Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

TÉMA 2: Daň z příjmů fyzických osob I

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "TÉMA 2: Daň z příjmů fyzických osob I"— Transkript prezentace:

1 TÉMA 2: Daň z příjmů fyzických osob I
Cílem tohoto tématu je představit konstrukci daně z příjmů fyzických osob

2 DPFO – základní parametry
Osobní důchodová daň Zdaňovací období = kalendářní rok Poplatník Rezident – v ČR zdaňuje celosvětové příjmy (tzv. neomezená daňová povinnost) Nerezident – v ČR zdaňuje pouze příjmy ze zdrojů na území ČR (tzv. omezená daňová povinnost) Rezident = zdržoval se na území ČR nejméně 183 dnů v roce; jiné pravidlo může přinést smlouva o zamezení dvojího zdanění

3 Předmět daně Veškeré příjmy fyzické osoby za kalendářní rok
Vynětí z předmětu: A) příjem nezvyšuje bohatství – splátky půjček, B) příjem podléhá jiné dani – dědictví, dary Osvobození: Sociální příjmy a transfery (někde pouze do určité výše – penze do 36 x minimální mzda) Náhrady škod Některé příjmy z prodeje majetku (často časový test, nemovitosti 5 let, movité věci 0 let, motorová vozidla 1 rok, cenné papíry 6 měsíců …) – majetek, který není zařazen do obchodního majetku

4 Konstrukce daňového základu I
Příjmy poplatníka celkem - příjmy vyňaté z předmětu = příjmy podléhající dani - osvobozené příjmy = základ daně za celé zdaňovací období X Samostatné základy daně - Se daní příjem srážkovou daní

5 Konstrukce daňového základu II Dílčí daňové základy
Příjmy ze závislé činnosti a funkčních požitků – primárně příjmy ze zaměstnání, příjmy podle smluv – vyplívá z nich, že máme povinnost poslouchat toho kdo nás platí a nemáme z toho skoro žádné riziko (třeba z neúspěchu podnikání) Funkční požitek – např. poslanec (není zaměstnanec) Příjmy z podnikání a jiné samostatné výdělečné činnosti – příjmy, které děláme na vlastní riziko, na základě zákona, které nám umožňují takhle podnikat (živnostenský zákoník, soukromý zemědělec, advokát, doktor – není živnostník), příjmy z titulu autorských práv Příjmy z kapitálového majetku – příjmy z držby kapitálového majetku (úroky, dividendy, podíly na zisku), Příjmy z pronájmu – pokud máme majetek k pronájmu (nemovitost zejména) Ostatní příjmy – např. melouch, výhra ve veřejné soutěži

6 P6 P7 – tady nám může vzniknout zápor P8 P9 – tady může zápor P10 ZD - odpočty = na 100 kč dolů zaokrouhlit, 15% daň

7 Konstrukce daňového základu III
Daňový základ = součet dílčích daňových základů (u každého z nich je odlišná možnost aplikace daňově uznatelných výdajů) Nemůže být nižší než dílčí daňový základ ze závislé činnosti a funkčních požitků Lze snížit o odčitatelné položky: Úroky z úvěrů na bytové potřeby (maximálně 300 tis. na domácnost) úrok hypoteční , úrok jen na bydlení kde bydlíme (nejde to na chatu), Podm: nemovitost vlastnit, účastník smlouvy, bydliště Dary na veřejně prospěšné účely (minimálně 1000 Kč, maximálně 10 % daňového základu) Podm. 1) částka – to je to nad tím, u FO se to sčítá, u PO se to nesčítá 2) příjemce – PO v ČR a v unii a FO provozující např. školskou činnost, zvířecí azyl 3) účel – musíme je prokázat, nějaká smlouva a tak… i třeba darování krve (za každé darování 2 000) Příspěvky na penzijní pojištění (maximálně 12 tis. Kč) Pojistné na životní pojištění (maximálně 12 tis. Kč) Daňová ztráta – specifický režim! (5 let, pouze proti ZD bez DDZ příjmy ze závislé činnosti)

8 Sazba daně a slevy na dani
- daň se zaokrouhluje na sto koruny dolů ! Slevy na dani A) Sociální Na poplatníka Kč /pouze v roce 2011/ Na poplatníka – starobního důchodce Kč Na dítě Kč (nezaopatřené děti, nezletilé, … § 35 c Na dítě - držitele průkazu ZTP/P Kč Na vyživovanou manželku/manžela Kč ( Kč/rok) – příjmy zdanitelné, příjmy sociální, pokud žijí ve spol. domácnosti nezapočítávají se dávky sociální podpory od prvního dne násl. měsíce Invalidita prvního a druhého stupně Kč Invalidita třetího stupně Kč Student Kč za rok (za měsíc 335 Kč) B) na zaměstnance Kč za každého zaměstnance se zdravotním postižením Kč za každého zaměstnance s těžším zdravotním postižením

9 Pojistné Státní sociální podpora Hmotná nouze Přepočtený pracovník – je to pul… sleva na zaměstnance – jen poloviční… Osvobozené příjmy § 4

10 Daňové zvýhodnění Pokud je po uplatnění slevy na dítě daňová povinnost záporná – za určitých okolností se mění na daňový bonus = negativní daň Hrubé příjmy (s výjimkou dílčího daňového základu ostatní příjmy) musí být větší než 6 x minimální mzda Maximální hodnota bonusu je Kč 967 – bonus na jedno dítě


Stáhnout ppt "TÉMA 2: Daň z příjmů fyzických osob I"

Podobné prezentace


Reklamy Google