Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Monitor Projekt Gymnázia Nymburk podpořený z prostředků ESF.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Monitor Projekt Gymnázia Nymburk podpořený z prostředků ESF."— Transkript prezentace:

1 Monitor Projekt Gymnázia Nymburk podpořený z prostředků ESF

2 Projektoví partneři  Gymnázium Nymburk  Gymnázium Jiřího Ortena Kutná Hora  Gymnázium Kralupy  Gymnázium Čáslav  Gymnázium Benešov

3 Evropský sociální fond – ESF Začlenění projektu MONITOR do struktury ESF  Operační program Rozvoj lidských zdrojů  Zkvalitňování vzdělávání ve školách a školských zařízeních a rozvoj podpůrných systémů vzdělávání  Modernizace školních vzdělávacích programů – rozvoj klíčových kompetencí

4 Cíle projektu 1. Přizpůsobit systém sledování kvality CQAF podmínkám víceletých gymnázií a základních škol a vytvořit nástroj pro evaluaci procesů, které jsou pro školy typické 2. Shromáždit a popsat příklady dobré praxe při monitorování a hodnocení pedagogických procesů s důrazem na hodnocení průběžného nabývání kompetencí.

5 Proč projekt ?  Výstupy SWOT analýzy a dotazníkového šetření na začátku tvorby ŠVP Nejsme metodicky připraveni na zvládnutí změn, které RVP do škol přináší Nejsme metodicky připraveni na zvládnutí změn, které RVP do škol přináší Neumíme zhodnotit dosažení „nových“ cílů, tedy rozvoj kompetencí Neumíme zhodnotit dosažení „nových“ cílů, tedy rozvoj kompetencí Chybí prostředky na zaplacení práce učitelů, která souvisí s tvorbou ŠVP Chybí prostředky na zaplacení práce učitelů, která souvisí s tvorbou ŠVP Chybí prostředky na další vzdělávání pedagogických pracovníků Chybí prostředky na další vzdělávání pedagogických pracovníků

6 Jak nám projekt pomůže? V průběhu realizace získáme : Nové poznatky potřebné k účinnému sebehodnocení práce školy Nové poznatky potřebné k účinnému sebehodnocení práce školy Finanční prostředky na další vzdělávání pedagogických pracovníků Finanční prostředky na další vzdělávání pedagogických pracovníků Finanční prostředky na odměnu pracovníkům, kteří se do realizace projektu zapojí Finanční prostředky na odměnu pracovníkům, kteří se do realizace projektu zapojí Nezbytné materiální vybavení pro realizaci projektu Nezbytné materiální vybavení pro realizaci projektu

7 Cíl 1 CQAF  CQAF je tzv. společný rámec pro zjišťování kvality  Je primárně vytvořen pro podniky, tedy neškolské subjekty  Některé postupy z řízení neškolských podniků jsou použitelné i v řízení rozvoje kvality škol, ty bude projekt zkoumat a popisovat  Tato část projektu bude ležet většinou na ředitelích škol a jejich zástupcích

8 Cíl 2 Monitorování pedagogických procesů Ideový záměr: Pokud chceme popsat postupy hodnocení a monitorování pedagogických procesů, které budou směřovat k novým cílům – kompetencím, musíme nejprve učitele metodicky vzdělat a spolu s nimi pak hledat způsob, jak postupné rozvíjení kompetencí sledovat a hodnotit

9 Oblasti školení  Kritické myšlení  Osobnostní a sociální výchova  Mediální výchova  Multikulturní výchova

10 V čem mohou PK pomoci  Návrh vyučujících, kteří se zúčastní metodických školení a jejich účast na školeních, předání zkušeností dalším členům sboru  Podíl na tvorbě „metodik“ autoevaluace ve svém předmětu se zohledněním nabytých zkušeností ze školení

11 V čem mohou PK pomoci  Testování vytvořených metodik z jiných škol, které se zúčastňují projektu  Pomoc při propagaci projektu v tisku a na www stránkách školy

12 Aktivity zahrnuté do projektu První část projektu – metodika CQAF Analytická část 1. části – CQAF Analytická část 1. části – CQAF Příprava tezí metodiky CQAF pro gymnázia Příprava tezí metodiky CQAF pro gymnázia Tvorba metodiky CQAF pro gymnázia Tvorba metodiky CQAF pro gymnázia Testování metodiky na školách Testování metodiky na školách

13 Aktivity zahrnuté do projektu Druhá část projektu metodika autoevaluace v pedagogické oblasti Přípravná fáze 2. části Přípravná fáze 2. části Metodická příprava vyučujících Metodická příprava vyučujících Příprava tezí pro metodiku v pedagogické oblasti Příprava tezí pro metodiku v pedagogické oblasti Tvorba metodiky Tvorba metodiky Testování metodiky na školách Testování metodiky na školách

14 Rozpočet projektu Celkový rozpočet1 604 450,- Kč Z toho Nákup techniky 128 000,- Kč Školení 200 000,- Kč Služby 900 000,- Kč Tisk a distribuce produktu 275 000,- Kč Ostatní 101 450,- Kč

15 Časový harmonogram projektu Začátek projektulistopad 2006 Konec projektu říjen 2007 Dílčí aktivity navazují v logickém sledu za sebou


Stáhnout ppt "Monitor Projekt Gymnázia Nymburk podpořený z prostředků ESF."

Podobné prezentace


Reklamy Google