Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0188 Název projektu: Moderní škola Autor: Ing. Petr Benda Název materiálu: Daně – opakování I Označení materiálu: VY_32_INOVACE_EKO.OA3.1317.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0188 Název projektu: Moderní škola Autor: Ing. Petr Benda Název materiálu: Daně – opakování I Označení materiálu: VY_32_INOVACE_EKO.OA3.1317."— Transkript prezentace:

1 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0188 Název projektu: Moderní škola Autor: Ing. Petr Benda Název materiálu: Daně – opakování I Označení materiálu: VY_32_INOVACE_EKO.OA3.1317 Datum vytvoření: 27. 12. 2013 Vzdělávací oblast: Ekonomika Ročník: třetí Název školy: Střední škola, základní škola a mateřská škola pro zrakově postižené, Brno, Kamenomlýnská 2 VY_32_INOVACE_EKO.OA3.1317

2 Anotace Žáci si ověřují získané znalosti o daních formou otázek. VY_32_INOVACE_EKO.OA3.1317

3 Metodické pokyny Prezentace je určena ke zkoušení. Zkoušení probíhá formou otázek, kdy u každé otázky je vždy pouze jedna odpověď správná. U každé otázky jsou tři možné odpovědi, správná je ta, která zůstane poslední a změní barvu. VY_32_INOVACE_EKO.OA3.1317

4 Daně – opakování I 1. Daň je platbou: a) dobrovolnou, povinnou, nevynutitelnou b) nedobrovolnou, povinnou, nevynutitelnou c) nedobrovolnou, povinnou, vynutitelnou 2. Přímé daně: a) jsou obsaženy v cenách výrobků b) srážejí se z našich příjmů c) výše této daně nezávisí na našich příjmech VY_32_INOVACE_EKO.OA3.1317

5 Daně – opakování I 3. Mezi přímé daně nepatří: a) daň z přidané hodnoty b) daň silniční c) daň z příjmů 4. Předmět daně udává: a) kolik činí daň b) co se zdaňuje c) částku, z které se vychází při výpočtu daně VY_32_INOVACE_EKO.OA3.1317

6 Daně – opakování I 5. Mezi daně nepřímé patří: a) daň spotřební b) daň dědická c) daň silniční 6. Základ daně může být stanoven: a) v naturálních jednotkách b) v penězích, v naturálních jednotkách c) v penězích, v procentech VY_32_INOVACE_EKO.OA3.1317

7 Daně – opakování I 7. Poplatníky daně jsou: a) osoby, které platí daň ze svého příjmu b) osoby, které daň odvádějí c) osoby, které neplatí daň ze svého majetku a příjmu 8. Správcem daně u právnických osob je finanční úřad: a) v místě jejich bydliště b) v místě jejich provozovny c) v místě jejich sídla VY_32_INOVACE_EKO.OA3.1317

8 Daně – opakování I 9. DIČ u fyzických osob se skládá z: a) rodného čísla b) označení státu a rodného čísla c) označení státu a jejich IČ 10. Zdaňovací období může být pouze: a) roční, čtvrtletní měsíční b) roční, měsíční c) roční VY_32_INOVACE_EKO.OA3.1317

9 Daně – opakování I 11. Nejčastějším daňovým tvrzením je: a) hlášení b) silniční daň c) daňové přiznání 12. Opravné daňové přiznání se podává: a) po termínu podání daňového přiznání b) v termínu po podání řádného daňového přiznání c) po termínu podání řádného daňového přiznání VY_32_INOVACE_EKO.OA3.1317

10 Daně – opakování I 13. Základní sazba daně z přidané hodnoty činí: a) 21% b) 19% c) 15% 14. Nadměrný odpočet u DPH vznikne pokud: a) DPH vstup > DPH výstup b) DPH vstup < DPH výstup c) DPH vstup = DPH výstup VY_32_INOVACE_EKO.OA3.1317

11 Daně – opakování I 15. FO a PO se musí povinně registrovat k DPH pokud: a) obrat za předcházejících 12 měsíců přesáhne 10 mil. Kč b) obrat za předcházejících 12 měsíců přesáhne 1 mil. Kč c) v kalendářním roce pořídí z EU zboží v hodnotě 1 mil. Kč 16. Mohou být některé služby a zboží osvobozeny od DPH: a) NE b) ANO c) ANO v určité výši VY_32_INOVACE_EKO.OA3.1317

12 Daně – opakování I 17. Procentní uplatnění výdajů u příjmů ze zemědělské činnosti činí: a) 40% b) 60% c) 80% 18. Co nepatří mezi nezdanitelné části základu daně: a) dar b) daňová ztráta c) úroky z úvěru ze stavebního spoření VY_32_INOVACE_EKO.OA3.1317

13 Daně – opakování I 19. Roční sleva na poplatníka je: a) 24 840 Kč b) 2 070 Kč c) 13 404 Kč 20. Jestliže je daňové zvýhodnění na děti vyšší než daň: a) vznikne přeplatek na dani b) vznikne nedoplatek na dani c) nevznikne nic VY_32_INOVACE_EKO.OA3.1317

14 Zdroje VY_32_INOVACE_EKO.OA3.1317 KLÍNSKÝ, Petr a Otto MÜNCH. Ekonomika pro obchodní akademie a ostatní střední školy. 5., upr. vyd. Praha: Eduko, 2012, 236 s. ISBN 978-80-87204-61-0. KLÍNSKÝ, Petr a Otto MÜNCH. Ekonomika pro obchodní akademie a ostatní střední školy. 5., upr. vyd. Praha: Eduko, 2012, 184 s. ISBN 978-80-87204-60-03. Http://business.center.cz. [online]. [cit. 2013-12-27]. Dostupné z: http://business.center.cz/business/pravo/zakony/http://business.center.cz/business/pravo/zakony/


Stáhnout ppt "Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0188 Název projektu: Moderní škola Autor: Ing. Petr Benda Název materiálu: Daně – opakování I Označení materiálu: VY_32_INOVACE_EKO.OA3.1317."

Podobné prezentace


Reklamy Google