Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Obchodní akademie, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace Vzdělávací materiál/DUM VY_32_INOVACE_04A15 Autor Ing. Yvona Fidzinská Období vytvoření leden.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Obchodní akademie, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace Vzdělávací materiál/DUM VY_32_INOVACE_04A15 Autor Ing. Yvona Fidzinská Období vytvoření leden."— Transkript prezentace:

1 Obchodní akademie, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace Vzdělávací materiál/DUM VY_32_INOVACE_04A15 Autor Ing. Yvona Fidzinská Období vytvoření leden 2013 Ročník/věková kategorie 4. ročník Vyučovací předmět DANĚ Klíčová slova Fyzická osoba, daňový rezident, daňový nerezident, dílčí základ daně, příjem ze závislé činnosti, příjem z podnikání, výdajový paušál, spolupracující osoba, příjem z kapitálového majetku, příjem z pronájmu, ostatní příjmy, nezdanitelné části daně, snížený základ daně, slevy na dani, zálohové období Anotace Cíl: studenti se orientují v dani z příjmů fyzických osob Prezentace slouží k výkladu se záměrem upevnit a prohloubit znalost základních pojmů v oblasti DPFO

2

3 Poplatníci daně VŠECHNY FYZICKÉ OSOBY (jednotlivci) bez ohledu na VĚK, OBČANSTVÍ, ZÁPIS DO OBCHODNÍHO REJSTŘÍKU apod., POKUD MĚLY PŘÍJMY PODLÉHAJÍCÍ DANI Poznámka: Poplatníky daně se mohou stát také: nezletilé děti (např. dosahují příjmy hraním ve filmech) společníci v. o. s. komplementáři k. s.

4 Členění FO pro účely daně DAŇOVÝ REZIDENT poplatník, který má na území ČR bydliště nebo se zde obvykle zdržuje je poplatníkem s neomezenou daňovou povinností je poplatníkem daně z příjmů ze zdrojů na území v ČR i v zahraničí DAŇOVÝ NEREZIDENT poplatník, který není rezidentem, ale má příjmy ze zdrojů na území ČR je poplatníkem s omezenou daňovou povinností je poplatníkem daně z příjmů POUZE ze zdrojů na území v ČR

5 Předmět daně z příjmů FO Příjmy FO se rozdělují do 5 skupin, pro účely zdanění se posuzují samostatně: § 6 příjmy ze závislé činnosti a funkční požitky § 7 příjmy z podnikání a jiné samostatné výdělečné činnosti § 8 příjmy z kapitálového majetku § 9 příjmy z pronájmu § 10 ostatní příjmy

6 Nejčastější osvobození od daně Nejčastějšími osvobozenými příjmy jsou příjmy z prodeje majetku, ZDP vyžaduje splnění časového testu (§ 4 odst. 1, písm. a až c) příjmy z prodeje rodinného domu, bytu pokud v něm prodávající měl bydliště nejméně po dobu 2 let bezprostředně před prodejem (kratší doba – pokud použije získané prostředky na uspokojení bytové potřeby) příjmy z prodeje nemovitostí, přesáhne-li doba mezi nabytím a prodejem dobu 5 let příjmy z prodeje motorových vozidel, přesáhne-li doba mezi nabytím a prodejem dobu 1 roku příjmy z prodeje movitých věcí (pokud nebyly součástí obchodního majetku pro výkon podnikatelské činnosti – po 5 letech od vyřazení)

7 Ostatní osvobozené příjmy přijaté náhrady škod cena z veřejné soutěže, z reklamní soutěže, ze sportovní soutěže v hodnotě nepřevyšující Kč příjem získaný ve formě dávek a služeb z nemocenského pojištění, důchodového pojištění, státní sociální podpory, dávky pomoci v hmotné nouzi, příjem přijatý v rámci plnění vyživovací povinnosti stipendia ze SR, rozpočtu kraje, prostředků VŠ, SŠ nebo vyšší odborné školy příjmy z prodeje cenných papírů, přesáhne-li doba mezi nabytím a prodejem dobu 6 měsíců, ….

8

9 Příjmy ze závislé činnosti příjmy z pracovněprávního poměru, příjmy za práci členů družstev, společníků a jednatelů s. r. o., platy představitelů státní moci, odměny za výkon funkce v orgánech územní samosprávy, ….. HRUBÁ MZDA zvýšená o POJISTNÉ ZAMĚSTNAVATELE VÝHODY ZAMĚSTNAVATELE např. motorové vozidlo poskytnuté bezplatně pro soukromé účely Dílčí základ daně (§ 6)

10 Příjmy z podnikání příjmy ze zemědělské výroby, ze živnosti, z jiného podnikání podle zvláštních předpisů, z výkonu nezávislého povolání, příjmy znalců, tlumočníků, … Poplatník prokazuje skutečné výdaje vede daňovou evidenci PŘÍJMY - VÝDAJE vede účetnictví VÝNOSY - NÁKLADY Výsledek hospodaření (1. krok)

11 Úprava výsledku hospodaření (2. krok) VEDE ÚČETNICTVÍ úprava účetního výsledku hospodaření o zvyšující a snižující částky Dílčí základ daně (§ 7) VEDE DAŇOVOU EVIDENCI úprava příjmů a výdajů o uzávěrkové (nepeněžní) operace

12 Poplatník prokazuje výdaje paušálem PŘÍJMY - VÝDAJE (% z příjmů) 80 % zemědělská výroba, řemeslné živnosti 60 % ostatní živnosti 40 % příjmy z jiného podnikání 30 % z pronájmu majetku Dílčí základ daně (§ 7)

13 Příjmy dosažené z podnikání nebo jiné samostatné výdělečné činnosti lze rozdělit na SPOLUPRACUJÍCÍ OSOBU DRUHÝ Z MANŽELŮ nejvýše 50 % ( Kč) Dílčí základ daně % přerozdělovaných příjmů (§ 7) - % přerozdělovaných výdajů DALŠÍ OSOBY ŽIJÍCÍ S POPLATNÍKEM V DOMÁCNOSTI nejvýše 30 % ( Kč)

14 Příjmy z kapitálového majetku DVA REŽIMY ZDANĚNÍ např. úroky z vkladů na vkladních knížkách a nepodnikatelských vkladových účtech, … např. dividendy, podíly na zisku z majetkového podílu na s. r. o., úrokové výnosy z obligací, … Dílčí základ daně (§ 8) = příjem ZVLÁŠTNÍ SAZBA DANĚ (nevstupuje do DAP) DÍLČÍ ZÁKLAD DANĚ (součást DAP)

15 Příjmy z pronájmu příjmy z pronájmu nemovitostí, bytů, movitých věcí pronájem v souvislosti s podnikáním = zdanění v § 7 příležitostný pronájem = zdanění v § 10 Příjem snížený o prokazatelně vynaložené výdaje na dosažení příjmů výdaje uplatněné % z příjmů (paušál 30 %) Dílčí základ daně (§ 9)

16 Ostatní příjmy příjmy z příležitostných činností vč. příležitostného pronájmu movitých věcí (do Kč OSVOBOZENO) ceny z veřejných a sportovních soutěží (nad Kč) výhry v loteriích a reklamních soutěžích, … Příjem snížený o prokazatelně vynaložené výdaje na jeho dosažení Dílčí základ daně (§ 10)

17 Celkový základ daně (součet dílčích základů daně podle § 6 až 10) nezdanitelné části (§ 15 ZDP) odčitatelné položky (§ 34 ZDP) Snížený základ daně

18 Částky snižující základ daně nezdanitelné části (§ 15 ZDP) např.: hodnota darů, bezplatné dárcovství krve úroky zaplacené z hypotečního úvěru nebo úvěru ze stavebního spoření v souvislosti s financováním bytových potřeb příspěvek na penzijní připojištění se státním příspěvkem pojistné na soukromé životní pojištění odčitatelné položky (§ 34 ZDP) např.: daňová ztráta nejdéle v následujících 5 letech výdaje při realizaci projektů výzkumu a vývoje

19 Sazba daně 15 % Snížený základ daně zaokrouhlený na celé stokoruny dolů Samostatný základ daně, který se vztahuje na příjmy z dividend, podílů na zisku, …

20 Slevy na dani § 35 ba – vypočtená daň se snižuje o slevu na poplatníka, na manželku, na invalidního poplatníka v závislosti na stupni invalidity, na poplatníka, který se soustavně připravuje na budoucí povolání studiem § 35 c – poplatník má nárok na daňové zvýhodnění na vyživované dítě žijící s ním v domácnosti až do dovršení věku 26 let pokud se soustavně připravuje na budoucí povolání (lze uplatnit formou slevy na dani nebo daňového bonusu) § 35 – sleva se poskytuje v případě zaměstnávání pracovníků se zdravotním postižením

21

22 Správa DPFO daňové přiznání se předkládá do 3 měsíců po skončení zdaňovacího období v případě, že má poplatník povinnost ověřit účetní závěrku auditorem nebo přiznání zpracovává a předkládá daňový poradce prodlužuje se lhůta na 6 měsíců po skončení zdaňovacího období daňová povinnost je splatná ve lhůtě pro podání DAP S nabytím účinnosti nového daňového řádu od 1. ledna došlo k posunu lhůt, které končí 1. dubna, resp. 1. července. v průběhu zdaňovacího období poplatník platí zálohy

23 Zálohové období (§ 38a ZDP) zálohové období ≠ zdaňovací období zálohové období začíná běžet od 1. dne následujícího po uplynutí lhůty pro podání DAP za minulé zdaňovací období a končí uplynutím posledního dne lhůty pro podání DAP DAP za rok 2012 bude podáno do zálohové období bude běžet od do

24 Stanovení záloh (§ 38a ZDP) Při stanovení výše a periodicity záloh se vychází z poslední známé daňové povinnosti Výše daňové povinnosti Výše zálohySplatnost nepřesáhla zálohy se neplatí % poslední známé daňové povinnosti pololetně , přesáhla % poslední známé daňové povinnosti čtvrtletně , , ,

25 Na závěr ověříme si spolu znalost zopakovaných základních pojmů vytvořte pracovní skupiny a řešte zadání úloh – pracovní list PL_DPFO diskuse nad správným řešením odevzdejte pracovní list k hodnocení

26 Literatura Klínský, P., Műnch, O. Ekonomika 3 pro obchodní akademie a ostatní střední školy Eduko nakladatelství, s. r. o. Praha. 232 s. ISBN: Novotný, Z., Dyčková, J., Prášková, N. PODNIKOVÁ EKONOMIKA 3 - Daňová soustava ČR Obchodní akademie. Břeclav. 232 s. Štohl, P. Daně 2012 výklad a praktické příklady. Soukromá vysoká škola ekonomická Znojmo. 148 s. ISBN: Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů Slevy na dani. na-dani/ (accessed Jan 01, 2013).http://www.mesec.cz/dane/dan-z-prijmu/pruvodce/slevy- na-dani/ Obrázky: PowerPoint Kliparty


Stáhnout ppt "Obchodní akademie, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace Vzdělávací materiál/DUM VY_32_INOVACE_04A15 Autor Ing. Yvona Fidzinská Období vytvoření leden."

Podobné prezentace


Reklamy Google