Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0188 Název projektu: Moderní škola Autor: Ing. Petr Benda Název materiálu: Daně z příjmů fyzických osob - příklad Označení.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0188 Název projektu: Moderní škola Autor: Ing. Petr Benda Název materiálu: Daně z příjmů fyzických osob - příklad Označení."— Transkript prezentace:

1 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0188 Název projektu: Moderní škola Autor: Ing. Petr Benda Název materiálu: Daně z příjmů fyzických osob - příklad Označení materiálu: VY_32_INOVACE_EKO.OA3.1311 Datum vytvoření: 15. 12. 2013 Vzdělávací oblast: Ekonomika Ročník: třetí Název školy: Střední škola, základní škola a mateřská škola pro zrakově postižené, Brno, Kamenomlýnská 2 VY_32_INOVACE_EKO.OA3.1311

2 Anotace Žáci si na základě získaných informací vyzkouší vypočítat souvislý příklad na výpočet daně z příjmů fyzických osob. VY_32_INOVACE_EKO.OA3.1311

3 Metodické pokyny Tento učební materiál slouží k prověření dovedností žáků použít teoretické znalosti o daních v praxi. VY_32_INOVACE_EKO.OA3.1311

4 Příklad na výpočet daně z příjmů OSVČ Pan Novák provozuje prodejnu s domácími potřebami. V roce 2013 za prodané zboží obdržel 1.650.000 Kč. Výdaje na nákup zboží a provoz obchodu činily 1.100.000 Kč. Ve výdajích je již zahrnuto i penále ve výši 10.000 Kč za pozdní odvod daní. Sociální a zdravotní pojištění dělalo celkem 140.000 Kč. Dále obdržel úroky z bankovního účtu 500 Kč. V roce 2012 měl daňovou ztrátu 42.500 Kč, kterou uplatní tento rok (2013). V roce 2013 také poskytl dar střední škole ve výši 4 000 Kč. Dále se zde objevily výdaje za pohoštění obchodních partnerů ve výši 3.000 Kč. Pan Novák podepsal prohlášení poplatníka k dani a chtěl by uplatnit slevu na 1 vlastní vyživované děti. VY_32_INOVACE_EKO.OA3.1311

5 Příklad na výpočet daně z příjmů OSVČ Vypočítejte: rozdíl příjmů a výdajů pro každý druh příjmů základ daně (rozdíl příjmů a výdajů) daňově neuznatelné výdaje upravený základ daně odčitatelné položky výši daně daňové zvýhodnění a snížení daně daňová povinnost výše záloh na příští rok VY_32_INOVACE_EKO.OA3.1311

6 Postup výpočtu daně z příjmů OSVČ - řešení 1. Vypočítáme rozdíl příjmů a výdajů pro každý druh příjmů - § 6 závislá činnost 0 Kč - § 7 podnikání 1650000 – 1100000 – 140000 – 3000 – 4000= 403 000 Kč - § kapitálový majetek 500 Kč VY_32_INOVACE_EKO.OA3.1311

7 Postup výpočtu daně z příjmů OSVČ - řešení - § 9 pronájem 0 Kč - § 10 ostatní 0 Kč 2. Základ daně (rozdíl příjmů a výdajů) 403 000 + 500 = 403 500 Kč VY_32_INOVACE_EKO.OA3.1311

8 Postup výpočtu daně z příjmů OSVČ - řešení 3. Daňově neuznatelné výdaje - penále – 10 000 Kč - sociální a zdravotní pojištění OSVČ – 140 000 Kč - výdaje na reprezentaci – 3 000 Kč - dar – 4 000 Kč Po přičtení těchto výdajů vznikne základ daně 403 500 + 10 000 + 140 000 + 3 000 + 4 000 = 560 500 Kč VY_32_INOVACE_EKO.OA3.1311

9 Postup výpočtu daně z příjmů OSVČ - řešení 4. Upravený základ daně - nezdanitelná část základu daně dar (bezúplatné plnění) – 4 000 Kč - odčitatelné položky od základu daně daňová ztráta – 42 500 Kč 560 500 – 4 000 – 42 500 = 514 000 Kč Upravený základ daně činí 514 000 Kč. VY_32_INOVACE_EKO.OA3.1311

10 Postup výpočtu daně z příjmů OSVČ - řešení 5. Výše daně - daň se počítá z upraveného základu daně, který se zaokrouhluje na celé stovky dolů - sazba daně činí 15% 514 000 x 0,15 = 77 100 Kč Vypočtená daň činí 77 100 Kč. VY_32_INOVACE_EKO.OA3.1311

11 Postup výpočtu daně z příjmů OSVČ - řešení 6. Snížení daně - pan Novák si může snížit daň o slevu na poplatníka 77 100 – 24 840 = 52 260 Kč 7. Daňové zvýhodnění - pan Novák si může snížit daň o slevu na vyživované dítě 52 260 – 13 404 = 38 856 Kč Pan Novák by zaplatil daň po slevách 38 856 Kč. VY_32_INOVACE_EKO.OA3.1311

12 Postup výpočtu daně z příjmů OSVČ - řešení 8. Daňová povinnost - daňová povinnost pana Nováka po započtení všech výše uvedených bodů činí 38 856 Kč - z této částky se vypočítají zálohy na daň podle tabulky VY_32_INOVACE_EKO.OA3.1311 Daňová povinnostVýše zálohyTermíny Do 30 000 Kčxx 30 000 – 150 000 Kč 40% poslední známé daňové povinnosti 15. 6. a 15. 12. 150 000 a více Kč ¼ poslední známé daňové povinnosti 15. 3., 15. 6., 15. 9., 15. 12.

13 Postup výpočtu daně z příjmů OSVČ - řešení 9. Výše záloh na daň - protože daň činí 38 856 Kč bude pan Novák platit 40% z této částky na zálohách - zálohu bude platit 2 x ročně - zálohy se zaokrouhlují na celé stokoruny nahoru VY_32_INOVACE_EKO.OA3.1311

14 Postup výpočtu daně z příjmů OSVČ - řešení - 38 856 x 0,4 = 15 542,40 Kč - 15 542,40 po zaokrouhlení činí 15 600 Kč - částku ve výši 15 600 Kč odvede ve dvou termínech a to k 15. 6. a 15. 12. daného roku. VY_32_INOVACE_EKO.OA3.1311

15 Zdroje KLÍNSKÝ, Petr a Otto MÜNCH. Ekonomika pro obchodní akademie a ostatní střední školy. 5., upr. vyd. Praha: Eduko, 2012, 236 s. ISBN 978-80-87204-61-0. VY_32_INOVACE_EKO.OA3.1311


Stáhnout ppt "Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0188 Název projektu: Moderní škola Autor: Ing. Petr Benda Název materiálu: Daně z příjmů fyzických osob - příklad Označení."

Podobné prezentace


Reklamy Google