Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Akad. rok 2009/2010, Letní semestr MANAGEMENT - VŽ1 M A N A G E M E N T 3.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Akad. rok 2009/2010, Letní semestr MANAGEMENT - VŽ1 M A N A G E M E N T 3."— Transkript prezentace:

1 Akad. rok 2009/2010, Letní semestr MANAGEMENT - VŽ1 M A N A G E M E N T 3

2 Akad. rok 2009/2010, Letní semestr MANAGEMENT - VŽ2 F U N K C E M A N A G E M E N T U

3 Akad. rok 2009/2010, Letní semestr MANAGEMENT - VŽ3 Jsou chápány jako typické činnosti, které by měl manažer účelně, účinně a efektivně vykonávat tak, aby dosáhl úspěchu při stanovování cílů podniku. F U N K C E M A N A G E M E N T U

4 Akad. rok 2009/2010, Letní semestr MANAGEMENT - VŽ4 Realizují se postupně, tzn. v logické návaznosti. Není vyloučena možnost částečného překrývání jednotlivých funkcí, popř. zpětných návratů a postupného zpřesňování dříve vykonávaných funkcí. Sekvenční manažerské funkce

5 Akad. rok 2009/2010, Letní semestr MANAGEMENT - VŽ5 1.Plánování. Sekvenční manažerské funkce 2.Organizování. 3.Vedení, resp. vedení lidí. 4.Management lidských zdrojů. 5.Kontrolování.

6 Akad. rok 2009/2010, Letní semestr MANAGEMENT - VŽ6 Jsou realizovány v rámci všech sekvenčních funkcí, i když nemusí být použity vždy ve stejném rozsahu. Paralelní manažerské funkce

7 Akad. rok 2009/2010, Letní semestr MANAGEMENT - VŽ7 1.Analyzování. Paralelní manažerské funkce 2.Rozhodování. 3.Implementace.

8 Akad. rok 2009/2010, Letní semestr MANAGEMENT - VŽ8 Matice manažerských funkcí

9 Akad. rok 2009/2010, Letní semestr MANAGEMENT - VŽ9 Je procesem shromažďování, zpracovávání a využívání informací pro stanovení cílů a určení postupů pro jejich dosažení. P L Á N O V Á N Í

10 Akad. rok 2009/2010, Letní semestr MANAGEMENT - VŽ10 Zjištěné informace slouží k : P L Á N O V Á N Í 1)Identifikaci výchozí situace. 2)Odhadu a ocenění možností v čase. 3)Stanovení cílů, vč. uspořádání a vzájemných vazeb. 4)Zpracování variant. 5)Vytvoření soustavy kritérií pro ohodnocení jednotlivých variant. 6)Výběru varianty plánu, vč. ocenění efektivního využití zdrojů. 7)Stanovení postupu realizace zvoleného plánu.

11 Akad. rok 2009/2010, Letní semestr MANAGEMENT - VŽ11 Organizování je procesem zaměřeným na stanovení, časové a prostorové uspořádání dělby práce v jakékoli organizační jednotce – podniku, závodu, provozu, útvaru, týmu apod. O R G A N I Z O V Á N Í

12 Akad. rok 2009/2010, Letní semestr MANAGEMENT - VŽ12 Pomocí organizování se vymezují : O R G A N I Z O V Á N Í • potřebné činnosti, • vzájemné vazby jednotlivých činností, a to v : ▫ prostoru, ▫ čase, ▫ následnosti; • stanovení pravomoci a odpovědnosti za vymezené okruhy činností i jejich vazby; • zdrojové, právní, administrativně-správní podmínky.

13 Akad. rok 2009/2010, Letní semestr MANAGEMENT - VŽ13 Týká se zejména informačních procesů, které vyplývají ze vzájemné komunikace jednotlivců a kolektivů v rámci vztahů nadřízenosti, podřízenosti a rovnoprávné spolupráce. V E D E N Í L I D Í

14 Akad. rok 2009/2010, Letní semestr MANAGEMENT - VŽ14 Obsahuje přímé a nepřímé usměrňování a koordinaci chování jednotlivců i kolektivů tak, aby včas, účelně a účinně plnili potřebné úkoly. V E D E N Í L I D Í

15 Akad. rok 2009/2010, Letní semestr MANAGEMENT - VŽ15 Zahrnuje například příkazy, instrukce, normy, technologické postupy, postupy řízení kvality apod. Přímé usměrňování

16 Akad. rok 2009/2010, Letní semestr MANAGEMENT - VŽ16 Zahrnují například metody hmotné a nehmotné stimulace, různé formy motivace a nepřímá doporučení. Nepřímé usměrňování

17 Akad. rok 2009/2010, Letní semestr MANAGEMENT - VŽ17 Představuje výběr a rozmístění pracovníků, resp. personální zajištění řídících i řízených procesů. MANAGEMENT LIDSKÝCH ZDROJŮ Jde o řešení nezbytných úloh výběru, rozmísťování a přerozdělování pracovníků, včetně získávání nových pracovníků, rekvalifikace apod.

18 Akad. rok 2009/2010, Letní semestr MANAGEMENT - VŽ18 Kontrolní procesy mají charakter informačních procesu pro zhodnocení či změření kvantity nebo kvality průběžných a konečných výsledků v manažerské činnosti. K O N T R O L O V Á N Í

19 Akad. rok 2009/2010, Letní semestr MANAGEMENT - VŽ19 Proces je zaměřen k pochopení obsahové náplně a poslání uvažované sekvenční manažerské funkce. A N A L Y Z O V Á N Í Analyzováním vznikají nezbytné informační podklady pro následné paralelní funkce, tj. pro rozhodování a implementaci.

20 Akad. rok 2009/2010, Letní semestr MANAGEMENT - VŽ20 Jde o proces výběru přípustných variant řešení. R O Z H O D O V Á N Í Tzn. jde o prověření, zda cíle jsou realizovatelné v rámci omezujících podmínek, které pro proces jejich splnění byly zadány nebo zjištěny.

21 Akad. rok 2009/2010, Letní semestr MANAGEMENT - VŽ21 Jde o časové, prostorové i věcné sladění jednotlivých činností a jejich zdrojové zajištění, které ve svém celku vedou k plnění zadaného úkolu. I M P L E M E N T A C E

22 Akad. rok 2009/2010, Letní semestr MANAGEMENT - VŽ22 Implementací se rozumí fáze převedení přijatého rozhodnutí do reality. I M P L E M E N T A C E Manažerská práce představuje mnohdy velmi obtížné prosazování cílů a postupů, na kterém se podílejí různí pracovníci a různá pracoviště.


Stáhnout ppt "Akad. rok 2009/2010, Letní semestr MANAGEMENT - VŽ1 M A N A G E M E N T 3."

Podobné prezentace


Reklamy Google