Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Doc. JUDr. Radim Boháč, Ph.D. katedra finančního práva a finanční vědy PF UK 29. října 2014.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Doc. JUDr. Radim Boháč, Ph.D. katedra finančního práva a finanční vědy PF UK 29. října 2014."— Transkript prezentace:

1 doc. JUDr. Radim Boháč, Ph.D. katedra finančního práva a finanční vědy PF UK 29. října 2014

2 1. Přímé důchodové daně 2. Daň z příjmů fyzických osob 3. Subjekt daně 4. Předmět daně 5. Základ daně 6. Sazba daně 7. Výpočet daně 8. Zdaňovací období 9. Rozpočtové určení daně 10. Správa daně z příjmů fyzických osob 11. Příklad 2

3 3 Přímé důchodové daně daň z příjmů fyzických osob daň z příjmů právnických osob

4  zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů ◦ část první ◦ část třetí  základní prvky daně z příjmů fyzických osob ◦ subjekt ◦ předmět ◦ základ ◦ sazba ◦ (období, výpočet, rozpočtové určení)  správa daně z příjmů fyzických osob 4

5  poplatník (§ 2) ◦ daňový rezident  bydliště  obvyklé zdržování se ◦ daňový nerezident  přednost mezinárodních smluv o zamezení dvojího zdanění ◦ čl. 4 - rezident 5

6  je předmětem daně ◦ příjmy ze závislé činnosti (§ 6) ◦ příjmy ze samostatné činnosti (§ 7) ◦ příjmy z kapitálového majetku (§ 8) ◦ příjmy z nájmu (§ 9) ◦ ostatní příjmy (§ 10)  není předmětem daně ◦ § 3 odst. 4, § 6 odst. 7 6

7  obecné ustanovení pro všechny příjmy ◦ § 4 ◦ § 4a – osvobození beezúplatných příjmů  zvláštní ustanovení pro určité příjmy ◦ § 6 odst. 9 ◦ § 10 odst. 3 7

8  vymezení (odst. 1) ◦ včetně funkční požitků (odst. 10)  zvláštní vymezení příjmů ◦ odst. 3 ◦ bezplatné poskytování motorového vozidla zaměstnavatelem (odst. 6)  dílčí základ daně (odst. 13) ◦ superhrubá mzda  samostatný základ daně (odst. 4) ◦ jen dohody o provedení práce ◦ limit 10 000 Kč ◦ nepodepsání prohlášení 8

9 9

10 10

11  vymezení (odst. 1 a 2) ◦ nejde o příjem ze závislé činnosti ◦ výčet  dílčí základ daně (odst. 3) ◦ příjmy snížené o výdaje vynaložené na jejich dosažení, zajištění a udržení ◦ paušální uplatňování výdajů (odst. 7)  samostatný základ daně (odst. 6) ◦ příjmy podle odst. 2 písm. a) ◦ limit 10 000 Kč  daň stanovená paušální částkou (§ 7a) 11

12  vymezení (odst. 1, 2)  dílčí základ daně (odst. 4, 5)  samostatný základ daně (odst. 3) 12

13  vymezení (odst. 1) ◦ § 21c odst. 3 - pacht  dílčí základ daně (odst. 3)  paušální uplatňování výdajů (odst. 4) 13

14  vymezení (odst. 1) ◦ zejména ◦ podmínka zvýšení majetku  dílčí základ daně (odst. 4)  příklad – nákup a prodej bytu 14NákupProdej Základ daně 1.500.0002.000.000500.000 2.000.0001.500.0000

15  obecné vymezení (odst. 1)  součet dílčích základů (odst. 2)  nezdanitelné části základu daně (§ 15) ◦ bezúplatná plnění ◦ úroky ◦ příspěvek na penzijní připojištění, penzijní pojištění nebo doplňkové penzijní spoření ◦ pojistné na soukromé životní pojištění ◦ členské příspěvky odborové organizaci ◦ úhrady za zkoušky ověřující výsledky dalšího vzdělávání  položky odčitatelné od základu daně (§ 34) 15

16  poměrná lineární  solidární zvýšení daně (§ 16a)  slevy na dani pro poplatníky DPFO (§ 35ba) ◦ základní sleva ◦ sleva na manžela  registrovaný partner (§ 21e odst. 3) ◦ základní sleva na invaliditu ◦ rozšířená sleva na invaliditu ◦ sleva na držitele průkazu ZTP/P ◦ sleva na studenta  daňové zvýhodnění pro poplatníky DPFO (§ 35c) ◦ sleva na dani ◦ daňový bonus 16

17 17 Sleva na dani 200720082009 a 2010 20112012 až 2014 základní 7.200 Kč24.840 Kč 23.640 Kč24.840 Kč manželka/ manžel 4.200 Kč24.840 Kč částečný invalidní důchod 1.500 Kč2.520 Kč plný invalidní nebo jiný důchod 3.000 Kč5.040 Kč průkaz ZTP/P 9.600 Kč16.140 Kč studium 2.400 Kč4.020 Kč

18 18 2007200820092010 a 2011 2012 a 2014 Výše daňového zvýhodně ní 6.000 Kč10.680 Kč 11.604 Kč13.404 Kč Maximální výše daňového bonusu 30.000 Kč52.200 Kč 60.300 Kč

19 Odečtu slevy na dani a daňové zvýhodnění Vypočtenou daň případně zvýším o solidární zvýšení daně Na zaokrouhlený základ použiji sazbu 15 % Snížený základ zaokrouhlím na celá sta Kč dolů Základ daně snížím o nezdanitelné části základu daně a položky odčitatelné od základu daně 19

20  kalendářní rok (§ 16b) 20

21  sdílená daň  členění výnosu pro účely rozpočtového určení  veřejné rozpočty ◦ státní rozpočet (cca 66 %) ◦ rozpočty obcí (cca 25 %) ◦ rozpočty krajů (cca 9 %) 21

22  správce daně ◦ orgány Finanční správy České republiky  plátci daně ◦ vymezení (§ 38c) ◦ zaměstnavatelé (§ 38h a násl.) ◦ plátci u daně vybírané zvláštní sazbou daně (§ 38d) 22

23  daňové přiznání (§ 136 DŘ) ◦ do třech měsíců po skončení zdaňovacího období ◦ do šesti měsíců po skončení zdaňovacího období  splatnost daně ◦ ve lhůtě pro podání daňového přiznání (§ 135 odst. 3 DŘ) ◦ zálohově  obecně - § 38a  příjmy ze závislé činnosti – § 38h 23

24 Vypočítejte měsíční zálohu ze zdanitelné mzdy za měsíc prosinec 2007/prosinec 2008/prosinec 2009/prosinec 2010/prosinec 2011/prosinec 2012/prosinec 2013/prosinec 2014 ve výši 26.000,- Kč. Poplatník, jenž je rovněž studentem, podepsal prohlášení, ve kterém uplatňuje nárok na slevy na dani. S poplatníkem žijí ve společné domácnosti dvě nezletilé děti a manželka, která má za rok 2007/2008/2009/2010/2011/2012/2013/2014 příjem 15.000,- Kč. Poplatník zaplatil v jednotlivých letech 2007/2008/2009/2010/2011/2012/2013/2014 pojistné na své soukromé životní pojištění 15.000,- Kč. 24

25 doc. JUDr. Radim Boháč, Ph.D. katedra finančního práva a finanční vědy PF UK nám. Curieových 7 116 40 Praha 1 email: bohac@prf.cuni.czbohac@prf.cuni.cz www.radimbohac.cz www.radimbohac.cz tel.: +420221005530 25


Stáhnout ppt "Doc. JUDr. Radim Boháč, Ph.D. katedra finančního práva a finanční vědy PF UK 29. října 2014."

Podobné prezentace


Reklamy Google