Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

ÚČETNÍ SYSTÉM PODNIKU. Osnova 1.Co je účetnictví? 2.Složky účetního systému 3.Funkce účetnictví 4.Základní charakteristiky účetnictví.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "ÚČETNÍ SYSTÉM PODNIKU. Osnova 1.Co je účetnictví? 2.Složky účetního systému 3.Funkce účetnictví 4.Základní charakteristiky účetnictví."— Transkript prezentace:

1 ÚČETNÍ SYSTÉM PODNIKU

2 Osnova 1.Co je účetnictví? 2.Složky účetního systému 3.Funkce účetnictví 4.Základní charakteristiky účetnictví

3 1. Co je účetnictví? Účel účetnictví: poskytovat ekonomické informace, které umožňují jejich uživatelům přijímat správná rozhodnutí

4 Uživatelé účetního systému Vlastníci Vlastníci Věřitelé Věřitelé Dodavatelé zboží a služeb Dodavatelé zboží a služeb Vedení podniku Vedení podniku Zákazníci Zákazníci Zaměstnanci Zaměstnanci Vlády Vlády Veřejnost Veřejnost Konkurence Konkurence

5 2. Složky účetního systému

6 Zachycuje hospodářskou činnost firmy jako celku. Je zaměřeno na externí vztahy firmy. Poskytuje informace o celkovém stavu majetku a jeho zdrojích financování, o celkových nákladech a výnosech a o výsledku hospodaření firmy jako celku. Finanční účetnictví

7 Je systém, který zobrazuje a zkoumá ekonomickou realitu - eviduje, třídí, seskupuje, analyzuje a uspořádává informace o podnikatelské činnosti do přehledů, výkazů a jiných podkladů, ústících do návrhů či opatření, která mají napomoci řídícím pracovníkům při jejich rozhodování a řízení. Manažerské účetnictví

8 Rozdíly mezi manažerským a finančním účetnictvím Faktor Manažerské účetnictví Finanční účetnictví Uživateléinterníexterní Systémvolnýpředepsaný Časové zaměření minulost / budoucnost minulost Zprávy a výstupy podrobnésumarizované Periodicita pružnost (podle potřeby) roční Měrné jednotky podle potřeby peněžní

9 3. Funkce účetnictví Informační Informační Registrační Registrační Důkazní prostředek při vedení sporů Důkazní prostředek při vedení sporů Základ pro vyměření daňových povinností Základ pro vyměření daňových povinností Prostředek, kterým manažeři „skládají účty“ vlastníkům podniku Prostředek, kterým manažeři „skládají účty“ vlastníkům podniku Poskytuje informace pro podnikové i vnitropodnikové rozhodovací procesy Poskytuje informace pro podnikové i vnitropodnikové rozhodovací procesy

10 4. Základní charakteristiky účetnictví Účetní jednotka Účetní jednotka Předmět účetnictví Předmět účetnictví Účetní období Účetní období

11 Účetní jednotky (1) Právnické osoby (PO), které mají sídlo na území ČR Právnické osoby (PO), které mají sídlo na území ČR Zahraniční PO a zahraniční jednotky, které na území ČR podnikají nebo provozují jinou činnost podle zvláštních právních předpisů Zahraniční PO a zahraniční jednotky, které na území ČR podnikají nebo provozují jinou činnost podle zvláštních právních předpisů

12 Účetní jednotky (2) Fyzické osoby, které jsou jako podnikatelé zapsány v obchodním rejstříku Fyzické osoby, které jsou jako podnikatelé zapsány v obchodním rejstříku Do obchodního rejstříku se FO zapisují: na základě vlastní žádosti; dosáhla-li výše jejich výnosů nebo příjmů v průměru za dvě po sobě bezprostředně následující účetní období částku 120 mil. Kč Do obchodního rejstříku se FO zapisují: na základě vlastní žádosti; dosáhla-li výše jejich výnosů nebo příjmů v průměru za dvě po sobě bezprostředně následující účetní období částku 120 mil. Kč

13 Účetní jednotky (3) Ostatní fyzické osoby, které jsou podnikateli, pokud jejich obrat přesáhl za bezprostředně předcházející kalendářní rok částku 25 mil. Kč Ostatní fyzické osoby, které jsou podnikateli, pokud jejich obrat přesáhl za bezprostředně předcházející kalendářní rok částku 25 mil. Kč Ostatní fyzické osoby, které vedou účetnictví na základě svého rozhodnutí Ostatní fyzické osoby, které vedou účetnictví na základě svého rozhodnutí a další (viz zákon o účetnictví) a další (viz zákon o účetnictví)

14 Předmět účetnictví = stav a pohyb majetku a jiných aktiv, závazků včetně dluhů a jiných pasiv, náklady a výnosy a výsledek hospodaření = stav a pohyb majetku a jiných aktiv, závazků včetně dluhů a jiných pasiv, náklady a výnosy a výsledek hospodaření

15 Účetní období Účetním obdobím je nepřetržitě po sobě jdoucích 12 měsíců. Účetním obdobím je nepřetržitě po sobě jdoucích 12 měsíců. Účetní období se buď shoduje s kalendářním rokem, nebo je hospodářským rokem (tj. účetní období, které začíná prvním dnem jiného měsíce než je leden). Účetní období se buď shoduje s kalendářním rokem, nebo je hospodářským rokem (tj. účetní období, které začíná prvním dnem jiného měsíce než je leden).

16 Základní charakteristiky účetnictví Účetnictví je třeba vést jedno za účetní jednotku jako celek. Účetnictví je třeba vést jedno za účetní jednotku jako celek. Účetnictví je třeba vést v peněžních jednotkách české měny. Účetnictví je třeba vést v peněžních jednotkách české měny. Účetnictví je třeba vést v českém jazyce; účetní doklady mohou být vyhotoveny v cizím jazyce pouze tehdy, je-li splněna podmínka srozumitelnosti. Účetnictví je třeba vést v českém jazyce; účetní doklady mohou být vyhotoveny v cizím jazyce pouze tehdy, je-li splněna podmínka srozumitelnosti.

17 Základní charakteristiky účetnictví Účetní jednotky mohou pověřit vedením účetnictví i jinou právnickou nebo fyzickou osobu. Účetní jednotky mohou pověřit vedením účetnictví i jinou právnickou nebo fyzickou osobu. Pověřením se však účetní jednotka nezbavuje odpovědnosti za vedení účetnictví. Pověřením se však účetní jednotka nezbavuje odpovědnosti za vedení účetnictví.

18 Základní charakteristiky účetnictví Účetnictví musí podávat věrný a poctivý obraz předmětu účetnictví a finanční situace účetní jednotky. Účetnictví musí podávat věrný a poctivý obraz předmětu účetnictví a finanční situace účetní jednotky. Zobrazení je věrné, pokud odpovídá skutečnému stavu, který je přitom zobrazen v souladu s účetními metodami (podle zákona). Zobrazení je věrné, pokud odpovídá skutečnému stavu, který je přitom zobrazen v souladu s účetními metodami (podle zákona). Zobrazení je poctivé, když jsou použity účetní metody způsobem, který vede k dosažení věrnosti. Zobrazení je poctivé, když jsou použity účetní metody způsobem, který vede k dosažení věrnosti.


Stáhnout ppt "ÚČETNÍ SYSTÉM PODNIKU. Osnova 1.Co je účetnictví? 2.Složky účetního systému 3.Funkce účetnictví 4.Základní charakteristiky účetnictví."

Podobné prezentace


Reklamy Google