Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

ÚČETNICTVÍ PRO MANAŽERY Jaroslava Hyršlová. TÉMATA Vymezení, vývoj a pojetí manažerského účetnictví Vymezení, vývoj a pojetí manažerského účetnictví Členění.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "ÚČETNICTVÍ PRO MANAŽERY Jaroslava Hyršlová. TÉMATA Vymezení, vývoj a pojetí manažerského účetnictví Vymezení, vývoj a pojetí manažerského účetnictví Členění."— Transkript prezentace:

1 ÚČETNICTVÍ PRO MANAŽERY Jaroslava Hyršlová

2 TÉMATA Vymezení, vývoj a pojetí manažerského účetnictví Vymezení, vývoj a pojetí manažerského účetnictví Členění nákladů a výnosů podniku s důrazem na rozhodování Členění nákladů a výnosů podniku s důrazem na rozhodování Alokace nákladů a její vztah k řízení po linii výkonů, po linii odpovědnosti a k rozhodování Alokace nákladů a její vztah k řízení po linii výkonů, po linii odpovědnosti a k rozhodování Metodické otázky využití kalkulace v řízení po linii výkonů Metodické otázky využití kalkulace v řízení po linii výkonů Specifika kalkulace s přiřazováním nákladů podle aktivit - metoda ABC Specifika kalkulace s přiřazováním nákladů podle aktivit - metoda ABC Využití rozdílových metod v řízení přímých nákladů Využití rozdílových metod v řízení přímých nákladů

3 TÉMATA Systém plánů a rozpočtů Systém plánů a rozpočtů Řízení režijních nákladů Řízení režijních nákladů Odpovědnostní účetnictví Odpovědnostní účetnictví Krátkodobé rozhodovací úlohy nevyžadující vklad prostředků Krátkodobé rozhodovací úlohy nevyžadující vklad prostředků Cenová rozhodování Cenová rozhodování

4 LITERATURA Král, B. a kol.: Manažerské účetnictví. Management Press, Praha 2006 Král, B. a kol.: Manažerské účetnictví. Management Press, Praha 2006 Král, B. a kol.: Nákladové a manažerské účetnictví. Prospektrum, Praha 1997 Král, B. a kol.: Nákladové a manažerské účetnictví. Prospektrum, Praha 1997 Schroll, R. a kol.: Manažerské účetnictví v podmínkách tržního hospodářství. Trizonia, Praha 1993 Schroll, R. a kol.: Manažerské účetnictví v podmínkách tržního hospodářství. Trizonia, Praha 1993 Král, B. a kol.: Vnitropodnikové účetnictví. Trizonia, Praha 1994 Král, B. a kol.: Vnitropodnikové účetnictví. Trizonia, Praha 1994 Hradecký, M., Král, B.: Řízení režijních nákladů. Prospektrum, Praha 1995 Hradecký, M., Král, B.: Řízení režijních nákladů. Prospektrum, Praha 1995 Kolektiv autorů: Manažerské účetnictví v případových studiích a úlohách. VŠE Praha, Praha 1997 Kolektiv autorů: Manažerské účetnictví v případových studiích a úlohách. VŠE Praha, Praha 1997

5 PODMÍNKY ABSOLVOVÁNÍ PŘEDMĚTU A ZPŮSOB ZKOUŠKY Podmínkou pro uznání zkoušky je dosažení minimálně 51 bodů (tj. 51 %) ze 100 možných. Podmínkou pro uznání zkoušky je dosažení minimálně 51 bodů (tj. 51 %) ze 100 možných. Tyto body lze získat: max. 30 bodů ze zápočtového testu; max. 30 bodů ze zápočtového testu; max. 20 bodů za úspěšné vyřešení případové studie; max. 20 bodů za úspěšné vyřešení případové studie; max. 50 bodů za ústní část zkoušky. max. 50 bodů za ústní část zkoušky.

6 VÝVOJ A POJETÍ MANAŽERSKÉHO ÚČETNICTVÍ

7 OSNOVA TÉMATU: 1. Informační systém podniku 2. Účetnictví jako součást informačního systému podniku 3. Manažerské účetnictví jako součást účetního systému podniku  vymezení manažerského účetnictví  základní úkoly manažerského účetnictví 4. Rozdíly mezi finančním a manažerským účetnictvím 5. Složky manažerského účetnictví 6. Současné vývojové tendence manažerského účetnictví

8 1. INFORMAČNÍ SYSTÉM PODNIKU Informační systém = všechny podnikové informace Informační systém = komplexní softwarový produkt

9 1. INFORMAČNÍ SYSTÉM PODNIKU  podporovat celopodnikové záměry, cíle a priority  poskytovat kompletní a relevantní informace  podporovat všechny významné podnikové procesy  mít jednoduchou a průhlednou architekturu  být integrovány z hlediska datového, funkčního, softwarového, hardwarového i metodického KOMPLEXNÍ PODNIKOVÉ INFORMAČNÍ SYSTÉMY BY MĚLY:

10 1. INFORMAČNÍ SYSTÉM PODNIKU  poskytovat informace příslušným pracovníkům  nejdůležitějším cílem je optimalizovat výkon podniku ÚKOLY PODNIKOVÉHO INFORMAČNÍHO SYSTÉMU:

11 1. INFORMAČNÍ SYSTÉM PODNIKU Základní schéma systému má tři hlavní elementy:  zdroj informací,  vlastní informace, jejich obsah, formu a způsoby přenosu,  příjemce informací INFORMACE = data, statistiky a jiné kvalitativní či kvantitativní údaje, které jsou využívány pro rozhodování.

12 2. ÚČETNICTVÍ JAKO SOUČÁST INFORMAČNÍHO SYSTÉMU PODNIKU ÚČETNICTVÍ je vždy spojeno s rozhodovacími procesy. Poskytuje uživatelům informace, které jim umožní učinit si správný názor na finanční situaci podniku a na jeho výsledky hospodaření a přijmout včas správná rozhodnutí.

13 2. ÚČETNICTVÍ JAKO SOUČÁST INFORMAČNÍHO SYSTÉMU PODNIKU  informační  registrační  je základním východiskem pro vyměření daňových povinností  je důkazním prostředkem při vedení sporů  informuje vlastníky, jak manažeři spravují svěřený majetek a jak s ním hospodaří  poskytuje informace pro rozhodovací procesy FUNKCE ÚČETNICTVÍ :

14 2. ÚČETNICTVÍ JAKO SOUČÁST INFORMAČNÍHO SYSTÉMU PODNIKU  Vlastníci  Věřitelé  Dodavatelé zboží a služeb  Zákazníci  Vedení podniku  Zaměstnanci  Vláda  Veřejnost  Konkurence UŽIVATELÉ ÚČETNÍCH INFORMACÍ :

15 2. ÚČETNICTVÍ JAKO SOUČÁST INFORMAČNÍHO SYSTÉMU PODNIKU SLOŽKY ÚČETNÍHO SYSTÉMU:

16 3. MANAŽERSKÉ ÚČETNICTVÍ JAKO SOUČÁST ÚČETNÍHO SYSTÉMU PODNIKU DEFINICE PODLE ÚČETNÍCH STANDARDŮ: Manažerské účetnictví je aplikací principů účetnictví a finančního řízení s cílem vytvořit, ochránit, zachovat a zvýšit hodnotu, jakož i tuto hodnotu poskytnout zainteresovaným skupinám.

17 3. MANAŽERSKÉ ÚČETNICTVÍ JAKO SOUČÁST ÚČETNÍHO SYSTÉMU PODNIKU MANAŽERSKÉ ÚČETNICTVÍ = integrální součástí řízení. Vyžaduje identifikaci, vytváření, prezentaci, interpretaci a využití informací v souvislosti s  tvorbou podnikatelské strategie,  plánovacími a kontrolními aktivitami,  rozhodováním,  hospodárným využitím zdrojů,  zvyšováním výkonnosti a hodnoty dodávané zákazníkům,  ochranou hmotných a nehmotných aktiv,  správou a vnitřní kontrolou společnosti.

18 3. MANAŽERSKÉ ÚČETNICTVÍ JAKO SOUČÁST ÚČETNÍHO SYSTÉMU PODNIKU DEFINICE PODLE B. KRÁLE: MANAŽERSKÉ ÚČETNICTVÍ = systém, který zobrazuje a zkoumá ekonomickou realitu - eviduje, třídí, seskupuje, analyzuje a uspořádává informace o podnikatelské činnosti do přehledů, výkazů a jiných podkladů, ústících do návrhů či opatření, která mají napomoci řídícím pracovníkům při jejich rozhodování a řízení

19 3. MANAŽERSKÉ ÚČETNICTVÍ JAKO SOUČÁST ÚČETNÍHO SYSTÉMU PODNIKU ZÁKLADNÍ ÚKOLY MANAŽERSKÉHO ÚČETNICTVÍ:  poskytovat informace pro finanční účetnictví  poskytovat informace o nákladech, výnosech a rentabilitě výkonů  poskytovat informace pro útvarové odpovědnostní řízení  poskytovat informace pro řízení po linii procesů (činností)  zajišťovat běžnou kontrolu nákladů  poskytovat další informace pro řízení a rozhodování

20 4. ROZDÍLY MEZI MANAŽERSKÝM A FINANČNÍM ÚČETNICTVÍM FaktorManažerské účetnictví Finanční účetnictví Uživateléinterníexterní Systémvolnýpředepsaný Časové zaměřeníminulost / budoucnost minulost Zprávy a výstupypodrobnésumarizované Přístupvolnýpřísně vymezený Periodicitapružnost (podle potřeby) 12 po sobě jdoucích měsíců (kalendářní nebo hospodářský rok) Měrné jednotkypodle potřebyKč

21 5. SLOŽKY MANAŽERSKÉHO ÚČETNICTVÍ SLOŽKY SYSTÉMU (PODLE B. KRÁLE):

22 5. SLOŽKY MANAŽERSKÉHO ÚČETNICTVÍ SLOŽKY SYSTÉMU (PODLE V. MUNZARA):

23 5. SLOŽKY MANAŽERSKÉHO ÚČETNICTVÍ SHRNUTÍ: OblastManažerské účetnictví Druh řízeníoperativní, taktické i prvky strategického řízení Zaměřeníhospodárnost i efektivnost Vztah k ekonomickému okolí podniku vnitřní, ale i vnější jevy ovlivňující rozhodování Vztah k prvkům řízenísoustavná kontrola, rozbor, upozorňování, informace pro rozhodování, úkoly pro budoucnost Časová orientacena budoucnost Struktura nákladů (výnosů)nejrůznější struktury podřízené zejména typu rozhodovacích úloh Rozsah nákladů (výnosů)vybrané náklady (popř. výnosy) Časový úsek zjišťování informacírůzné časové úseky podle sledovaného cíle

24 VAZBY MEZI PRVKY ŘÍZENÍ, SLOŽKAMI INFORMAČNÍHO SYSTÉMU PODNIKU A ÚKOLY MANAŽERSKÉHO ÚČETNICTVÍ

25

26 6. SOUČASNÉ VÝVOJOVÉ TENDENCE MANAŽERSKÉHO ÚČETNICTVÍ KRITIKA MANAŽERSKÉHO ÚČETNICTVÍ:  Přetížení účetními čísly  Deformace výrobkových nákladů  Účetní informace se soustřeďují pouze na interní data

27 6. SOUČASNÉ VÝVOJOVÉ TENDENCE MANAŽERSKÉHO ÚČETNICTVÍ DŮSLEDKY PRO ÚČETNICTVÍ:  zainteresovat zaměstnance na sběru dat  změny ve struktuře nákladů a v chování nákladů  vzhledem ke snižování zásob se snižuje i potřebnost podrobných účetních informací o nich  při investičním rozhodování bude velmi obtížné odhadnout budoucí peněžní toky  nefinanční metody měření výkonnosti


Stáhnout ppt "ÚČETNICTVÍ PRO MANAŽERY Jaroslava Hyršlová. TÉMATA Vymezení, vývoj a pojetí manažerského účetnictví Vymezení, vývoj a pojetí manažerského účetnictví Členění."

Podobné prezentace


Reklamy Google