Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

EVIDENCE PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "EVIDENCE PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ"— Transkript prezentace:

1 EVIDENCE PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ
listopad 2012 VY_52_INOVACE_UDE_190207 EVIDENCE PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Ing. Lucie Kavanová. Střední škola hotelnictví a služeb a Vyšší odborná škola, Opava, příspěvková organizace. Materiál byl vytvořen v rámci projektu OP VK 1.5 – EU peníze středním školám, registrační číslo CZ.1.07/1.5.00/

2 EVIDENCE PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ
Údaje o příjmech a výdajích tvoří hlavní součást daňové evidence. Evidují se veškeré příjmy z podnikatelské činnosti a výdaje spojené s majetkem zahrnutým v obchodním majetku, tedy výdaje na dosažení, zajištění a udržení příjmů. Závazná podoba evidence příjmů a výdajů není předepsána. Zákon o daních z příjmů pouze stanoví zásadu, že daňová evidence musí obsahovat příjmy a výdaje v členění potřebném pro zjištění základu daně.

3 EVIDENCE PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ
PŘÍJMY Příjmem se rozumí peněžité i nepeněžité plnění, které nabývá poplatník v průběhu podnikání. V evidenci by měly být zachyceny ty příjmy, které jsou předmětem daně. Do evidence příjmů jsou zahrnované pouze skutečné přítoky peněz, např. převzetí peněžní hotovosti do pokladny, připsání peněžních prostředků na bankovní účet. Příjmy dělíme na daňové (zahrnované do základu daně) a nedaňové (nezahrnované do základu daně).

4 EVIDENCE PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ
DAŇOVÉ PŘÍJMY Jedná se o tržby (uhrazené v hotovosti nebo uhrazené faktury na běžný účet). Lze je dále členit: na prodej zboží, na prodej výrobků, na prodej služeb, na přijaté úroky z úvěru, půjčky, na úroky z běžného účtu, na kurzový zisk apod.

5 EVIDENCE PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ
NEDAŇOVÉ PŘÍJMY Jedná se o příjmy, které nejsou předmětem daně nebo jsou od daně z příjmů osvobozeny. Jedná se například: o příjem daně z přidané hodnoty, o přeplatky daní, o peněžní vklad podnikatele, o přijaté úvěry a půjčky, o splátky poskytnutých půjček, o přijaté dary, ostatní.

6 EVIDENCE PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ
VÝDAJE Mohou mít peněžitou i nepeněžitou podobu. Kromě skutečných úbytků (odtoků) peněz podnikatele z poklady nebo z účtu u banky se zachycují i veškeré nepeněžní výdaje, které snižují základ daně poplatníka, např. odpisy, tvorby rezerv apod. Výdaje dělíme na daňové (odčitatelné od základu daně) a nedaňové (neodčitatelné od základu daně).

7 EVIDENCE PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ
DAŇOVÉ VÝDAJE Patří zde výdaje vynaložené na provozování podnikatelské činnosti. Jedná se například: o nákup materiálu, nákup zboží, nákup cenin, o nákup drobného hmotného majetku, o zaplacené bankovní poplatky a úroky z úvěrů, o mzdy, o pojistné (zdravotní a sociální pojištění z mezd), o provozní režii (reklama, nájemné, poradenské služby aj.).

8 EVIDENCE PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ
NEDAŇOVÉ VÝDAJE Patří zde výdaje, které nelze uplatnit do daňových výdajů. Jedná se například: o nákup dlouhodobého majetku, o platbu daně z příjmů podnikatele, o zdravotní a sociální pojištění OSVČ, o platbu DPH, o výdaje na osobní potřebu podnikatele, o výdaje na reprezentaci, nadlimitní výdaje, o splátky úvěrů a půjček, poskytnuté půjčky, o poskytnuté peněžní dary, placené pokuty aj.

9 EVIDENCE PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ
Určete, zda se jedná o příjem nebo výdaj, daňový nebo nedaňový: Osobní vklad podnikatele příjem nedaňový, tyto peněžní prostředky nejsou výsledkem podnikatelské činnosti Bankovní poplatky výdaj daňový, jedná se o platbu za službu banky Nákup počítače za Kč výdaj daňový, neboť nedosahuje hodnoty Kč Nákup auta za Kč výdaj nedaňový, protože se jedná o dlouhodobý hmotný majetek

10 CITACE ZDROJŮ ŠTOHL, Pavel. Daňová evidence 2011: praktický průvodce. 2., upr. vyd. Znojmo: Pavel Štohl, 2011, 133 s. ISBN


Stáhnout ppt "EVIDENCE PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ"

Podobné prezentace


Reklamy Google