Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

ŠPP Školní poradenská pracoviště Moravskoslezského kraje - východisko, koncepce - krajská síť a organizační struktura - metodika - vzdělávání 28.11.2008.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "ŠPP Školní poradenská pracoviště Moravskoslezského kraje - východisko, koncepce - krajská síť a organizační struktura - metodika - vzdělávání 28.11.2008."— Transkript prezentace:

1 ŠPP Školní poradenská pracoviště Moravskoslezského kraje - východisko, koncepce - krajská síť a organizační struktura - metodika - vzdělávání 28.11.2008 Mgr.Ivo Schvan, PPP Opava

2 Východisko  Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy MSK 2006-2008: Podpora dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Vytváření krajského systému poradenství pro děti a mládež Vznik ŠPP (školní psycholog/školní speciální pedagog) pro zajišťování poradenských služeb na školách, zejm.při vytváření podmínek pro integraci žáků se SVP a mimořádně nadaných žáků, rozvíjení kariérového poradenství, prevence školní neúspěšnosti, metodickou podporu učitelů

3 základní nebo střední škola zřizovaná obcí nebo krajem počet žáků školy-nad 500 nebo zohlednění dle podmínek školy menším úvazkem, př.dohody dvou méně početných škol splnění požadované kvalifikace, dodržování pracovně právních předpisů v rámci školské legislativy pro PP materiálně technické zázemí /samostatná místnost, pracovna, herna/ vybavená zákl.komunikační technikou Podmínky zřízení ŠPP

4 Statut ŠPP Cílem školního poradenského pracoviště je poskytování poradenských a konzultačních služeb pro žáky, jejich zákonné zástupce a pedagogy, pomoc při řešení vzniklých problémů v oblasti edukační a reedukační, sociálního i osobnostního vývoje žáka v součinnosti standardních činností výchovného poradce, školního psychologa/školního spec.pedagoga a školního metodika prevence.

5 Organizační struktura ŠPP  Výchovný poradce  Školní metodik prevence  Školní psycholog/ školní speciální pedagog  Plánování a rozpracovávání společné strategie  Realizace odborných činností dle standard  Koordinace společných postupů  Komunikace s pedagogickým sborem a vedením školy /zakázka/  Spolupráce s rodiči a veřejností  Hodnocení činnosti ŠPP

6 Přehled ŠPP k 1.9.2008 Počet ŠPPPsychologSpec.pedagog ZŠ552431 SŠ16133 celkem713734

7 Počty klientů ŠPP 2006/20072007/2008 celkový počet žáků2049528403 celkový počet žáků s SVP14211746 celkový počet asistentů pedagoga4267 počty klientůcelkem MŠ celkem57217 ZŠ - 1.st. celkem12116107 ZŠ - 2.st. celkem18686666 SŠ celkem35706329 SŠ individuální péče12521610 SŠ skupinová péče22443873

8 Odborné činnosti ŠPP

9 Ostatní činnosti ŠPP prevence školního selhávání depistáže primární prevence soc.patolog. jevů práce se třídou podpora vzdělávacích aktivit školy koordinační činnost v rámci ŠPP vedení přednášek, semináře tvorba metodických materiálů zapojení do projektu školy psaní zpráv, jiné pobytové akce

10 Projekty v MSK  OP vzdělávání pro konkurenceschopnost  Oblast podpory 1.2.Rovné příležitosti dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami  Realizace v období 2009 - 2011 1. Rozvoj podpory rovných vzdělávacích příležitostí žáků v MSK rozšířením a zdokonalením poradenských služeb v PPP MSK neboli „Podpora kvalitou poradenství“ 2. Zkvalitňování systému péče o žáky se speciálními vzdělávacími potřebami v MSK neboli „Integrace na druhou“

11 „Integrace na druhou“  Aktivita 1 – začleňování integrovaných žáků do hlavního vzdělávacího proudu prostřednictvím zvyšování kompetencí pedagogů kurzy pro pedagogy k problematice zdravotního postižení společné dílny pedagogů - žáků - rodičů inovace IVP a ŠVP sborníky dobré praxe a metodické materiály pro pedagogy a rodiče

12 reedukační programy pro žáky s VPU a VPCH podpůrné programy pro žáky se zdravotním znevýhodněním stimulační programy k rozvoji osobnosti, např. s využitím relaxačních postupů, nácviku sociálních dovedností IVP pro nadané žáky aplikace moderních didaktických postupů v běžné výuce Aktivita 2 – zavádění nových podpůrných programů do vzdělávání integrovaných žáků

13 Aktivita 3 – zkvalitňování péče o integrované žáky prostřednictvím ŠPP mediační výcvik kurz Instrumentálního obohacování dle R.Feuersteina metodické vedení pedagogů škol, včetně odborné podpory asistentů pedagoga

14 Výchovné a vzdělávací strategie RVP - jako základ při tvorbě ŠVP  kompetence k učení  kompetence k řešení problémů  kompetence komunikativní  kompetence sociální a personální  kompetence pracovní  kompetence občanské


Stáhnout ppt "ŠPP Školní poradenská pracoviště Moravskoslezského kraje - východisko, koncepce - krajská síť a organizační struktura - metodika - vzdělávání 28.11.2008."

Podobné prezentace


Reklamy Google