Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Obchodní akademie, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace Vzdělávací materiál/DUM VY_32_INOVACE_04A15 Autor Ing. Yvona Fidzinská Období vytvoření leden.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Obchodní akademie, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace Vzdělávací materiál/DUM VY_32_INOVACE_04A15 Autor Ing. Yvona Fidzinská Období vytvoření leden."— Transkript prezentace:

1 Obchodní akademie, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace Vzdělávací materiál/DUM VY_32_INOVACE_04A15 Autor Ing. Yvona Fidzinská Období vytvoření leden 2013 Ročník/věková kategorie 4. ročník Vyučovací předmět DANĚ Klíčová slova Fyzická osoba, daňový rezident, daňový nerezident, dílčí základ daně, příjem ze závislé činnosti, příjem z podnikání, výdajový paušál, spolupracující osoba, příjem z kapitálového majetku, příjem z pronájmu, ostatní příjmy, nezdanitelné části daně, snížený základ daně, slevy na dani, zálohové období Anotace Cíl: studenti se orientují v dani z příjmů fyzických osob Prezentace slouží k výkladu se záměrem upevnit a prohloubit znalost základních pojmů v oblasti DPFO

2

3 Poplatníci daně VŠECHNY FYZICKÉ OSOBY (jednotlivci) bez ohledu na VĚK, OBČANSTVÍ, ZÁPIS DO OBCHODNÍHO REJSTŘÍKU apod., POKUD MĚLY PŘÍJMY PODLÉHAJÍCÍ DANI Poznámka: Poplatníky daně se mohou stát také: nezletilé děti (např. dosahují příjmy hraním ve filmech) společníci v. o. s. komplementáři k. s.

4 Členění FO pro účely daně DAŇOVÝ REZIDENT poplatník, který má na území ČR bydliště nebo se zde obvykle zdržuje je poplatníkem s neomezenou daňovou povinností je poplatníkem daně z příjmů ze zdrojů na území v ČR i v zahraničí DAŇOVÝ NEREZIDENT poplatník, který není rezidentem, ale má příjmy ze zdrojů na území ČR je poplatníkem s omezenou daňovou povinností je poplatníkem daně z příjmů POUZE ze zdrojů na území v ČR

5 Předmět daně z příjmů FO Příjmy FO se rozdělují do 5 skupin, pro účely zdanění se posuzují samostatně: § 6 příjmy ze závislé činnosti a funkční požitky § 7 příjmy z podnikání a jiné samostatné výdělečné činnosti § 8 příjmy z kapitálového majetku § 9 příjmy z pronájmu § 10 ostatní příjmy

6 Nejčastější osvobození od daně Nejčastějšími osvobozenými příjmy jsou příjmy z prodeje majetku, ZDP vyžaduje splnění časového testu (§ 4 odst. 1, písm. a až c) příjmy z prodeje rodinného domu, bytu pokud v něm prodávající měl bydliště nejméně po dobu 2 let bezprostředně před prodejem (kratší doba – pokud použije získané prostředky na uspokojení bytové potřeby) příjmy z prodeje nemovitostí, přesáhne-li doba mezi nabytím a prodejem dobu 5 let příjmy z prodeje motorových vozidel, přesáhne-li doba mezi nabytím a prodejem dobu 1 roku příjmy z prodeje movitých věcí (pokud nebyly součástí obchodního majetku pro výkon podnikatelské činnosti – po 5 letech od vyřazení)

7 Ostatní osvobozené příjmy přijaté náhrady škod cena z veřejné soutěže, z reklamní soutěže, ze sportovní soutěže v hodnotě nepřevyšující 10 000 Kč příjem získaný ve formě dávek a služeb z nemocenského pojištění, důchodového pojištění, státní sociální podpory, dávky pomoci v hmotné nouzi, příjem přijatý v rámci plnění vyživovací povinnosti stipendia ze SR, rozpočtu kraje, prostředků VŠ, SŠ nebo vyšší odborné školy příjmy z prodeje cenných papírů, přesáhne-li doba mezi nabytím a prodejem dobu 6 měsíců, ….

8

9 Příjmy ze závislé činnosti příjmy z pracovněprávního poměru, příjmy za práci členů družstev, společníků a jednatelů s. r. o., platy představitelů státní moci, odměny za výkon funkce v orgánech územní samosprávy, ….. HRUBÁ MZDA zvýšená o POJISTNÉ ZAMĚSTNAVATELE VÝHODY ZAMĚSTNAVATELE např. motorové vozidlo poskytnuté bezplatně pro soukromé účely Dílčí základ daně (§ 6)

10 Příjmy z podnikání příjmy ze zemědělské výroby, ze živnosti, z jiného podnikání podle zvláštních předpisů, z výkonu nezávislého povolání, příjmy znalců, tlumočníků, … Poplatník prokazuje skutečné výdaje vede daňovou evidenci PŘÍJMY - VÝDAJE vede účetnictví VÝNOSY - NÁKLADY Výsledek hospodaření (1. krok)

11 Úprava výsledku hospodaření (2. krok) VEDE ÚČETNICTVÍ úprava účetního výsledku hospodaření o zvyšující a snižující částky Dílčí základ daně (§ 7) VEDE DAŇOVOU EVIDENCI úprava příjmů a výdajů o uzávěrkové (nepeněžní) operace

12 Poplatník prokazuje výdaje paušálem PŘÍJMY - VÝDAJE (% z příjmů) 80 % zemědělská výroba, řemeslné živnosti 60 % ostatní živnosti 40 % příjmy z jiného podnikání 30 % z pronájmu majetku Dílčí základ daně (§ 7)

13 Příjmy dosažené z podnikání nebo jiné samostatné výdělečné činnosti lze rozdělit na SPOLUPRACUJÍCÍ OSOBU DRUHÝ Z MANŽELŮ nejvýše 50 % (540 000 Kč) Dílčí základ daně % přerozdělovaných příjmů (§ 7) - % přerozdělovaných výdajů DALŠÍ OSOBY ŽIJÍCÍ S POPLATNÍKEM V DOMÁCNOSTI nejvýše 30 % (180 000 Kč)

14 Příjmy z kapitálového majetku DVA REŽIMY ZDANĚNÍ např. úroky z vkladů na vkladních knížkách a nepodnikatelských vkladových účtech, … např. dividendy, podíly na zisku z majetkového podílu na s. r. o., úrokové výnosy z obligací, … Dílčí základ daně (§ 8) = příjem ZVLÁŠTNÍ SAZBA DANĚ (nevstupuje do DAP) DÍLČÍ ZÁKLAD DANĚ (součást DAP)

15 Příjmy z pronájmu příjmy z pronájmu nemovitostí, bytů, movitých věcí pronájem v souvislosti s podnikáním = zdanění v § 7 příležitostný pronájem = zdanění v § 10 Příjem snížený o prokazatelně vynaložené výdaje na dosažení příjmů výdaje uplatněné % z příjmů (paušál 30 %) Dílčí základ daně (§ 9)

16 Ostatní příjmy příjmy z příležitostných činností vč. příležitostného pronájmu movitých věcí (do 20 000 Kč OSVOBOZENO) ceny z veřejných a sportovních soutěží (nad 10 000 Kč) výhry v loteriích a reklamních soutěžích, … Příjem snížený o prokazatelně vynaložené výdaje na jeho dosažení Dílčí základ daně (§ 10)

17 Celkový základ daně (součet dílčích základů daně podle § 6 až 10) nezdanitelné části (§ 15 ZDP) odčitatelné položky (§ 34 ZDP) Snížený základ daně

18 Částky snižující základ daně nezdanitelné části (§ 15 ZDP) např.: hodnota darů, bezplatné dárcovství krve úroky zaplacené z hypotečního úvěru nebo úvěru ze stavebního spoření v souvislosti s financováním bytových potřeb příspěvek na penzijní připojištění se státním příspěvkem pojistné na soukromé životní pojištění odčitatelné položky (§ 34 ZDP) např.: daňová ztráta nejdéle v následujících 5 letech výdaje při realizaci projektů výzkumu a vývoje

19 Sazba daně 15 % Snížený základ daně zaokrouhlený na celé stokoruny dolů Samostatný základ daně, který se vztahuje na příjmy z dividend, podílů na zisku, …

20 Slevy na dani § 35 ba – vypočtená daň se snižuje o slevu na poplatníka, na manželku, na invalidního poplatníka v závislosti na stupni invalidity, na poplatníka, který se soustavně připravuje na budoucí povolání studiem § 35 c – poplatník má nárok na daňové zvýhodnění na vyživované dítě žijící s ním v domácnosti až do dovršení věku 26 let pokud se soustavně připravuje na budoucí povolání (lze uplatnit formou slevy na dani nebo daňového bonusu) § 35 – sleva se poskytuje v případě zaměstnávání pracovníků se zdravotním postižením

21

22 Správa DPFO daňové přiznání se předkládá do 3 měsíců po skončení zdaňovacího období v případě, že má poplatník povinnost ověřit účetní závěrku auditorem nebo přiznání zpracovává a předkládá daňový poradce prodlužuje se lhůta na 6 měsíců po skončení zdaňovacího období daňová povinnost je splatná ve lhůtě pro podání DAP S nabytím účinnosti nového daňového řádu od 1. ledna. 2011 došlo k posunu lhůt, které končí 1. dubna, resp. 1. července. v průběhu zdaňovacího období poplatník platí zálohy

23 Zálohové období (§ 38a ZDP) zálohové období ≠ zdaňovací období zálohové období začíná běžet od 1. dne následujícího po uplynutí lhůty pro podání DAP za minulé zdaňovací období a končí uplynutím posledního dne lhůty pro podání DAP DAP za rok 2012 bude podáno do 1. 4. 2013 zálohové období bude běžet od 2. 4. 2013 do 1. 4. 2014

24 Stanovení záloh (§ 38a ZDP) Při stanovení výše a periodicity záloh se vychází z poslední známé daňové povinnosti Výše daňové povinnosti Výše zálohySplatnost nepřesáhla 30 000zálohy se neplatí 30 000 - 150 000 40 % poslední známé daňové povinnosti pololetně 15.06., 15.12. přesáhla 150 000 25 % poslední známé daňové povinnosti čtvrtletně 15.03., 15.06., 15.09., 15.12.

25 Na závěr ověříme si spolu znalost zopakovaných základních pojmů vytvořte pracovní skupiny a řešte zadání úloh – pracovní list PL_DPFO diskuse nad správným řešením odevzdejte pracovní list k hodnocení

26 Literatura Klínský, P., Műnch, O. Ekonomika 3 pro obchodní akademie a ostatní střední školy. 2011. Eduko nakladatelství, s. r. o. Praha. 232 s. ISBN: 978-80-87204-48-1 Novotný, Z., Dyčková, J., Prášková, N. PODNIKOVÁ EKONOMIKA 3 - Daňová soustava ČR. 2010. Obchodní akademie. Břeclav. 232 s. Štohl, P. Daně 2012 výklad a praktické příklady. Soukromá vysoká škola ekonomická Znojmo. 148 s. ISBN: 978-80-87314-223-4 Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů Slevy na dani. http://www.mesec.cz/dane/dan-z-prijmu/pruvodce/slevy- na-dani/ (accessed Jan 01, 2013).http://www.mesec.cz/dane/dan-z-prijmu/pruvodce/slevy- na-dani/ Obrázky: PowerPoint Kliparty


Stáhnout ppt "Obchodní akademie, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace Vzdělávací materiál/DUM VY_32_INOVACE_04A15 Autor Ing. Yvona Fidzinská Období vytvoření leden."

Podobné prezentace


Reklamy Google