Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

ČESKÁ SPRÁVA SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ Lidé na prvním místě … Důchodové pojištění od 1. 1. 2013 Mgr. Irena Tolarová vedoucí oddělení důchodového pojištění.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "ČESKÁ SPRÁVA SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ Lidé na prvním místě … Důchodové pojištění od 1. 1. 2013 Mgr. Irena Tolarová vedoucí oddělení důchodového pojištění."— Transkript prezentace:

1 ČESKÁ SPRÁVA SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ Lidé na prvním místě … Důchodové pojištění od 1. 1. 2013 Mgr. Irena Tolarová vedoucí oddělení důchodového pojištění OSSZ Plzeň-město listopad 2012

2 ČESKÁ SPRÁVA SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ Sociální pojištění důchodová reforma v r. 2013 Velká důchodová reforma - od 1.1.2013 I.pilíř základní důchodový systém podle z. č. 155/1995 Sb. o důchodovém pojištění II.pilíř důchodové spoření podle z. č. 426/2011 Sb. III.pilíř doplňkové penzijní spoření podle z. č. 427/2011 Sb. a penzijní připojištění se státním příspěvkem podle z. č. 42/1994

3 ČESKÁ SPRÁVA SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ Sociální pojištění důchodová reforma v r. 2013 Velká důchodová reforma - od 1.1.2013 I.pilíř základní - všeobecný, povinný a státní II.pilíř účast je dobrovolná, ze systému nelze vystoupit III.pilíř účast je dobrovolná, vychází ze principů dosavadního penzijního připojištění

4 ČESKÁ SPRÁVA SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ Sociální pojištění důchodová reforma v r. 2013 Velká důchodová reforma - od 1.1.2013 III. pilíř – doplňkové penzijní spoření osoba starší 18ti let uzavřená smlouva o doplňkovém penzijním spoření k příspěvku účastníka se poskytuje státní příspěvek v rozmezí 90,-- až 230,-- Kč podmínkou pro poskytnutí státního příspěvku – příspěvek účastníka alespoň 300,-- Kč za účastníka může plně nebo zčásti platit jeho zaměstnavatel

5 ČESKÁ SPRÁVA SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ Sociální pojištění důchodová reforma v r. 2013 Velká důchodová reforma - od 1.1.2013 předdůchod je produktem doplňkového penzijního spoření NENÍ dávkou důchodového pojištění vypláceného státem pobírání předdůchodu bude pro výpočet starobního důchodu hodnoceno jako vyloučená doba = nebude mít negativní dopad na jeho výši

6 ČESKÁ SPRÁVA SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ Sociální pojištění důchodová reforma v r. 2013 Velká důchodová reforma - od 1.1.2013 II. pilíř – důchodové spoření osoba starší 18ti let – do dosažení věku 35 let ze systému nelze vystoupit zaměstnavatel nemůže přispívat na důchodové spoření svých zaměstnanců penzijní společnosti vytváří důchodové fondy sazba pojistného na důchodové spoření činí 5 % z vyměřovacího základu pro placení pojistného na důchodové pojištění

7 ČESKÁ SPRÁVA SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ Sociální pojištění zákon č. 589/1992 Sb. v r. 2013 Sazby pojistného od 1.1.2013 zaměstnanec není účasten důchodového spoření 6,5 % z vyměřovacího základu zaměstnanec je účasten důchodového spoření 3,5 % do státního rozpočtu

8 ČESKÁ SPRÁVA SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ Sociální pojištění zákon č. 589/1992 Sb. v r. 2013 Sazby pojistného od 1.1.2013 osoba samostatně výdělečně činná, která není účastna důchodového spoření 29,2 % z vyměřovacího základu – 28 % důchodové pojištění + 1,2 % na státní politiku zaměstnanosti osoba samostatně výdělečně činná, která je účastna důchodového spoření 26,2 % z vyměřovacího základu – 25 % důchodové pojištění + 1,2 % na státní politiku zaměstnanosti

9 ČESKÁ SPRÁVA SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ Sociální pojištění zákon č. 589/1992 Sb. v r. 2013 Sazby pojistného od 1.1.2013 osoba dobrovolně účastná důchodového pojištění, která není účastna důchodového spoření 28 % osoba dobrovolně účastná důchodového pojištění, která je účastna důchodového spoření 30 %

10 ČESKÁ SPRÁVA SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ Sociální pojištění důchodová reforma v r. 2013 Velká důchodová reforma - od 1.1.2013 I. pilíř základní důchodový systém podle zákona č. 155/1995 Sb. je všeobecný, povinný a státní ze systému se nelze vyvázat z důvodu účasti v ostatních pilířích

11 ČESKÁ SPRÁVA SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ Vyhláška MPSV č. 324/2012 Sb. Důchodové pojištění v r. 2013 Vyhláška MPSV č. 324/2012 Sb. výše redukčních hranic pro stanovení výpočtového základu pro r. 2013 první redukční hranice: 11 389,-- Kč druhá redukční hranice: 30 026,-- Kč třetí redukční hranice: 103 536,-- Kč

12 ČESKÁ SPRÁVA SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ Vyhláška MPSV č. 324/2012 Sb. Důchodové pojištění Vyhláška MPSV č. 324/2012 Sb. Zvýšení důchodů v r. 2013 základní výměra o Kč 60,-- měsíčně (Kč 2 330,--) procentní výměra o 0,9 %

13 ČESKÁ SPRÁVA SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ Vyhláška MPSV č. 325/2012 Sb. Důchodové pojištění v r. 2013 Vyhláška MPSV č. 325/2012 Sb. o zvýšení příplatků k důchodu v r. 2013 o 0,9 % celkové částky příplatku

14 ČESKÁ SPRÁVA SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ Výpočet důchodu Důchodové pojištění Odchod do řádného starobního důchodu k 31.12.2012 nebo k 1.1.2013 ?

15 ČESKÁ SPRÁVA SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ Výpočet důchodu Důchodové pojištění Odchod do řádného starobního důchodu k 31.12.2012 modelový příklad při osobním vyměřovacím základu Kč 30 489,-- do 11 061,- Kč (včetně): zápočet OVZ plně = 11 061,-- nad 11 061,-- do 29 159,-- Kč: 28 % (z 18 098,--) = 5 068,-- nad 29 159,-- do 100 548,-- Kč: 16 % (1 329,--) = 213,-- výpočtový základ celkem: 16 342,-- při odpracovaných 44 letech (44*1,5) = 66 % = 10 786,-- procentní výměra+základní výměra= 10 786 + 2 270 = 13 056,- valorizace v r. 2013 procentní výměra+základní výměra= 10 884 + 2 330 = 13 214,-

16 ČESKÁ SPRÁVA SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ Výpočet důchodu Důchodové pojištění odchod do řádného starobního důchodu k 1.1.2013 modelový příklad při osobním vyměřovacím základu Kč 31 273,-- do 11 389,- Kč (včetně): zápočet OVZ plně = 11 389,-- nad 11 389,-- do 30 026,-- Kč: 27 % (z 18 637,--) = 5032,-- nad 30 026,-- do 103 536,-- Kč: 19 % (1 247,--) = 237,-- výpočtový základ celkem: 16 658,-- při odpracovaných 44 letech (44*1,5) = 66 % = 10 995,-- procentní výměra+základní výměra= 10 995 + 2 330 = 13 325,-

17 ČESKÁ SPRÁVA SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ Výpočet důchodu Důchodové pojištění Odchod do řádného starobního důchodu k 31.12.2012 nebo k 1.1.2013 odchod k 31.12.2012 s valorizací = 13 214,-- odchod k 1.1.2013 = 13 325,--

18 ČESKÁ SPRÁVA SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ Důchodové pojištění Osobní konzultace na ČSSZ Praha možnost objednání termínu návštěvy v klientském centru při pražském ústředí na ČSSZ Praha speciální telefonní linka: +420 257 062 869 složitější případy informativní výpočet důchodu

19 ČESKÁ SPRÁVA SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ Starobní důchod zákon č. 155/1995 Sb. Zvyšování procentní výměry - § 34 pojištěnec nepobírá starobní důchod a vykonává výdělečnou činnost procentní výměra se zvyšuje o 1,5 % za každých 90 kalendářních dnů výdělečné činnosti příklad: důchod vyplácen od 1.1.2013 – ve výši Kč 13 325,-- (10 995 + 2 330) navýšení za 90 kalendářních dnů 1,5 % z 10 995 = 165,-- důchod vyplácen od 1.4.2013 – ve výši 13 490,-- (11 160 + 2 330)

20 ČESKÁ SPRÁVA SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ Starobní důchod zákon č. 155/1995 Sb. Zvyšování procentní výměry - § 34 pojištěnec pobírá starobního důchodu ve výši poloviny a vykonává výdělečnou činnost procentní výměra se zvyšuje o 1,5 % za každých 180 kalendářních dnů výdělečné činnosti pojištěnec pobírá starobní důchod v plné výši a vykonává výdělečnou činnost procentní výměra se zvyšuje o 0,4 % za každých 360 kalendářních dnů výdělečné činnosti

21 ČESKÁ SPRÁVA SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ Starobní důchod zákon č. 155/1995 Sb. Starobní důchod před dosažením důchodového věku - § 31 získání potřebné doby pojištění potřebný věk: o tři roky nižší, pokud důchodový věk pojištěnce nedosahuje 63 let o pět roků nižší, pokud důchodový věk pojištěnce činí alespoň 63 let, nelze odejít dříve než v 60. roce věku

22 ČESKÁ SPRÁVA SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ Starobní důchod zákon č. 155/1995 Sb. Starobní důchod před dosažením důchodového věku - § 31 výše procentní výměry se snižuje za každých, i započatých 90 kalendářních dnů - § 36 o 0,9 % výpočtového základu za období prvních 360 kalendářních dnů o 1,2 % výpočtového základu za období od 361. do 720. kalendářního dne o 1,5 % výpočtového základu za období od 721. kalendářního dne

23 ČESKÁ SPRÁVA SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ Důchodové pojištění v r. 2013 Dotazy?

24 ČESKÁ SPRÁVA SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ Lidé na prvním místě … Evidenční listy důchodového pojištění

25 ČESKÁ SPRÁVA SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ Úkoly zaměstnavatelů při provádění důchodového pojištění zákon č. 582/1991 Sb. Povinnost zaměstnavatelů - § 35a odst. 4 - lhůty pro úschovu záznamů a dokladů: stejnopisy EL po dobu 3 kalendářních let po roce, kterého se týkají a ostatní EL po dobu 3 kalendářních roků, ve kterém byly vyhotoveny seznam společníků, členů statutárních orgánů a dozorčí rady po dobu 6 kalendářních roků záznamy o poživateli starobního nebo invalidního důchodu po dobu 10 kalendářních let po roce, kterého se týkají mzdové listy a účetní záznamy uchovávat po dobu 30 kalendářních roků následujících po roce, kterého se týkají

26 ČESKÁ SPRÁVA SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ Úkoly zaměstnavatelů při provádění důchodového pojištění zákon č. 582/1991 Sb. Evidenční listy - § 38 zaměstnavatelé jsou povinni vést pro každého občana evidenční list evidenční list se vede za jednotlivý kalendářní rok do evidenčního listu se zapisují zákonem stanovené údaje zaměstnavatel je povinen vyhotovit stejnopisy – jeden předložit občanovi k podpisu a založit do své evidence, druhý vydat občanovi nesouhlasí-li občan se zápisem zaměstnavatele do evidenčního listu, může požádat příslušnou OSSZ o rozhodnutí sporu

27 ČESKÁ SPRÁVA SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ Úkoly zaměstnavatelů při provádění důchodového pojištění zákon č. 582/1991 Sb. Předkládání evidenčního listu - § 39 evidenční listy se předkládají ČSSZ prostřednictvím OSSZ zaměstnavatel je povinen předložit evidenční list do 30 dnů ode dne zápisu údajů na ELDP ode dne svého zániku zaměstnavatel je povinen předložit evidenční list do 8 dnů na výzvu orgánu sociálního zabezpečení při úmrtí občana – na vyžádání (ve stanovené lhůtě) nebo do 3 měsíců ode dne úmrtí

28 ČESKÁ SPRÁVA SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ Úkoly zaměstnavatelů při provádění důchodového pojištění zákon č. 582/1991 Sb. Předkládání evidenčního listu - § 39 v „klasické“ papírové formě vzniklé vyplněním papírového formuláře - předávají se ke zpracování na OSSZ elektronické podání podávané přes VREP ve formátu GovTalk - elektronické podání obsahuje datové věty v elektronické podobě v definovaném formátu elektronické podání na kompatibilním médiu ve formátu GovTalk obsahujícím datové věty v definovaném formátu - kompatibilní médium se předává ke zpracování na OSSZ

29 ČESKÁ SPRÁVA SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ Evidenční listy důchodového pojištění ELDP v r. 2012 Příklad na vyplňování ELDP u dohody o provedení práce DPP byla uzavřena na období od 2. ledna až do 31. března 2012 v jednotlivých měsících zúčtováno: leden 5 000 Kčúnor 11 000 Kčbřezen 8 000 Kč

30 ČESKÁ SPRÁVA SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ Evidenční listy důchodového pojištění ELDP v r. 2012 Záznam na ELDP za r. 2012 bude následující: Typ ELDP 02 Výdělečná činnost od VD celkem VZ celkem 2.1.2012 11 000 ELDP vyhotoven dne 20.4.2012 KódMROdDoDny1234567891011121-12VDVZDO T++N1.2.31.3.29X11 000

31 ČESKÁ SPRÁVA SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ Evidenční listy důchodového pojištění ELDP v r. 2012 Příklad na vyplňování ELDP u dohody o provedení práce po skončení zaměstnání je zaměstnanci v měsíci květnu 2012 zúčtován příjem ve výši Kč 3 000,--

32 ČESKÁ SPRÁVA SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ Evidenční listy důchodového pojištění ELDP v r. 2012 Záznam na ELDP za r. 2012 bude následující: Typ ELDP 02 Oprava ELDP ze dne: 20.4.2012 Výdělečná činnost od VD celkem VZ celkem 2.1.2012 22 000 KódMROdDoDny1234567891011121-12VDVZDO T++N1.2.31.3.6022 000

33 ČESKÁ SPRÁVA SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ Evidenční listy důchodového pojištění ELDP v r. 2012 Příklad na vyplňování ELDP u dohody o provedení práce DPP byla uzavřena v r. 2011 a trvala do 30. listopadu 2011 v r. 2012 NENÍ žádná DPP uzavřena v září 2012 bude na základě této dohody vyplacena odměna, která překročí 10 000,-- Kč Vznikne účast na pojištění a provede se odvod pojistného v měsíci září?

34 ČESKÁ SPRÁVA SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ Evidenční listy důchodového pojištění ELDP v r. 2012 Příklad na vyplňování ELDP u krátkodobého zaměstnání zaměstnavatel uzavře se zaměstnancem zaměstnání na dobu od 1. února do 14. února 2012 zúčtovaný příjem 3 000,-- Kč Vznikne účast na pojištění a provede se odvod pojistného?

35 ČESKÁ SPRÁVA SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ Evidenční listy důchodového pojištění ELDP v r. 2012 Příklad na vyplňování ELDP u krátkodobého zaměstnání tentýž zaměstnanec – druhé zaměstnání u stejného zaměstnavatele na dobu od 28. března do 10. dubna 2012 celkový příjem Kč 3 500,-- zúčtován v dubnu

36 ČESKÁ SPRÁVA SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ Evidenční listy důchodového pojištění ELDP v r. 2012 Záznam na ELDP za r. 2012 bude následující: 2. Průběh pojištění v daném roce Výdělečná činnost od VD celkem VZ celkem 28.3.2012 3 500 KódMROdDoDny1234567891011121-12VDVZDO 1++N28.3.10.4.143 500

37 ČESKÁ SPRÁVA SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ Evidenční listy důchodového pojištění ELDP v r. 2012 Příklad na vyplňování ELDP u krátkodobého zaměstnání zaměstnavatel uzavřel se zaměstnancem po skončení dlouhodobého zaměstnání na plný úvazek – navazující krátkodobé zaměstnání první zaměstnání na dobu od 1. ledna 2000 do 14. února 2012 dosažený příjem za r. 2012 Kč 35 000,-- druhé zaměstnání na dobu od 23. února do 24. února2012 zúčtovaný příjem za měsíc únor činil Kč 2 500,--

38 ČESKÁ SPRÁVA SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ Evidenční listy důchodového pojištění ELDP v r. 2012 Záznam na ELDP za r. 2012 bude následující: 2. Průběh pojištění v daném roce Výdělečná činnost od VD celkem VZ celkem 1.1.2000 37 500 KódMROdDoDny1234567891011121-12VDVZDO 1++N1.1.14.2.4535 000 1++N23.2.24.2 22 500

39 ČESKÁ SPRÁVA SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ Evidenční listy důchodového pojištění ELDP v r. 2012 Příklad na vyplňování ELDP u krátkodobého zaměstnání zaměstnavatel uzavře se zaměstnancem dvě krátkodobá zaměstnání první zaměstnání na dobu od 1. února do 4. února 2012 zúčtovaný příjem za únor Kč 500,-- druhé zaměstnání na dobu od 20. února do 24. února2012 zúčtovaný příjem za únor Kč 2 000,--

40 ČESKÁ SPRÁVA SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ Evidenční listy důchodového pojištění ELDP v r. 2012 Záznam na ELDP za r. 2012 bude následující: 2. Průběh pojištění v daném roce Výdělečná činnost od VD celkem VZ celkem 1.2.2012 2 500 KódMROdDoDny1234567891011121-12VDVZDO 1++N1.2.4.2.4500 1++N20.2.24.252 000

41 ČESKÁ SPRÁVA SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ Evidenční listy důchodového pojištění ELDP v r. 2012 Příklad na vyplňování ELDP u krátkodobého zaměstnání zaměstnavatel uzavře se zaměstnancem dvě krátkodobá zaměstnání první zaměstnání na dobu od 1. února do 14. února 2012 zúčtovaný příjem za únor Kč 4 000,-- druhé zaměstnání na dobu od 20. února do 24. února2012 příjem byl zúčtován až v březnu ve výši Kč 2 000,--

42 ČESKÁ SPRÁVA SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ Evidenční listy důchodového pojištění ELDP v r. 2012 Záznam na ELDP za r. 2012 bude následující: 2. Průběh pojištění v daném roce Výdělečná činnost od VD celkem VZ celkem 1.2.2012 6 000 KódMROdDoDny1234567891011121-12VDVZDO 1++N1.2.14.2.144 000 1++N20.2.24.25 1P+2 000

43 ČESKÁ SPRÁVA SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ Evidenční listy důchodového pojištění ELDP v r. 2012 Příklad na vyplňování ELDP u krátkodobého zaměstnání zaměstnavatel uzavře se zaměstnancem dvě krátkodobá zaměstnání první zaměstnání na dobu od 1. dubna do 14. dubna 2012 zúčtovaný příjem za duben Kč 6 000,-- druhé zaměstnání na dobu od 25. dubna do 7. dubna 2012 příjem byl zúčtován až v květnu ve výši Kč 5 000,--

44 ČESKÁ SPRÁVA SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ Evidenční listy důchodového pojištění ELDP v r. 2012 Záznam na ELDP za r. 2012 bude následující: 2. Průběh pojištění v daném roce Výdělečná činnost od VD celkem VZ celkem 1.4.2012 11 000 KódMROdDoDny1234567891011121-12VDVZDO 1++N1.4.14.4.146 000 1++N25.4.7.5.135 000

45 ČESKÁ SPRÁVA SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ Evidenční listy důchodového pojištění ELDP v r. 2012 Příklad na vyplňování ELDP v případě neplatného skončení PP - mimosoudní dohoda pracovní poměr uzavřen na dobu neurčitou od r. 2007 s měsíčním příjmem Kč 30 000,-- k 31.5.2011 okamžité zrušení PP zaměstnavatelem vyměřovací základ do 31. května 2011 činil Kč 171 000,-- u Okresního soudu byl podán návrh na určení neplatnosti okamžitého zrušení PP 15.12.2011 uzavřena mimosoudní dohoda – PP trvá za dobu od 1. června do 15. prosince 2011 náleží náhrada mzdy ve výši Kč 206 000,-- do práce znovu zastoupil 2. ledna 2012

46 ČESKÁ SPRÁVA SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ Evidenční listy důchodového pojištění ELDP v r. 2012 Záznam na ELDP za r. 2012 bude následující: 2. Průběh pojištění v daném roce ELDZ za r. 2011 Typ ELDP 01 Výdělečná činnost od VD celkem VZ celkem 2.1.2007 377 000 KódMROdDoDny1234567891011121-12VDVZDO 1V+N1.1.31.12.349X377 000

47 ČESKÁ SPRÁVA SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ Dotazy?

48 ČESKÁ SPRÁVA SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ Děkuji za pozornost Mgr. Irena Tolarová vedoucí oddělení důchodového pojištění Okresní správa sociálního zabezpečení Plzeň-město telefon: 377 486 200 e-mail: irena.tolarova@cssz.cz


Stáhnout ppt "ČESKÁ SPRÁVA SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ Lidé na prvním místě … Důchodové pojištění od 1. 1. 2013 Mgr. Irena Tolarová vedoucí oddělení důchodového pojištění."

Podobné prezentace


Reklamy Google