Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0188 Název projektu: Moderní škola Autor: Ing. Petr Benda Název materiálu: Daňové doklady Označení materiálu: VY_32_INOVACE_EKO.OA3.1307.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0188 Název projektu: Moderní škola Autor: Ing. Petr Benda Název materiálu: Daňové doklady Označení materiálu: VY_32_INOVACE_EKO.OA3.1307."— Transkript prezentace:

1 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0188 Název projektu: Moderní škola Autor: Ing. Petr Benda Název materiálu: Daňové doklady Označení materiálu: VY_32_INOVACE_EKO.OA3.1307 Datum vytvoření: 08. 12. 2013 Vzdělávací oblast: Ekonomika Ročník: třetí Název školy: Střední škola, základní škola a mateřská škola pro zrakově postižené, Brno, Kamenomlýnská 2 VY_32_INOVACE_EKO.OA3.1307

2 Anotace Žáci získávají nové informace o pojmech, které souvisí s daňovými doklady (druhy daňových dokladů, náležitosti daňových dokladů, běžný a zjednodušený daňový doklad, daňové dobropisy a vrubopisy, splátkový kalendář) a ověřují si své znalosti. VY_32_INOVACE_EKO.OA3.1307

3 Metodické pokyny Prezentace je určena jak k výuce nebo samostudiu, tak ke zkoušení. Závěrem prezentace jsou otázky a příklady na výpočet DPH a vyplnění faktury. VY_32_INOVACE_EKO.OA3.1307

4 Daňové doklady  mají zákonem o DPH předepsané náležitosti (z důvodů snížení možnosti podvodů)  jestliže některá náležitost chybí, finanční úřad to pokládá za chybu a požaduje ji doplnit  pro různé případy existují různé daňové doklady  daňové doklady lze vystavit v papírové nebo elektronické podobě VY_32_INOVACE_EKO.OA3.1307

5 Charakteristika daňového dokladu  daňovým dokladem je deklarován vznik daňové povinnosti v určitém čase a výši  vznik daňové povinnosti je signálem pro vystavení daňového dokladu s následnou povinností odvést daň finančnímu úřadu  na druhé straně odběratel (plátce daně), v jehož prospěch se uskutečňuje zdanitelné plnění, může uplatnit nárok na odpočet daně pouze na základě daňového dokladu. VY_32_INOVACE_EKO.OA3.1307

6 Druhy daňových dokladů Plátce DPH má povinnost vystavit daňový doklad nejpozději do 15 dnů ode dne uskutečnění zdanitelného plnění nebo do 15 dnů ode dne přijetí platby (zálohy), pokud k přijetí platby došlo před uskutečněním zdanitelného plnění a plátci vznikla k datu přijetí platby povinnost přiznat daň na výstupu. - běžný daňový doklad – je použitelný pro všechny obchody, musí splňovat náležitosti, které předepisuje § 28 zákona o DPH - zjednodušený daňový doklad – nemusí obsahovat některé náležitosti jako běžný daňový doklad, lze ho použít v případě, že se jedná o částku do 10.000 Kč včetně daně, která je hrazena hotově (viz. § 30 zákona o DPH) VY_32_INOVACE_EKO.OA3.1307

7 Běžný daňový doklad Náležitosti: přesné označení kupujícího i prodávajícího (včetně DIČ) evidenční číslo dokladu datum vystavení dokladu datum uskutečnění zdanitelného plnění, splatnosti jednotková cena bez daně rozsah a předmět zdanitelného plnění (označení zboží) základ daně sazbu daně výši daně VY_32_INOVACE_EKO.OA3.1307

8 Zjednodušený daňový doklad Lze ho vystavit jako zjednodušený daňový doklad, pokud celková částka za plnění na daňovém dokladu není vyšší než 10 000 Kč včetně DPH při nákupu za hotové nebo prostřednictvím karty. Zjednodušený daňový doklad nemusí oproti běžnému obsahovat: označení osoby, pro kterou se plnění uskutečňuje daňové identifikační číslo osoby, pro kterou se plnění uskutečňuje jednotkovou cenu bez daně a slevu, není-li obsažena v jednotkové ceně základ daně výši daně VY_32_INOVACE_EKO.OA3.1307

9 Ostatní daňové doklady Splátkový kalendář je daňovým dokladem pokud: a) obsahuje náležitosti daňového dokladu b) tvoří součást nájemní smlouvy nebo smlouvy o nájmu podniku nebo je na něj v těchto smlouvách výslovně odkazováno Souhrnný daňový doklad: - může jej vystavit plátce, který uskutečňuje více samostatných zdanitelných plnění pro jednu osobu - údaje společné pro všechna samostatná plnění mohou být na souhrnném daňovém dokladu uvedeny pouze jednou VY_32_INOVACE_EKO.OA3.1307

10 Daňový dobropis a vrubopis  daňový dobropis a vrubopis se vystavuje při dodatečném snížení či zvýšení ceny (např. z důvodu zrušení či vrácení zdanitelného plnění)  daňový dobropis a vrubopis obsahují stejné údaje jako běžný daňový doklad, ale místo ceny bez daně se uvádí rozdíl mezi původní a novou cenou Mohou nastat tyto situace: rozdíl mezi původní a sníženou cenou = dobropis rozdíl mezi původní a zvýšenou cenou = vrubopis VY_32_INOVACE_EKO.OA3.1307

11 Daňový dobropis a vrubopis  tento rozdíl se považuje za samostatné zdanitelné plnění, které podléhá dani ve zdaňovacím období, kdy byla provedena oprava základu daně  na základě daňového dobropisu (vrubopisu) potom kupující uplatní zvýšení či snížení odpočtu daně  na daňovém dobropisu (vrubopisu) se musí uvádět i číslo původního daňového dokladu VY_32_INOVACE_EKO.OA3.1307

12 Způsob výpočtu daně Výpočet DPH lze provádět dvojím způsobem v závislosti na tom, zda základem daně je cena bez daně nebo cena včetně daně z přidané hodnoty a) základem daně je cena bez DPH (tzv. výpočet zdola) - daň se vypočte vynásobením základu daně příslušnou procentní sazbou b) základem daně je cena včetně DPH (tzv. výpočet shora) - daň se vypočítá jako součin celkové částky s daní a koeficientu VY_32_INOVACE_EKO.OA3.1307

13 Způsob výpočtu daně  používá se např. u tržeb v maloobchodě nebo u zjednodušeného daňového dokladu, kdy je známa pouze cena s daní  koeficient se vypočítá jako podíl, v jehož čitateli je příslušná výše sazby daně a ve jmenovateli součet čísla 100 a příslušné výše sazby  vypočtený koeficient se zaokrouhluje na čtyři desetinná místa sazba daně sazba daně + 100 VY_32_INOVACE_EKO.OA3.1307

14 Otázky 1. Může být splátkový kalendář daňovým dokladem? ANO – například u finančního leasingu, u nájemních smluv 2. Kdy je možno použít zjednodušený daňový doklad? při nákupu za hotové a to maximálně do 10 tisíc Kč včetně daně 3. Za jak dlouho musí plátce DPH vystavit daňový doklad? bezodkladně, nejpozději do 15 dnů ode dne uskutečnění zdanitel. plnění 4. Co nepatří mezi náležitosti daňových dokladů – DIČ, razítko, sazba daně, adresa, podpis? razítko VY_32_INOVACE_EKO.OA3.1307

15 Příklad 1) Vypočítejte koeficienty pro základní a sníženou sazbu DPH Základní sazba DPH – 21% 21 / (21+100) = 0,1736 Snížená sazba DPH – 15% 15 / (15+100) = 0,1304 VY_32_INOVACE_EKO.OA3.1307

16 Příklad 2) Výrobce campingové vybavení prodává stan za 12.500 Kč bez DPH. Vypočítejte daň? Daň – 12500 x 21 / 100 = 2625 Kč 2) V obchodě jsme obdrželi účtenku za nákup laserové tiskárny na 6.500 Kč vč. DPH. Vypočítejte daň? Daň – 6500 x 0,1736 = 1128,40 Kč VY_32_INOVACE_EKO.OA3.1307

17 Zdroje KLÍNSKÝ, Petr a Otto MÜNCH. Ekonomika pro obchodní akademie a ostatní střední školy. 5., upr. vyd. Praha: Eduko, 2012, 236 s. ISBN 978- 80-87204-61-0. ŠTOHL, Pavel. Maturitní okruhy z účetnictví 2013. 6., upr. vyd. Znojmo: Pavel Štohl, 2013, 242 s. ISBN 978-80-87237-56-4. ŠTOHL, Pavel. Učebnice účetnictví 2012: pro střední školy a pro veřejnost. 13., uprav. vyd. Znojmo: Pavel Štohl, 2012, 152 s. ISBN 978- 80-87237-47-2. Http://business.center.cz. [online]. [cit. 2013-12-08]. Dostupné z: http://business.center.cz/business/pravo/zakony/dph/cast1h2d5.as px http://business.center.cz/business/pravo/zakony/dph/cast1h2d5.as px VY_32_INOVACE_EKO.OA3.1307


Stáhnout ppt "Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0188 Název projektu: Moderní škola Autor: Ing. Petr Benda Název materiálu: Daňové doklady Označení materiálu: VY_32_INOVACE_EKO.OA3.1307."

Podobné prezentace


Reklamy Google