Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Opravné položky k zásobám Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Ing. Lenka Kubátová. Vzdělávací materiál vytvořený v rámci projektu.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Opravné položky k zásobám Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Ing. Lenka Kubátová. Vzdělávací materiál vytvořený v rámci projektu."— Transkript prezentace:

1 Opravné položky k zásobám Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Ing. Lenka Kubátová. Vzdělávací materiál vytvořený v rámci projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0625 Inovace a zkvalitnění výuky

2 Opravné položky k zásobám • při inventarizaci zásob  porovnává se skutečný stav zásob se stavem účetním  ověřuje se ocenění zásob  zda je tržní cena zásob shodná s oceněním zásob v účetnictví tržní cena zásob – cena, za kterou bychom zásoby okamžitě prodali

3 Opravné položky k zásobám výsledek ověření správnosti ocenění zásob • ocenění v účetnictví odpovídá tržní hodnotě zásob  ocenění se nebude opravovat • ocenění v účetnictví je nižší než tržní hodnota zásob  o zvýšení hodnoty se neúčtuje (projeví se při prodeji – dosažení vyššího zisku – skrytá rezerva) • ocenění v účetnictví je vyšší než tržní hodnota zásob  posoudit, zda je snížení dočasné nebo trvalé  důvody – přechodné snížení hodnoty zásob, neprodejná zásoba ke dni účetní závěrky, zboží prodávané se slevou

4 Opravné položky k zásobám dočasné snížení hodnoty zásob • zachycuje se „nepřímo“ pomocí opravné položky  k zásobám se vytvoří opravná položka na účtu z účtové skupiny 19 (aktivní účet)  zvýší se náklady – sníží se výsledek hospodaření (vykáže se možné riziko ztráty) VÚD tvorba opravné položky 559 – Tvorba a zúčtování opravných položek 19x – Opravná položka k zásobám

5 Opravné položky k zásobám zrušení dočasného snížení hodnoty zásob • při další inventarizaci bude prověřena opodstatněnost vytvořené opravné položky  pokud již není důvod pro zachycení snížení hodnoty zásob  zaúčtuje se snížení nebo zrušení (zúčtování) opravné položky (opačný zápis než zaúčtování tvorby OP) VÚD zúčtování opravné položky • tvorba a zúčtování opravné položky k zásobám je nedaňový náklad 19x – Opravná položka k zásobám 559 – Tvorba a zúčtování opravných položek

6 Opravné položky k zásobám trvalé snížení hodnoty zásob • trvalý pokles hodnoty zásob představuje pro účetní jednotku náklad – škodu, která je součástí provozních nákladů VÚD trvalé snížení hodnoty zásob • na účtu 549 – Manka a škody z provozní činnosti je zachycen nedaňový náklad 549 – Manka a škody z provozní činnosti 112 – Materiál na skladě 132 – Zboží na skladě …

7 Opravné položky k zásobám - test 1)Vytvoření opravné položky: a)projeví se pouze v aktivech rozvahy b)projeví se v rozvaze a ve výkazu zisku a ztrát c)neprojeví se ve výkazech

8 Opravné položky k zásobám - test 2)Vytvoření opravné položky vede: a)ke snížení hospodářského výsledku a aktiv podniku b)vliv má pouze na rozvahu c)vliv má pouze na vlastní kapitá l

9 Opravné položky k zásobám - test 3)K rozvahovému dni činí hodnota zásob zboží na skladě 50 000 Kč, jejich tržní hodnota 52 000 Kč. O rozdílu účetní jednotka: a)vždy účtuje b)účtuje pouze v případě některých druhů zboží c)nikdy neúčtuje

10 Zdroj ŠTOHL, Pavel. Učebnice účetnictví 2012: pro střední školy a veřejnost. 13., upr. vyd. Znojmo: Pavel Štohl, 2012, ISBN 978-80-87237-44-1. HOLÁ, Karla a Jitka ZNEBEJÁNKOVÁ. Maturitní otázky - účetnictví. 1. vyd. Praha: Fragment, 2008, 248 s. Maturitní otázky. ISBN 978-80-253-0596-6.


Stáhnout ppt "Opravné položky k zásobám Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Ing. Lenka Kubátová. Vzdělávací materiál vytvořený v rámci projektu."

Podobné prezentace


Reklamy Google