Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Účetní závěrka ÚČETNÍ ZÁVĚRKA OBSAHUJE: Rozvahu Výkaz ziků a ztrát

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Účetní závěrka ÚČETNÍ ZÁVĚRKA OBSAHUJE: Rozvahu Výkaz ziků a ztrát"— Transkript prezentace:

1

2 Účetní závěrka ÚČETNÍ ZÁVĚRKA OBSAHUJE: Rozvahu Výkaz ziků a ztrát
Přílohu Různým uživatelům musí poskytnout komplexní a pravdivý obraz o podniku a o jeho hospodaření v minulém účetním období.

3 Účetní závěrka Kromě podniku jsou uživateli účetních výkazů i externí uživatelé. Finanční úřady Banky Věřitelé Dlužníci Burzy Akcionáři ……… Potřebují především informace pro analýzu finanční situace podniku.

4 Účetní závěrka Zákon o účetnictví vymezuje tyto druhy účetních závěrek: Řádná účetní závěrka - Účetní jednotka ji sestavuje k poslednímu dni účetního období Mimořádná účetní závěrka - Účetní jednotka ji sestavuje v mimořádných případech Mezitimní účetní závěrka - Účetní jednotka ji sestavuje v průběhu účetního období v případě potřeby. Při této účetní závěrce se neuzavírají účty.

5 Účetní závěrka Rozsah účetní závěrky Účetní závěrka v plném rozsahu
- Sestavují ji akciové společnosti a účetní jednotky, které mají povinnost auditu Účetní závěrka ve zjednodušeném rozsahu - Sestavují ji všechny ostatní účetní jednotky, ale můžou se dobrovolně rozhodnout pro sestavení účetní závěrky v plném rozsahu.

6 Účetní závěrka Ověřovací povinnost účetní závěrky:
Povinnost ověřit účetní závěrku auditorem mají: Akciové společnosti Pokud v účetním období a v období bezprostředně předcházejícím dosáhly nebo překročily aspoň jedno z níže uvedených kritérií. Ostatní obchodní společnosti, družstva a fyzické osoby Pokud v účetním období a v období bezprostředně předcházejícím překročily minimálně 2 z níže uvedených kritérií.

7 Účetní závěrka Kritéria pro ověřovací povinnost účetní závěrky:
Aktiva celkem překročila Kč Roční čistý obrat byl vyšší než Kč Průměrný přepočtený stav zaměstnanců vyšší než 50

8 Účetní závěrka ROZVAHA Poskytuje přehled o aktivech a pasivech.
Měla by podávat informace o: Funkční skladbě aktiv (k čemu jsou a na jak dlouho) O likviditě O finanční struktuře O struktuře vlastního kapitálu

9 Účetní závěrka ROZVAHA Aktiva za běžné období členíme do tří sloupců:
Brutto – stav aktiv nesnížený o opravné položky a oprávky Korekce – oprávky a opravné položky Netto = Brutto - Korekce Aktiva za předchozí účetní období se uvádí ve 4. sloupci v ocenění netto.

10 Účetní závěrka ROZVAHA U pasiv jsou pouze 2 sloupce:
Běžné účetní období Minulé účetní období Je to pro to, aby bylo možno porovnat vývoj v čase. Aby bylo možno z rozvahy posoudit finanční pozici podniku, vykazují se pohledávky a závazky podle zůstatkové doby splatnosti k rozvahovému dni, nikoliv podle sjednané doby splatnosti při vzniku pohledávky či závazku.

11 Účetní závěrka VÝKAZ ZISKŮ A ZTRÁTY
Poskytuje informace o nákladech, výnosech a výsledku hospodaření. Stupňovité členění: Provozní výsledek hospodaření Finanční výsledek hospodaření Výsledek hospodaření za běžnou činnost (po zdanění) Mimořádný výsledek hospodaření po zdanění Celkový výsledek hospodaření za účetní období

12 Účetní závěrka PŘÍLOHA Poskytuje informace o : Účetní jednotce
Použitých účetních metodách a zásadách Doplňující informace k rozvaze a k výkazu zisku a ztráty Případně i přehled o peněžních tocích a přehled o změnách vlastního kapitálu.

13 Použitá literatura KOVANICOVÁ, Dana. Abeceda účetních znalostí pro každého. 16. vyd. Praha: Bova Polygon, 2006, 418 s. ISBN ŠTOHL, Pavel. Učebnice účetnictví pro střední školy a veřejnost 2. díl. 12. vyd. Znojmo: Nakladatelství Štohl Pavel Ing., 2011, 155 s. ISBN 978– –35–9


Stáhnout ppt "Účetní závěrka ÚČETNÍ ZÁVĚRKA OBSAHUJE: Rozvahu Výkaz ziků a ztrát"

Podobné prezentace


Reklamy Google