Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

JUDr. Radim Boháč, Ph.D. katedra finančního práva a finanční vědy PF UK 23. října 2013.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "JUDr. Radim Boháč, Ph.D. katedra finančního práva a finanční vědy PF UK 23. října 2013."— Transkript prezentace:

1 JUDr. Radim Boháč, Ph.D. katedra finančního práva a finanční vědy PF UK 23. října 2013

2 1. Přímé důchodové daně 2. Daň z příjmů fyzických osob 3. Subjekty daně z příjmů fyzických osob 4. Předmět daně z příjmů fyzických osob 5. Základ daně z příjmů fyzických osob 6. Sazba daně z příjmů fyzických osob 7. Správa daně z příjmů fyzických osob 8. Příklad Daň z příjmů fyzických osob JUDr. Radim Boháč Ph.D. 2

3 Daň z příjmů fyzických osob JUDr. Radim Boháč Ph.D. 3 Přímé důchodové daně daň z příjmů fyzických osob daň z příjmů právnických osob

4  zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů ◦ část první ◦ část třetí  prvky daně z příjmů fyzických osob ◦ subjekty ◦ předmět ◦ základ ◦ sazba ◦ (období, výpočet, rozpočtové určení)  správa daně z příjmů fyzických osob Daň z příjmů fyzických osob JUDr. Radim Boháč Ph.D. 4

5  poplatníci (§ 2) ◦ daňoví rezidenti ◦ daňoví nerezidenti  plátci daně ◦ vymezení (§ 38c) ◦ zaměstnavatelé (§ 38h a násl.) ◦ plátci u daně vybírané zvláštní sazbou daně (§ 38d) Daň z příjmů fyzických osob JUDr. Radim Boháč Ph.D. 5

6 A. příjmy ze závislé činnosti a funkční požitky (§ 6) B. příjmy z podnikání a z jiné samostatné výdělečné činnosti ze samostatné činnosti (§ 7) C. příjmy z kapitálového majetku (§ 8) D. příjmy z pronájmu (§ 9) E. ostatní příjmy (§ 10)  není předmětem daně – § 3 odst. 4, § 6 odst. 7  je osvobozen od daně - § 4, § 6 odst. 9 a § 10 odst. 3 Daň z příjmů fyzických osob JUDr. Radim Boháč Ph.D. 6

7 Předmětem daně nejsou a) příjmy získané nabytím akcií nebo podílových listů podle zvláštního právního předpisu, který upravuje podmínky převodu majetku státu na jiné osoby, zděděním, vydáním nebo darováním nemovitosti nebo movité věci anebo majetkového práva, s výjimkou příjmů z nich plynoucích a s výjimkou darů přijatých v souvislosti s výkonem činnosti podle § 6 nebo s podnikáním anebo s jinou samostatnou výdělečnou činností; předmětem daně u fyzických osob, provozujících školská a zdravotnická zařízení a zařízení na ochranu opuštěných zvířat, nebo ohrožených druhů zvířat, není však příjem získaný nabytím daru v souvislosti s provozováním těchto činností, Daň z příjmů fyzických osob JUDr. Radim Boháč Ph.D. 7

8  závislá činnost (odst. 1)  funkční požitky (odst. 10) ◦ nově podřazeny pod příjmy ze závislé činnosti  bezplatné poskytování motorového vozidla zaměstnavatelem (odst. 6)  není předmětem daně (odst. 7)  dílčí základ daně (odst. 13)  samostatný základ daně (odst. 4) ◦ nově jen dohody o provedení práce ◦ nově zvýšení limitu na Kč Daň z příjmů fyzických osob JUDr. Radim Boháč Ph.D. 8

9 Daň z příjmů fyzických osob JUDr. Radim Boháč Ph.D. 9

10 Daň z příjmů fyzických osob JUDr. Radim Boháč Ph.D. 10

11  podnikání (odst. 1)  jiná samostatná výdělečná činnost (odst. 2)  příjem ze samostatné činnosti (odst. 1 a 2)  dílčí základ daně (odst. 3)  paušální uplatňování výdajů (odst. 7)  samostatný základ daně (odst. 6) ◦ nově limit Kč  daň stanovená paušální částkou (§ 7a) Daň z příjmů fyzických osob JUDr. Radim Boháč Ph.D. 11

12  vymezení (odst. 1, 2)  dílčí základ daně (odst. 4, 5)  samostatný základ daně (odst. 3) Daň z příjmů fyzických osob JUDr. Radim Boháč Ph.D. 12

13  vymezení (odst. 1)  dílčí základ daně (odst. 3)  paušální uplatňování výdajů (odst. 4)  nově i příjmy z pachtu (§ 21c odst. 3) Daň z příjmů fyzických osob JUDr. Radim Boháč Ph.D. 13

14  vymezení (odst. 1)  dílčí základ daně (odst. 4)  příklad – nákup a prodej bytu Daň z příjmů fyzických osob JUDr. Radim Boháč Ph.D. 14NákupProdej Základ daně

15  obecné vymezení (odst. 1)  součet dílčích základů (odst. 2)  nezdanitelné části základu daně (§ 15) ◦ dary (bezúplatná plnění) ◦ úroky ◦ příspěvek na penzijní připojištění, penzijní pojištění nebo doplňkové penzijní spoření ◦ pojistné na soukromé životní pojištění ◦ členské příspěvky odborové organizaci ◦ úhrady za zkoušky ověřující výsledky dalšího vzdělávání Daň z příjmů fyzických osob JUDr. Radim Boháč Ph.D. 15

16  poměrná lineární  solidární zvýšení daně (§ 16a)  slevy na dani pro poplatníky DPFO (§ 35ba) ◦ základní sleva ◦ sleva na manžela  nově i na registrovaného partnera (§ 21e odst. 3) ◦ základní sleva na invaliditu ◦ rozšířená sleva na invaliditu ◦ sleva na držitele průkazu ZTP/P ◦ sleva na studenta  daňové zvýhodnění pro poplatníky DPFO (§ 35c) ◦ sleva na dani ◦ daňový bonus Daň z příjmů fyzických osob JUDr. Radim Boháč Ph.D. 16

17 Daň z příjmů fyzických osob JUDr. Radim Boháč Ph.D. 17 Sleva na dani a a 2013 základní Kč Kč Kč Kč manželka/ manžel Kč Kč částečný invalidní důchod Kč2.520 Kč plný invalidní nebo jiný důchod Kč5.040 Kč průkaz ZTP/P Kč Kč studium Kč4.020 Kč

18 Daň z příjmů fyzických osob JUDr. Radim Boháč Ph.D a a 2013 Výše daňového zvýhodně ní Kč Kč Kč Kč Maximální výše daňového bonusu Kč Kč Kč

19  zdaňovací období (§ 5 odst. 1, § 16b) ◦ kalendářní rok  daňové přiznání (§ 136 DŘ) ◦ do třech měsíců po skončení zdaňovacího období ◦ do šesti měsíců po skončení zdaňovacího období  splatnost daně ◦ ve lhůtě pro podání daňového přiznání (§ 135 odst. 3 DŘ) ◦ zálohově  obecně - § 38a  příjmy ze závislé činnosti – § 38h Daň z příjmů fyzických osob JUDr. Radim Boháč Ph.D. 19

20 Vypočítejte měsíční zálohu ze zdanitelné mzdy za měsíc prosinec 2007/prosinec 2008/prosinec 2009/prosinec 2010/prosinec 2011/prosinec 2012/prosinec 2013 ve výši ,- Kč. Poplatník podepsal prohlášení, ve kterém uplatňuje nárok na slevy na dani. S poplatníkem žije ve společné domácnosti nezletilé dítě a manželka, která má za rok 2007/2008/2009/2010/2011/2012/2013 příjem ,- Kč. Poplatník zaplatil v roce 2007/2008/2009 /2010/2011/2012/2013 příspěvky na penzijní připojištění ,- Kč. Daň z příjmů fyzických osob JUDr. Radim Boháč Ph.D. 20

21 Prosinec 2007 Prosinec 2008 Prosinec 2009 Prosinec 2010 Prosinec 2011 Prosinec 2012/3 Daň z příjmů fyzických osob JUDr. Radim Boháč Ph.D. 21

22 Prosinec 2007 Prosinec 2008 Prosinec 2009 Prosinec 2010 Prosinec 2011 Prosinec 2012/3 Daň z příjmů fyzických osob JUDr. Radim Boháč Ph.D. 22

23 Prosinec 2007 Prosinec 2008 Prosinec 2009 Prosinec 2010 Prosinec 2011 Prosinec 2012/3 Daň z příjmů fyzických osob JUDr. Radim Boháč Ph.D. 23

24 JUDr. Radim Boháč, Ph.D. odborný asistent katedry finančního práva a finanční vědy PF UK nám. Curieových Praha tel.: Daň z příjmů fyzických osob JUDr. Radim Boháč Ph.D.


Stáhnout ppt "JUDr. Radim Boháč, Ph.D. katedra finančního práva a finanční vědy PF UK 23. října 2013."

Podobné prezentace


Reklamy Google