Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

TÉMA 2: Daň z příjmů fyzických osob I Cílem tohoto tématu je představit konstrukci daně z příjmů fyzických osob.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "TÉMA 2: Daň z příjmů fyzických osob I Cílem tohoto tématu je představit konstrukci daně z příjmů fyzických osob."— Transkript prezentace:

1 TÉMA 2: Daň z příjmů fyzických osob I Cílem tohoto tématu je představit konstrukci daně z příjmů fyzických osob

2 DPFO – základní parametry  Osobní důchodová daň  Zdaňovací období = kalendářní rok  Poplatník  Rezident – v ČR zdaňuje celosvětové příjmy (tzv. neomezená daňová povinnost)  Nerezident – v ČR zdaňuje pouze příjmy ze zdrojů na území ČR (tzv. omezená daňová povinnost)  Rezident = zdržoval se na území ČR nejméně 183 dnů v roce; jiné pravidlo může přinést smlouva o zamezení dvojího zdanění

3 Předmět daně  Veškeré příjmy fyzické osoby za kalendářní rok  Vynětí z předmětu:  A) příjem nezvyšuje bohatství – splátky půjček,  B) příjem podléhá jiné dani – dědictví, dary  Osvobození:  Sociální příjmy a transfery (někde pouze do určité výše – penze do 36 x minimální mzda)  Náhrady škod  Některé příjmy z prodeje majetku (často časový test, nemovitosti 5 let, movité věci 0 let, motorová vozidla 1 rok, cenné papíry 6 měsíců …) – majetek, který není zařazen do obchodního majetku  …

4 Konstrukce daňového základu I Příjmy poplatníka celkem - příjmy vyňaté z předmětu = příjmy podléhající dani - osvobozené příjmy = základ daně za celé zdaňovací období X Samostatné základy daně - Se daní příjem srážkovou daní

5 Konstrukce daňového základu II Dílčí daňové základy  Příjmy ze závislé činnosti a funkčních požitků – primárně příjmy ze zaměstnání, příjmy podle smluv – vyplívá z nich, že máme povinnost poslouchat toho kdo nás platí a nemáme z toho skoro žádné riziko (třeba z neúspěchu podnikání) Funkční požitek – např. poslanec (není zaměstnanec)  Příjmy z podnikání a jiné samostatné výdělečné činnosti – příjmy, které děláme na vlastní riziko, na základě zákona, které nám umožňují takhle podnikat (živnostenský zákoník, soukromý zemědělec, advokát, doktor – není živnostník), příjmy z titulu autorských práv  Příjmy z kapitálového majetku – příjmy z držby kapitálového majetku (úroky, dividendy, podíly na zisku),  Příjmy z pronájmu – pokud máme majetek k pronájmu (nemovitost zejména)  Ostatní příjmy – např. melouch, výhra ve veřejné soutěži

6  P6  P7 – tady nám může vzniknout zápor  P8  P9 – tady může zápor  P10  ZD  - odpočty  = na 100 kč dolů zaokrouhlit, 15% daň

7 Konstrukce daňového základu III  Daňový základ = součet dílčích daňových základů (u každého z nich je odlišná možnost aplikace daňově uznatelných výdajů)  Nemůže být nižší než dílčí daňový základ ze závislé činnosti a funkčních požitků  Lze snížit o odčitatelné položky:  Úroky z úvěrů na bytové potřeby (maximálně 300 tis. na domácnost) úrok hypoteční, úrok jen na bydlení kde bydlíme (nejde to na chatu),  Podm: nemovitost vlastnit, účastník smlouvy, bydliště  Dary na veřejně prospěšné účely (minimálně 1000 Kč, maximálně 10 % daňového základu) Podm. 1) částka – to je to nad tím, u FO se to sčítá, u PO se to nesčítá 2) příjemce – PO v ČR a v unii a FO provozující např. školskou činnost, zvířecí azyl 3) účel – musíme je prokázat, nějaká smlouva a tak… i třeba darování krve (za každé darování 2 000)  Příspěvky na penzijní pojištění (maximálně 12 tis. Kč)  Pojistné na životní pojištění (maximálně 12 tis. Kč)  Daňová ztráta – specifický režim! (5 let, pouze proti ZD bez DDZ příjmy ze závislé činnosti)

8 Sazba daně a slevy na dani  Sazba: 15 % - daň se zaokrouhluje na sto koruny dolů !  Slevy na dani  A) Sociální  Na poplatníka 23 640 Kč /pouze v roce 2011/  Na poplatníka – starobního důchodce 24 840 Kč  Na dítě 11 604 Kč (nezaopatřené děti, nezletilé, … § 35 c  Na dítě - držitele průkazu ZTP/P 21 360 Kč  Na vyživovanou manželku/manžela 24 840 Kč (68 000 Kč/rok) – příjmy zdanitelné, příjmy sociální, pokud žijí ve spol. domácnosti nezapočítávají se dávky sociální podpory od prvního dne násl. měsíce  Invalidita prvního a druhého stupně 2 510 Kč  Invalidita třetího stupně 5 040 Kč  Student 4 020 Kč za rok (za měsíc 335 Kč)  B) na zaměstnance  18 000 Kč za každého zaměstnance se zdravotním postižením  60 000 Kč za každého zaměstnance s těžším zdravotním postižením

9  Pojistné  Státní sociální podpora  Hmotná nouze  Přepočtený pracovník – je to pul… sleva na zaměstnance – jen poloviční…  Osvobozené příjmy § 4

10 Daňové zvýhodnění  Pokud je po uplatnění slevy na dítě daňová povinnost záporná – za určitých okolností se mění na daňový bonus = negativní daň  Hrubé příjmy (s výjimkou dílčího daňového základu ostatní příjmy) musí být větší než 6 x minimální mzda  Maximální hodnota bonusu je 52 200 Kč 967 – bonus na jedno dítě


Stáhnout ppt "TÉMA 2: Daň z příjmů fyzických osob I Cílem tohoto tématu je představit konstrukci daně z příjmů fyzických osob."

Podobné prezentace


Reklamy Google