Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0188 Název projektu: Moderní škola Autor: Ing. Petr Benda Název materiálu: Pohledávky a závazky ke společníkům Označení.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0188 Název projektu: Moderní škola Autor: Ing. Petr Benda Název materiálu: Pohledávky a závazky ke společníkům Označení."— Transkript prezentace:

1 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/ Název projektu: Moderní škola Autor: Ing. Petr Benda Název materiálu: Pohledávky a závazky ke společníkům Označení materiálu: VY_32_INOVACE_UCE2.OA Datum vytvoření: Vzdělávací oblast: Účetnictví 2 Ročník: čtvrtý Název školy: Střední škola, základní škola a mateřská škola pro zrakově postižené, Brno, Kamenomlýnská 2 VY_32_INOVACE_UCE2.OA4.1511

2 Anotace Žáci získávají nové informace k tématu Pohledávky a závazky ke společníkům (pohledávky ke společníkům, závazky ke společníkům, příjmy společníků, ostatní závazky ke společníkům) a ověřují si své znalosti. VY_32_INOVACE_UCE2.OA4.1511

3 Metodické pokyny Powerpointová prezentace je určena jak k výuce nebo samostudiu, tak ke zkoušení. Otázky k tématu jsou klikabilní (žák si může ověřit správnou odpověď kliknutím na zatmavené místo). Součástí prezentace jsou tři příklady, včetně řešení. VY_32_INOVACE_UCE2.OA4.1511

4 Pohledávky a závazky ke společníkům Pohledávky a závazky ke společníkům v rámci obchodních společností se evidují: v účtových skupinách 35 – Pohledávky ke společníkům a sdružení v účtových skupinách 36 – Závazky ke společníkům a sdružení Pohledávka je právo věřitele na plnění od dlužníka. Spočívá v právu věřitele požadovat po dlužníkovi např. peníze. Závazek je vztahem, který vzniká mezi věřitelem a dlužníkem. Dlužník má povinnost splatit svůj dluh a věřitel má právo očekávat plnění této pohledávky. VY_32_INOVACE_UCE2.OA4.1511

5 Pohledávky ke společníkům Pohledávky společníků vůči společnosti mohou vznikat zejména z těchto důvodů: a) společníci upsali a dosud nesplatili akcie nebo vklady - evidují se na účtu 353 – Pohledávky za upsaný vlastní kapitál b) společníci si půjčili peníze ze společnosti (na základě smlouvy o půjčce) a tyto peníze budou muset po uplynutí sjednaného období společnosti vrátit - evidují se na účtu 355 – Ostatní pohledávky VY_32_INOVACE_UCE2.OA4.1511

6 Příklad 1 Na základě uzavřené smlouvy o půjčce společnost poskytla společníkovi půjčku ve výši 2,4 milionu Kč na období – Zároveň s tím byl stanoven úrok ve výši 8% p.a. Úkol: vypočítejte měsíční výši úroku a úrok za celé období poskytnutí půjčky zaúčtujte poskytnutí půjčky, splátku půjčky od společníka a celkový přijatý úrok z půjčky VY_32_INOVACE_UCE2.OA4.1511

7 Řešení 1 Výpočet měsíčního úroku ( x 0,08) / 12 = Kč Výpočet úroku za celé období půjčky x 8 (měsíců) = Kč Účtování: 1. VBÚ – poskytnutí půjčky společníkovi Kč 355/ VBÚ – splátka celé půjčky od společníka Kč 221/ VBÚ – přijatý úrok z půjčky celkem Kč 221/662 VY_32_INOVACE_UCE2.OA4.1511

8 Závazky ke společníkům Společnosti vznikají závazky ke společníkům zejména z těchto důvodů: a) společnost rozděluje mezi společníky zisk, popřípadě jeho část  tento závazek se eviduje na účtu 364 – Závazky ke společníkům při rozdělování zisku  závazek na účtu 364 se souvztažně účtuje s účtem 431 – výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení  zdanění těchto příjmů je povinností společnosti  příjem je zdaněn srážkovou daní 15%  společníci obdrží čistý příjem, který již nedaní VY_32_INOVACE_UCE2.OA4.1511

9 Příklad 2 Společnost rozhodla o výplatě podílů na zisku ve výši Kč. Před výplatou z nich srazila daň ve výši 15%, tj Kč. Úkol: zaúčtujte přiznání podílu na zisku, srážku daně, výplatu podílu na zisku a odvod daně finančnímu úřadu VY_32_INOVACE_UCE2.OA4.1511

10 Řešení 2 Účtování: 1. VÚD – přiznání podílu na zisku Kč 431/ VÚD – srážka daně Kč 364/ VBÚ – výplata podílu na zisku Kč 364/ VBÚ – odvod daně finančnímu úřadu Kč 342/221 VY_32_INOVACE_UCE2.OA4.1511

11 Závazky ke společníkům Společnosti vznikají závazky ke společníkům zejména z těchto důvodů: b) společníci půjčili peníze společnosti  tento závazek se eviduje na účtu 365 – Ostatní závazky ke společníkům  na tomto účtu se účtuje o krátkodobých půjčkách a o úrocích z těchto poskytnutých půjček  v případě, že se jedná o dlouhodobé půjčky, eviduje se tento závazek na účtu 479 – Ostatní dlouhodobé závazky VY_32_INOVACE_UCE2.OA4.1511

12 Závazky ke společníkům Společnosti vznikají závazky ke společníkům zejména z těchto důvodů: c) společníci pobírají odměnu za práci pro společnost  tento závazek se eviduje na účtu 366 – Závazky ke společníkům a členům družstva ze závislé činnosti  tyto příjmy se posuzují jako příjmy ze závislé činnosti a jejich účtování je obdobné jako u mezd zaměstnanců, s těmito dvěma rozdíly: místo účtu Zaměstnanci se používá účet Závazky ke společníkům a členům družstva ze závislé činnosti místo účtu Mzdové náklady se používá účet Příjmy společníků a členů družstva ze závislé činnosti VY_32_INOVACE_UCE2.OA4.1511

13 Příklad 3 Společník vykonává práci pro společnost na základě pracovněprávního vztahu. Jeho měsíční příjem činí Kč. Úkol: zaúčtujte příklad do níže uvedené tabulky VY_32_INOVACE_UCE2.OA4.1511

14 Řešení 3 Účtování: VY_32_INOVACE_UCE2.OA ČísloObsah účetního případuKčMDDal 1.Hrubý měsíční příjem společníka Sražené zdravotní pojištění 4,5% Sražené sociální pojištění 6,5% Sražená záloha na daň Zdravotní pojištění společnosti 9% Sociální pojištění společnosti 25%

15 Otázky VY_32_INOVACE_UCE2.OA V jaké účtové skupině se účtují Pohledávky ke společníkům a sdružení? v účtových skupinách Co se eviduje na účtu 353? pohledávky za upsaný vlastní kapitál 3. Na kterém účtu evidujeme půjčku společníků společnosti? na účtu 365 – Ostatní závazky ke společníkům 4. Příjmy ze závislé činnosti společníků se účtují místo účtu 331 – Zaměstnanci na účet? Závazky ke společníkům a členům družstva ze závislé činnosti

16 Zdroje VY_32_INOVACE_UCE2.OA ŠTOHL, Pavel. Učebnice účetnictví 2013: pro střední školy a veřejnost. 14., upr. vyd. Znojmo: Pavel Štohl, 2013, ISBN ŠTOHL, Pavel a Vladislav KLIČKA. Maturitní okruhy z účetnictví 2013: [pro studenty OA a středních škol s výukou účetnictví]. 6., upr. vyd. Znojmo: Pavel Štohl, 2013, 241 s. ISBN


Stáhnout ppt "Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0188 Název projektu: Moderní škola Autor: Ing. Petr Benda Název materiálu: Pohledávky a závazky ke společníkům Označení."

Podobné prezentace


Reklamy Google