Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Historické etapy vývoje managementu 1. etapa - počátek 20.století 2. etapa - období druhé světové války 3. etapa - sedmdesátá léta 4. etapa - počátek devadesátých.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Historické etapy vývoje managementu 1. etapa - počátek 20.století 2. etapa - období druhé světové války 3. etapa - sedmdesátá léta 4. etapa - počátek devadesátých."— Transkript prezentace:

1 Historické etapy vývoje managementu 1. etapa - počátek 20.století 2. etapa - období druhé světové války 3. etapa - sedmdesátá léta 4. etapa - počátek devadesátých let

2 1. etapa (počátek 20.století)  Klasický management  Psychologicko – sociální přístup 1. Vědecké řízení – F.W.Taylor 2. Správní řízení – H. Fayol 3. Byrokratické řízení – M.Weber E. Mayo teorie X a Y

3 2. etapa (období druhé světové války)  Procesní přístupy  Systémové přístupy  Kvantitativní přístupy L. Gulick,H.Koontz, H.Weihrich POSDCORB, jasné členění manag. funkcí Ch.Barnard, komplexní chápání jevů a procesů G.B.Dantzig, exaktnost a kvantifikace jevů

4 3. etapa - sedmdesátá léta  Empirický přístup P.F.Drucker,T.J.Peters,R.H.Waterman MBO – Managament by objectives – systém řízení podle cílů MBO – Managament by objectives – systém řízení podle cílů zvyšování spolupráce zvyšování spolupráce zaměstnanec – manažer - vlastník zostřující se externí konkurence zostřující se externí konkurence

5 4. etapa - počátek devadesátých let 4. etapa - počátek devadesátých let Samosprávná firma Samosprávná firma Využívání počítačů Využívání počítačů Robotizace Robotizace Pružné výrobní systémy Pružné výrobní systémy Vývojové tendence: Spoluúčast na podnikání - na řízení - na zisku - na zisku - na vlastnictví - na vlastnictví

6 Pojem „Managament” Termín „řízení“ odpovídá anglickému pojmu „MANAGEMENT“. Definice: Management je dosahování cílů organizace prostřednictvím jiných. (American Management Association) Vymezení managementu ve třech základních oblastech:  M jako označení lidí v podniku, kteří se zabývají řízením  M jako soubor činností realizovaných vedoucími pracovníky  (manažery)  M jako odborná disciplína

7 Pojem „řízení”  subjektivní cílevědomá činnost lidí,  poznávající a využívající objektivní zákonitosti přírody a společnosti,  směřující na jejich základě ke stanovení: správných cílů, správných cílů, nejvhodnějších prostředků k jejich dosažení, nejvhodnějších prostředků k jejich dosažení, způsobu zabezpečení průběhu a kontroly takto stanovených činností způsobu zabezpečení průběhu a kontroly takto stanovených činností

8 Proces řízení Úspěšně řídit znamená: znát (kvalifikace) znát (kvalifikace) mít pravomoc (hierarchické uspořádání) mít pravomoc (hierarchické uspořádání) chtít (motivace) chtít (motivace) stačit (aktualizace poznatků) stačit (aktualizace poznatků)

9 Řízení jako proces V každém systému probíhají 2 typy transformačních procesů: V každém systému probíhají 2 typy transformačních procesů: 1. Hmotně energetické obsah procesu řízení (Co se řídí?) obsah procesu řízení (Co se řídí?) 2. Informační forma procesu řízení (Jak se řídí?)

10 Řízení jako informační působení: Řízení (obecný smysl) je informativní působení mezi jednotlivými systémy – subjektem a objektem řízení. Informační působení -> 3 skupiny:  Ovládání  Řízení  Regulace

11 Ovládající systém Ovládaný systém Ovládací působení Informace, cíl Cílové chování Schéma č.1: Ovládání

12 řídící systém řízený systém řídící působení Informace, cíl Cílové chování Zpětná vazba Program řídícího působení Schéma č.2: Řízení

13 Řídící systém Řízený systém Kontrola cíl. chování Cílové chování Regulační systém Sledování odchylek Regulační působení Podmínky stability Kontrola reg. působení Schéma č.3: Regulace

14 Členění procesu řízení Horizontální: Horizontální: 1) plánování - určení cílů, výběr rozhodnutí, časový postup (čas.hledisko) realizace (krátk. dlouhod. charakter) 1) plánování - určení cílů, výběr rozhodnutí, časový postup (čas.hledisko) realizace (krátk. dlouhod. charakter) 2) organizování - vytváření dočasných, relativně trvalých vazeb mezi lidmi a výrob. Prostředky 2) organizování - vytváření dočasných, relativně trvalých vazeb mezi lidmi a výrob. Prostředky 3) operativní řízení - realizace vytýčených cílů 3) operativní řízení - realizace vytýčených cílů Vertikální: přijetí informace, rozhodování, ovlivňování, kontrola (věcné hledisko)

15 Členění procesu řízení Obsahové zaměření: 1) výrobně technické procesy 2) organizačně ekonomické procesy 3) sociálně řídící Dle charakteru cíle: 1) strategické řízení 2) taktické řízení 3) realizační řízení

16 Děkuji Vám za pozornost a přeji příjemný zbytek dne.


Stáhnout ppt "Historické etapy vývoje managementu 1. etapa - počátek 20.století 2. etapa - období druhé světové války 3. etapa - sedmdesátá léta 4. etapa - počátek devadesátých."

Podobné prezentace


Reklamy Google