Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Integrovaná střední škola, Hodonín, Lipová alej 21, 695 03 Hodonín Registrační čísloCZ.1.07/1.5.00/34.0412 Označení DUMVY_32_INOVACE_E30.01 Ročník3. ročník.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Integrovaná střední škola, Hodonín, Lipová alej 21, 695 03 Hodonín Registrační čísloCZ.1.07/1.5.00/34.0412 Označení DUMVY_32_INOVACE_E30.01 Ročník3. ročník."— Transkript prezentace:

1 Integrovaná střední škola, Hodonín, Lipová alej 21, 695 03 Hodonín Registrační čísloCZ.1.07/1.5.00/34.0412 Označení DUMVY_32_INOVACE_E30.01 Ročník3. ročník učebního oboru Kuchař-číšník Tematická oblast a předmětDaňová evidence podnikatelů Název učebního materiálu Způsoby vedení podnikatelské činnosti Prezentace AutorIng. Hana Chládková Datum vytvoření28. 12. 2013 Anotace Učební materiál je určen pro žáky učebního obru Kuchař- číšník. Prezentace slouží k inovativnímu výkladu učiva o vedení podnikatelské činnosti. Zároveň obsahuje řešené úlohy k prověření získaných znalostí. Prezentace obsahuje 12 snímků.

2 Způsoby vedení podnikatelské činnosti Obsah: 1.Pojem účetnictví 2.Funkce účetnictví 3.Účetní soustavy 4.Charakteristika daňové evidence 5.Příjmy daňové a nedaňové 6.Výdaje daňové a nedaňové 7.Řešené úlohy 8.Zdroje

3 Písemné zaznamenávání informací o hospodářských jevech v podniku vyjádřené v penězích. 1. Pojem účetnictví majetek podniku závazky podniku náklady a výnosy podniku hospodářský výsledek Informace

4 2. Funkce účetnictví Informační a dokumentační DispozičníKontrolní Informuje o hospodářském dění v podniku, slouží jako důkazní prostředek. Umožňuje rozhodování o řízení a budoucnosti podniku. Umožňují kontrolu hospodaření podniku.

5 3. Účetní soustavy Daňová evidence Zákon o daních z příjmu Příjmy a výdaje, majetek a závazky FO podnikající, které nejsou účetní jednotkou Účetnictví Zákon o účetnictví Stav a pohyb všech složek majetku a závazků FO a PO podnikající, které jsou účetní jednotkou

6 FO se může stát účetní jednotkou: 1.Obrat za předcházející kalendářní rok přesáhl 25 000 000,- Kč (UCE vede 1. dnem účetního období následujícího po kalendářním roce, kdy byl obrat překročen, minimálně po dobu pěti let) 2. Dobrovolné rozhodnutí vést účetnictví (UCE vede o 1.1. následujícího roku) 3. Zápis do obchodního rejstříku (UCE vede ode dne zápisu do OR)

7 4. Charakteristika daňové evidence Daňová evidence slouží zejména k zjišťování správné výše základu daně z příjmu. Základ daně (HV) se zjišťuje jako rozdíl mezi: příjmy zahrnovanými do základu daně výdaji vynaloženými na dosažení, zajištění a udržení příjmů

8 5. Příjmy Zahrnované do základu daně (Daňové) Tržby (zboží, výrobky, služby) Přijatá záloha na budoucí dodávku Jiné tržby (např.: tržby z prodeje počítače) Nezahrnované do základu daně (Nedaňové) Osobní vklad podnikatele Přiznaný úvěr Přijaté dary a půjčky Příjmy zdaněné srážkovou daní (např.: dividendy) Příjem DPH Přírůstky peněz na pokladně nebo na bankovním účtu

9 6. Výdaje Zahrnované do základu daně (Daňové) Úroky z úvěru Nákup materiálu (zboží) Provozní režie (např.: bankovní poplatky) Zaplacená záloha dodavateli Nákup drobného hmotného majetku (do 40 tis. Kč) Mzdy zaměstnanců SZ a ZP za zaměstnance Nezahrnované do základu daně (Nedaňové) Splátka úvěrů a půjček Výdaje pro osobní spotřebu Platba daně z příjmu Platba DPH Nákup hmotného majetku (nad 40 tis. Kč) Stravné při služebních cestách Výdaje na reprezentaci Úbytky peněz na pokladně nebo na bankovním účtu.

10 7. Řešené úlohy 1.Vysvětli pojem – účetnictví. Písemné zaznamenávání informací o hospodářských jevech v podniku vyjádřené v penězích. 2.Jaké informace zachycuje účetnictví? - majetek podniku, závazky podniku - náklady a výnosy podniku, hospodářský výsledek 3.Funkce účetnictví? Informační a dokumentační, dispoziční, kontrolní. 4.Účetní soustavy? Daňová evidence a účetnictví.

11 5.Co zachycuje daňová evidence? Příjmy a výdaje, majetek a závazky. 6.Jaká právní norma upravuje daňovou evidenci? Zákon o dani z příjmu. 7.Kdo vede daňovou evidenci? Fyzické podnikající osoby, které se nestaly účetní jednotkou. 8.Jakým způsobem se v daňové evidenci zjišťuje základ daně z příjmu? Jako rozdíl mezi příjmy zahrnovanými do základu daně a výdaji vynaloženými na dosažení, zajištění a udržení příjmů.

12 8. Zdroje ŠTOHL, Pavel. Učebnice účetnictví 2013 pro střední školy a veřejnost. Díl, 1. vydání Znojmo: nakladatelství ing. Pavel Štohl, s.r.o., ISBN 978-80- 87237-58-8 s. Prezentace neobsahuje obrázky.


Stáhnout ppt "Integrovaná střední škola, Hodonín, Lipová alej 21, 695 03 Hodonín Registrační čísloCZ.1.07/1.5.00/34.0412 Označení DUMVY_32_INOVACE_E30.01 Ročník3. ročník."

Podobné prezentace


Reklamy Google