Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Základní informace pro plátce pojistného spojené s pojistným na důchodové spoření.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Základní informace pro plátce pojistného spojené s pojistným na důchodové spoření."— Transkript prezentace:

1 Základní informace pro plátce pojistného spojené s pojistným na důchodové spoření

2 Přehled právních předpisů Povinnosti zaměstnavatelů (plátců pojistného ) vyplývají zejména z předpisů:  Zákon č.397/2012 Sb. o pojistném na důchodové spoření ( ZPDS)  Zákon č. 399 /2012 Sb. o změně zákonů v souvislosti s přijetím zákona o pojistném na důchodové spoření a souvisejících předpisů: - z.č. 586/1992 Sb., zákon o daních z příjmů ( ZDP) - z.č. 280/2009 Sb., daňový řád (DŘ) - z. č.589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti (PSZ)

3 Kdo je plátce pojistného na důchodové spoření  Plátce pojistného na důchodové spoření je plátce daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a z funkčních požitků, pokud je podle ZDP povinen vybírat nebo srážet daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků poplatníkovi (zaměstnanci), který je zároveň poplatníkem pojistného na důchodové spoření  Plátcova pokladna – obdoba plátce daně z příjmů fyzických osob  Plátce pojistného je registrován podle ZPDS na základě prvního hlášení, pokud je registrován jako plátce k dani z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti.  Neprodleně poté, kdy plátce pojistného nebo jeho plátcova pokladna přestane mít alespoň jednoho poplatníka, je plátce pojistného povinen elektronicky podat oznámení o změně registračních údajů.  elektronicky - je nutné dodržet stanovený formát (tvar) a strukturu (uspořádání) datové zprávy v souladu s § 72 odst. 3 DŘ  (daňový portál ČDS – EPO)

4 Základ pojistného  Dílčím základem pojistného ze závislé činnosti je: součet vyměřovacích základů zaměstnance pro pojistné na důchodové pojištění za rozhodná období součet vyměřovacích základů zaměstnance pro pojistné na důchodové pojištění za rozhodná období  tzn. součet měsíčních vyměřovacích základů  podle § 5 zákona č. 589/1992 Sb. o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti (PSZ)  platí pravidlo, že vyměřovací základ pro pojistné období je vždy shodný pro I. pilíř ( důchodové pojištění) a II. pilíř (důchodové spoření)  sleduje se maximální základ pojištění podle § 15a PSZ

5 Sazba/pojistné období  Sazba pojistného  Sazba pojistného na důchodové spoření činí 5 %  Z toho 3 %, která jsou převedena z pojistného na důchodové pojištění (účastníci důchodového spoření mají sazbu pojistného na důchodové pojištění o 3 % nižší).  2 %, které si osoba (účastník spoření) přidává z vlastních prostředků  Pojistné období  Pojistným obdobím pojistného na důchodové spoření je kalendářní rok

6 Hlášení  Hlášení se podává v termínu 20 dnů po uplynutí kalendářního měsíce spolu s platbou  Podání POUZE ELEKTRONICKY  Stanoví-li správce daně jinou lhůtu pro odvod záloh na daň z příjmů je záloha na pojistné splatná v této lhůtě  Na základě hlášení dojde ze zákona k samovyměření záloh (§22 ZPDS)  Pokud podá plátce hlášení opožděně (po lhůtě) – samovyměřeno je ve výši 0  Opožděné hlášení: považováno za následné  (došlá platba - doměřeno vůči 0)  Pokuta za opožděné tvrzení pojistného se neuplatní

7 Následné hlášení  Zjistí-li plátce pojistného na důchodové spoření, že poslední známá záloha není ve správné výši (měla být nižší/vyšší), je povinen podat následné hlášení (tzn. opravy na zálohách k pojistnému).  Podání POUZE ELEKTRONICKY  Podává se pouze z důvodu chyby plátce  Lze jej podat až do termínu pro podání vyúčtování  V následném hlášení plátce pojistného uvede rozdíl oproti poslední známé záloze

8 Vyúčtování Vyúčtování  Vyúčtování se podává podle § 137 odst. 2 DŘ – 3 měsíce po skončení kalendářního roku  Podání POUZE ELEKTRONICKY  Rekapituluje měsíční hlášení (případné změny z následných hlášení)  Na základě vyúčtování je vyměřeno pojistné za celé pojistné období ( kalendářní rok)

9 Další informace Další informace  Informace k problematice jsou na webu České daňové správy v odkazu: Důchodové spoření – OPT - OUT http://cds.mfcr.cz/cps/rde/xchg/cds/xsl/duchodove_sporeni.html  Informace budou postupně doplňovány


Stáhnout ppt "Základní informace pro plátce pojistného spojené s pojistným na důchodové spoření."

Podobné prezentace


Reklamy Google