Od Do Dny 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1-12 VD VZ DO 1++ N 1.2. 4.2. 500 20.2. 24.2 2 000 Výdělečná činnost od VD celkem VZ celkem ELDP v r. 2012

41 Evidenční listy důchodového pojištění
ČESKÁ SPRÁVA SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ Evidenční listy důchodového pojištění Příklad na vyplňování ELDP u krátkodobého zaměstnání zaměstnavatel uzavře se zaměstnancem dvě krátkodobá zaměstnání první zaměstnání na dobu od 1. února do 14. února 2012 zúčtovaný příjem za únor Kč 4 000,-- druhé zaměstnání na dobu od 20. února do 24. února2012 příjem byl zúčtován až v březnu ve výši Kč 2 000,-- ELDP v r. 2012

42 Evidenční listy důchodového pojištění
ČESKÁ SPRÁVA SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ Evidenční listy důchodového pojištění Záznam na ELDP za r bude následující: 2. Průběh pojištění v daném roce Kód MR Od Do Dny 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1-12 VD VZ DO 1++ N 1.2. 14.2. 14 4 000 20.2. 24.2 1P+ 2 000 Výdělečná činnost od VD celkem VZ celkem ELDP v r. 2012

43 Evidenční listy důchodového pojištění
ČESKÁ SPRÁVA SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ Evidenční listy důchodového pojištění Příklad na vyplňování ELDP u krátkodobého zaměstnání zaměstnavatel uzavře se zaměstnancem dvě krátkodobá zaměstnání první zaměstnání na dobu od 1. dubna do 14. dubna 2012 zúčtovaný příjem za duben Kč 6 000,-- druhé zaměstnání na dobu od 25. dubna do 7. dubna 2012 příjem byl zúčtován až v květnu ve výši Kč 5 000,-- ELDP v r. 2012

44 Evidenční listy důchodového pojištění
ČESKÁ SPRÁVA SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ Evidenční listy důchodového pojištění Záznam na ELDP za r bude následující: 2. Průběh pojištění v daném roce Kód MR Od Do Dny 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1-12 VD VZ DO 1++ N 1.4. 14.4. 14 6 000 25.4. 7.5. 13 5 000 Výdělečná činnost od VD celkem VZ celkem ELDP v r. 2012

45 Evidenční listy důchodového pojištění
ČESKÁ SPRÁVA SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ Evidenční listy důchodového pojištění Příklad na vyplňování ELDP v případě neplatného skončení PP - mimosoudní dohoda pracovní poměr uzavřen na dobu neurčitou od r. 2007 s měsíčním příjmem Kč ,-- k okamžité zrušení PP zaměstnavatelem vyměřovací základ do 31. května 2011 činil Kč ,-- u Okresního soudu byl podán návrh na určení neplatnosti okamžitého zrušení PP uzavřena mimosoudní dohoda – PP trvá za dobu od 1. června do 15. prosince 2011 náleží náhrada mzdy ve výši Kč ,-- do práce znovu zastoupil 2. ledna 2012 ELDP v r. 2012

46 Evidenční listy důchodového pojištění
ČESKÁ SPRÁVA SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ Evidenční listy důchodového pojištění Záznam na ELDP za r bude následující: 2. Průběh pojištění v daném roce ELDZ za r Typ ELDP 01 Kód MR Od Do Dny 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1-12 VD VZ DO 1V+ N 1.1. 31.12. 349 X Výdělečná činnost od VD celkem VZ celkem ELDP v r. 2012

47 ČESKÁ SPRÁVA SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ
Dotazy?

48 Děkuji za pozornost Mgr. Irena Tolarová
ČESKÁ SPRÁVA SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ Děkuji za pozornost Mgr. Irena Tolarová vedoucí oddělení důchodového pojištění Okresní správa sociálního zabezpečení Plzeň-město telefon:


Stáhnout ppt "Důchodové pojištění od"

Podobné prezentace


Reklamy Google