Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

AUTOEVALUACE neboli VLASTNÍ HODNOCENÍ MŠ Martina Kupcová.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "AUTOEVALUACE neboli VLASTNÍ HODNOCENÍ MŠ Martina Kupcová."— Transkript prezentace:

1 AUTOEVALUACE neboli VLASTNÍ HODNOCENÍ MŠ Martina Kupcová

2 Vyhláška Vlastní hodnocení školy (autoevaluace)
dle vyhlášky 15/2005, odst. 2 jsou hlavní oblasti hodnocení školy podmínky vzdělávání průběh vzdělávání – zápis v třídní knize, hospitační činnost, portfolio učitelky výsledky vzdělávání žáků a studentů – individuální rozvoj dítěte spolupráce s rodiči, vliv vzájemných vztahů školy a rodičů a dalších osob na vzdělávání řízení školy, kvalita personální práce, kvalita dalšího vzdělávání pracovníků úroveň výsledků práce školy, zejména vzhledem k podmínkám vzdělávání a ekon. zdrojů

3 Sdělení MŠMT k provádění vlastního hodnocení školy
struktura vlastního hodnocení – září 2006 zpráva o hodnocení – říjen 2007 není stanoven rozsah vlastního hodnocení nemělo by být jednorázovým popisem Výpověď o tom: Jak škola dosahuje cílů stanovených v RVP PV a ŠVP V jakých oblastech dosahuje škola dobrých výsledků V jakých oblastech je třeba úroveň vzdělávání a podmínek zlepšit (návrh opatření) Jak byla účinná opatření ke zlepšení zjištěného stav

4 Autoevaluace v RVP PV (kapitola 9, str.40)
proces průběžného vyhodnocování - systematické, komplexní oblasti evaluace (jevy) naplňování cílů programu kvalita podmínek vzdělávání způsob zpracování a realizace obsahu práce pedagogů výsledky vzdělávání fáze evaluace sběr informací analýza plán dalšího postupu systém evaluace předmět evaluace (na co se zaměřit, …jev) techniky evaluace (formy, metody vyhodnocování, nástroje – SWOT) časový plán odpovědnost V ŠVP je třeba popsat systém autoevaluace a hodnocení v rámci MŠ, který by měl obsahovat předměty evaluace, tedy co vlastně budeme sledovat, prostředky ( metod y a techniky), časový plán, apod.

5 Manuál k přípravě ŠVP (TVP) MŠ
Kap.7, str. 21 Na úrovni školního programu se hodnotí především: 1. podmínky, 2. cíle a záměry ŠVP a 3. práce pedagogického sboru. Na úrovni tříd většinou pedagog provádí: 1. evaluaci integrovaných bloků, 2. hodnocení třídy dětí, 3. hodnocení jednotlivých dětí a 4. hodnocení sebe sama (sebereflexi). Pedagog je zároveň v rámci školy hodnocen: 1. ředitelkou, popř. 2. jinými pedagogy Všechny tyto činnosti se vzájemně doplňují, prolínají a ovlivňují. Společně vytvářejí vnitřně propojený systém, jehož prostřednictvím mateřská škola může získávat smysluplnou zpětnou vazbu o fungování ŠVP.

6 Pojem Evaluace je proces systematického shromažďování a analýzy informací podle určitých kriterií za účelem dalšího rozhodování výsledky slouží jako zpětná vazba pro zkvalitnění činnosti školy

7 Proč hodnotit? zjistit výchozí stav, vlastní potřeby a možnosti vzdělávání vytvářet a korigovat školní vzdělávací program usměrňovat a optimalizovat vzdělávací proces a fungování školy

8 Jak postupovat? sběr informací
analýza výchozí situace (zjistit slabé a silné stránky) návrh opatření – dalšího postupu

9 Na co se zaměřit? (Co hodnotit?)
oblasti: podmínky vzdělávání ( sedm podmínek v RVP PV) naplňování vzdělávacích cílů průběh vzdělávání (procesy a činnosti) výsledky vzdělávání – individuální rozvojové pokroky dětí

10 Oblasti Kritéria Podmínky Cíle Proces Výsledky
Popis optimálních podmínek v RVP PV Rámcové cíle, dílčí cíle, cíle v ŠVP Vzdělávací nabídka v ŠVP a TVP Očekávané výstupy

11 Jak to zjistit ? pozorováním (záměrným s určitým cílem,..)
analýzou dokumentace (vzdělávacích programů,třídní knihy,…) hospitacemi (mezi učitelkami, ředitelkou,…) dotazníky (pro rodiče,…) rozhovory (s rodiči, učitelkami,…) pomocí portfolií (rozbor dětských prací,…)

12 A co s tím? úpravy obsahu ŠVP
pedagogická opatření - změny cílů, obsahu, organizace, metod, hodnocení změny pravidel, stanovení priorit podpora dalšího vzdělávání pedagogů personální opatření prezentace školy, spolupráce s partnery

13 LEGISLATIVA § 12 Zákona 561/2004 Sb. § 8 a 9 Vyhlášky 15/2005 Sb.
sdělení MŠMT k provádění vlastního hodnocení školy čj / struktura ŠVP v RVP


Stáhnout ppt "AUTOEVALUACE neboli VLASTNÍ HODNOCENÍ MŠ Martina Kupcová."

Podobné prezentace


Reklamy Google