Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Přehled právních předpisů

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Přehled právních předpisů"— Transkript prezentace:

1 Základní informace pro plátce pojistného spojené s pojistným na důchodové spoření

2 Přehled právních předpisů
Povinnosti zaměstnavatelů (plátců pojistného ) vyplývají zejména z předpisů: Zákon č.397/2012 Sb. o pojistném na důchodové spoření ( ZPDS) Zákon č. 399 /2012 Sb. o změně zákonů v souvislosti s přijetím zákona o pojistném na důchodové spoření a souvisejících předpisů: z.č. 586/1992 Sb., zákon o daních z příjmů ( ZDP) z.č. 280/2009 Sb., daňový řád (DŘ) z. č.589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti (PSZ)

3 Kdo je plátce pojistného na důchodové spoření
Plátce pojistného na důchodové spoření je plátce daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a z funkčních požitků, pokud je podle ZDP povinen vybírat nebo srážet daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků poplatníkovi (zaměstnanci), který je zároveň poplatníkem pojistného na důchodové spoření Plátcova pokladna – obdoba plátce daně z příjmů fyzických osob Plátce pojistného je registrován podle ZPDS na základě prvního hlášení, pokud je registrován jako plátce k dani z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti. Neprodleně poté, kdy plátce pojistného nebo jeho plátcova pokladna přestane mít alespoň jednoho poplatníka, je plátce pojistného povinen elektronicky podat oznámení o změně registračních údajů. elektronicky - je nutné dodržet stanovený formát (tvar) a strukturu (uspořádání) datové zprávy v souladu s § 72 odst. 3 DŘ (daňový portál ČDS – EPO)

4 Základ pojistného Dílčím základem pojistného ze závislé činnosti je:
součet vyměřovacích základů zaměstnance pro pojistné na důchodové pojištění za rozhodná období tzn. součet měsíčních vyměřovacích základů podle § 5 zákona č. 589/1992 Sb. o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti (PSZ) platí pravidlo, že vyměřovací základ pro pojistné období je vždy shodný pro I. pilíř ( důchodové pojištění) a II. pilíř (důchodové spoření) sleduje se maximální základ pojištění podle § 15a PSZ

5 Sazba/pojistné období
Sazba pojistného Sazba pojistného na důchodové spoření činí 5 % Z toho 3 %, která jsou převedena z pojistného na důchodové pojištění (účastníci důchodového spoření mají sazbu pojistného na důchodové pojištění o 3 % nižší). 2 % , které si osoba (účastník spoření) přidává z vlastních prostředků Pojistné období Pojistným obdobím pojistného na důchodové spoření je kalendářní rok

6 Hlášení Hlášení se podává v termínu 20 dnů po uplynutí kalendářního měsíce spolu s platbou Podání POUZE ELEKTRONICKY Stanoví-li správce daně jinou lhůtu pro odvod záloh na daň z příjmů je záloha na pojistné splatná v této lhůtě Na základě hlášení dojde ze zákona k samovyměření záloh (§22 ZPDS) Pokud podá plátce hlášení opožděně (po lhůtě) – samovyměřeno je ve výši 0 Opožděné hlášení: považováno za následné (došlá platba - doměřeno vůči 0) Pokuta za opožděné tvrzení pojistného se neuplatní

7 Následné hlášení Zjistí-li plátce pojistného na důchodové spoření, že poslední známá záloha není ve správné výši (měla být nižší/vyšší), je povinen podat následné hlášení (tzn. opravy na zálohách k pojistnému). Podání POUZE ELEKTRONICKY Podává se pouze z důvodu chyby plátce Lze jej podat až do termínu pro podání vyúčtování V následném hlášení plátce pojistného uvede rozdíl oproti poslední známé záloze

8 Vyúčtování Vyúčtování se podává podle § 137 odst. 2 DŘ – 3 měsíce po skončení kalendářního roku Podání POUZE ELEKTRONICKY Rekapituluje měsíční hlášení (případné změny z následných hlášení) Na základě vyúčtování je vyměřeno pojistné za celé pojistné období ( kalendářní rok)

9 Další informace Informace k problematice jsou na webu České daňové správy v odkazu: Důchodové spoření – OPT - OUT Informace budou postupně doplňovány


Stáhnout ppt "Přehled právních předpisů"

Podobné prezentace


Reklamy Google