Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0188 Název projektu: Moderní škola Autor: Ing. Petr Benda Název materiálu: Pohledávky a závazky ke společníkům Označení.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0188 Název projektu: Moderní škola Autor: Ing. Petr Benda Název materiálu: Pohledávky a závazky ke společníkům Označení."— Transkript prezentace:

1 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0188 Název projektu: Moderní škola Autor: Ing. Petr Benda Název materiálu: Pohledávky a závazky ke společníkům Označení materiálu: VY_32_INOVACE_UCE2.OA4.1511 Datum vytvoření: 20. 11. 2013 Vzdělávací oblast: Účetnictví 2 Ročník: čtvrtý Název školy: Střední škola, základní škola a mateřská škola pro zrakově postižené, Brno, Kamenomlýnská 2 VY_32_INOVACE_UCE2.OA4.1511

2 Anotace Žáci získávají nové informace k tématu Pohledávky a závazky ke společníkům (pohledávky ke společníkům, závazky ke společníkům, příjmy společníků, ostatní závazky ke společníkům) a ověřují si své znalosti. VY_32_INOVACE_UCE2.OA4.1511

3 Metodické pokyny Powerpointová prezentace je určena jak k výuce nebo samostudiu, tak ke zkoušení. Otázky k tématu jsou klikabilní (žák si může ověřit správnou odpověď kliknutím na zatmavené místo). Součástí prezentace jsou tři příklady, včetně řešení. VY_32_INOVACE_UCE2.OA4.1511

4 Pohledávky a závazky ke společníkům Pohledávky a závazky ke společníkům v rámci obchodních společností se evidují: v účtových skupinách 35 – Pohledávky ke společníkům a sdružení v účtových skupinách 36 – Závazky ke společníkům a sdružení Pohledávka je právo věřitele na plnění od dlužníka. Spočívá v právu věřitele požadovat po dlužníkovi např. peníze. Závazek je vztahem, který vzniká mezi věřitelem a dlužníkem. Dlužník má povinnost splatit svůj dluh a věřitel má právo očekávat plnění této pohledávky. VY_32_INOVACE_UCE2.OA4.1511

5 Pohledávky ke společníkům Pohledávky společníků vůči společnosti mohou vznikat zejména z těchto důvodů: a) společníci upsali a dosud nesplatili akcie nebo vklady - evidují se na účtu 353 – Pohledávky za upsaný vlastní kapitál b) společníci si půjčili peníze ze společnosti (na základě smlouvy o půjčce) a tyto peníze budou muset po uplynutí sjednaného období společnosti vrátit - evidují se na účtu 355 – Ostatní pohledávky VY_32_INOVACE_UCE2.OA4.1511

6 Příklad 1 Na základě uzavřené smlouvy o půjčce společnost poskytla společníkovi půjčku ve výši 2,4 milionu Kč na období 1. 3. 2013 – 31. 10. 2013. Zároveň s tím byl stanoven úrok ve výši 8% p.a. Úkol: vypočítejte měsíční výši úroku a úrok za celé období poskytnutí půjčky zaúčtujte poskytnutí půjčky, splátku půjčky od společníka a celkový přijatý úrok z půjčky VY_32_INOVACE_UCE2.OA4.1511

7 Řešení 1 Výpočet měsíčního úroku (2.400.000 x 0,08) / 12 = 16.000 Kč Výpočet úroku za celé období půjčky 16.000 x 8 (měsíců) = 128.000 Kč Účtování: 1. VBÚ – poskytnutí půjčky společníkovi 2.400.000 Kč 355/221 2. VBÚ – splátka celé půjčky od společníka 2. 400.000 Kč 221/355 3. VBÚ – přijatý úrok z půjčky celkem 128.000 Kč 221/662 VY_32_INOVACE_UCE2.OA4.1511

8 Závazky ke společníkům Společnosti vznikají závazky ke společníkům zejména z těchto důvodů: a) společnost rozděluje mezi společníky zisk, popřípadě jeho část  tento závazek se eviduje na účtu 364 – Závazky ke společníkům při rozdělování zisku  závazek na účtu 364 se souvztažně účtuje s účtem 431 – výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení  zdanění těchto příjmů je povinností společnosti  příjem je zdaněn srážkovou daní 15%  společníci obdrží čistý příjem, který již nedaní VY_32_INOVACE_UCE2.OA4.1511

9 Příklad 2 Společnost rozhodla o výplatě podílů na zisku ve výši 150.000 Kč. Před výplatou z nich srazila daň ve výši 15%, tj. 22.500 Kč. Úkol: zaúčtujte přiznání podílu na zisku, srážku daně, výplatu podílu na zisku a odvod daně finančnímu úřadu VY_32_INOVACE_UCE2.OA4.1511

10 Řešení 2 Účtování: 1. VÚD – přiznání podílu na zisku 150.000 Kč 431/364 2. VÚD – srážka daně 22.500 Kč 364/342 3. VBÚ – výplata podílu na zisku 127.500 Kč 364/221 4. VBÚ – odvod daně finančnímu úřadu 22.500 Kč 342/221 VY_32_INOVACE_UCE2.OA4.1511

11 Závazky ke společníkům Společnosti vznikají závazky ke společníkům zejména z těchto důvodů: b) společníci půjčili peníze společnosti  tento závazek se eviduje na účtu 365 – Ostatní závazky ke společníkům  na tomto účtu se účtuje o krátkodobých půjčkách a o úrocích z těchto poskytnutých půjček  v případě, že se jedná o dlouhodobé půjčky, eviduje se tento závazek na účtu 479 – Ostatní dlouhodobé závazky VY_32_INOVACE_UCE2.OA4.1511

12 Závazky ke společníkům Společnosti vznikají závazky ke společníkům zejména z těchto důvodů: c) společníci pobírají odměnu za práci pro společnost  tento závazek se eviduje na účtu 366 – Závazky ke společníkům a členům družstva ze závislé činnosti  tyto příjmy se posuzují jako příjmy ze závislé činnosti a jejich účtování je obdobné jako u mezd zaměstnanců, s těmito dvěma rozdíly: místo účtu 331 - Zaměstnanci se používá účet 366 - Závazky ke společníkům a členům družstva ze závislé činnosti místo účtu 521 - Mzdové náklady se používá účet 522 - Příjmy společníků a členů družstva ze závislé činnosti VY_32_INOVACE_UCE2.OA4.1511

13 Příklad 3 Společník vykonává práci pro společnost na základě pracovněprávního vztahu. Jeho měsíční příjem činí 30.000 Kč. Úkol: zaúčtujte příklad do níže uvedené tabulky VY_32_INOVACE_UCE2.OA4.1511

14 Řešení 3 Účtování: VY_32_INOVACE_UCE2.OA4.1511 ČísloObsah účetního případuKčMDDal 1.Hrubý měsíční příjem společníka30.000522366 2.Sražené zdravotní pojištění 4,5%1.350366336.1 3.Sražené sociální pojištění 6,5%1.950366336.2 4.Sražená záloha na daň3.960366342 5.Zdravotní pojištění společnosti 9%2.700524336.1 6.Sociální pojištění společnosti 25%7.500524336.2

15 Otázky VY_32_INOVACE_UCE2.OA4.1511 1. V jaké účtové skupině se účtují Pohledávky ke společníkům a sdružení? v účtových skupinách 35 2. Co se eviduje na účtu 353? pohledávky za upsaný vlastní kapitál 3. Na kterém účtu evidujeme půjčku společníků společnosti? na účtu 365 – Ostatní závazky ke společníkům 4. Příjmy ze závislé činnosti společníků se účtují místo účtu 331 – Zaměstnanci na účet? 366 - Závazky ke společníkům a členům družstva ze závislé činnosti

16 Zdroje VY_32_INOVACE_UCE2.OA4.1511 ŠTOHL, Pavel. Učebnice účetnictví 2013: pro střední školy a veřejnost. 14., upr. vyd. Znojmo: Pavel Štohl, 2013, ISBN 978-80- 87237-59-5. ŠTOHL, Pavel a Vladislav KLIČKA. Maturitní okruhy z účetnictví 2013: [pro studenty OA a středních škol s výukou účetnictví]. 6., upr. vyd. Znojmo: Pavel Štohl, 2013, 241 s. ISBN 978-80-87237- 56-4.


Stáhnout ppt "Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0188 Název projektu: Moderní škola Autor: Ing. Petr Benda Název materiálu: Pohledávky a závazky ke společníkům Označení."

Podobné prezentace


Reklamy Google