Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Vlastní hodnocení školy Mgr. Petr Tomek, ředitel Základní školy Lysá nad Labem, Komenského 1534 (dříve Zvláštní a Pomocná škola a také Speciální školy)

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Vlastní hodnocení školy Mgr. Petr Tomek, ředitel Základní školy Lysá nad Labem, Komenského 1534 (dříve Zvláštní a Pomocná škola a také Speciální školy)"— Transkript prezentace:

1 Vlastní hodnocení školy Mgr. Petr Tomek, ředitel Základní školy Lysá nad Labem, Komenského 1534 (dříve Zvláštní a Pomocná škola a také Speciální školy)

2 Základní škola Lysá nad Labem  Zřizovatel: Středočeský kraj  Prostory: pronajaté od města Lysá n.L.  Kapacita školy: 90 žáků  60 žáků ZŠ Praktická – v současnosti 58 žáků  30 žáků ZŠ Speciální – v současnosti 26 žáků  16 učitelů a 3 asistenti pedagoga  Umístění: škola se nachází v areálu společně se ZŠ J.A.K. a Obchodní akademií  Odloučené pracoviště: Milovice - Domov Mladá(bývalý Ústav sociální péče)

3 Východiska pro tvorbu vlastního hodnocení školy Školský zákon Vyhláška MŠMT č. 15/2005 Sb. Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy v kraji Výroční zpráva o činnosti školy za uplynulá období

4 Výklad předpisů  Vyhláška MŠMT č. 15/2005 Sb., kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy – ta stanovuje náležitosti vlastního hodnocení školy ve smyslu naplnění cílů, které si škola stanovila, sledování jejich naplňování, odhalení oblastí s dobrými a špatnými výsledky a ověřování účinnosti opatření, které škola zvolila pro zlepšení nedostatků.  Školský zákon dále v koordinaci s vyhláškou říká, že „vlastní hodnocení školy je východiskem pro zpracování výroční zprávy o činnosti školy a jedním z podkladů pro hodnocení Českou školní inspekcí“.

5 Zachování školy ve školském systému  Zachování školy ve školském systému  Dostatek žáků  Dobrá pověst  Dobrý sbor Dostatečná naplněnost žáky Dobrá pověst školy( minimální nebo žádná konkurence) Kvalitní pedagogický sbor Kvalitní vnitřní klima školy

6 Analýza vnějších faktorů Poloha školy vzhledem ke konkurenci Poloha školy vzhledem ke konkurenci Umístění budovy ve městě, v obci Umístění budovy ve městě, v obci Vzhled budovy Vzhled budovy Dopravní obslužnost ve městě, obci a v regionu Dopravní obslužnost ve městě, obci a v regionu Hustota osídlení v okolí sídla školy Hustota osídlení v okolí sídla školy Pověst školy s ohledem na kvalitu poskytovaných služeb Pověst školy s ohledem na kvalitu poskytovaných služeb Kvalita prezentace školy na veřejnosti Kvalita prezentace školy na veřejnosti

7 Analýza vnitřních faktorů Vnitřní klima školy Vnitřní klima školy Osobnost ředitele a vedení školy Osobnost ředitele a vedení školy Pověst pedagogického sboru Pověst pedagogického sboru Vybavení školy Vybavení školy Nabídka služeb s ohledem na možnosti školy Nabídka služeb s ohledem na možnosti školy Kvalita poskytované péče o postižené žáky Kvalita poskytované péče o postižené žáky

8 Podklady pro provedení analýzy  Dotazník vnitřního klimatu školy:  pro zaměstnance  pro rodiče a zákonné zástupce ( v podmínkách speciálního školství velmi nízká výpovědní hodnota)  pro žáky ( v podmínkách speciálního školství velmi nízká výpovědní hodnota)  Vlastní pozorování  Dobrá znalost problematiky ze strany vedení školy  Zpětná vazba z „terénu“

9 Výsledky analýzy – silné stránky školy Vzájemná pomoc mezi zaměstnanci Důvěra zaměstnanců v kvalitní a schopné vedení školy Prostor pro vyjádření vlastního názoru Podpora změn a inovací ze strany vedení Sdílení a předávání zkušeností ve škole Komunikace uvnitř školy Dostatek kvalifikovaných pedagogů Podmínky pro zvyšování odbornosti a kvalifikace, učitelů, podmínky pro DVPP a

10 Výsledky analýzy – slabé stránky školy Dostupnost finančních zdrojů pro podporu inovací a rozvoje školy Dostatečné finanční zdroje Vnitřní vybavenost a úroveň technického vybavení školy Finanční závislost na rozpočtu od zřizovatele Vedlejší hospodářská činnost Úroveň „public relation“

11 Vyhodnocení účinnosti opatření přijatých ke zlepšení současného stavu školy  Škola splnila všechny stanovené cíle, některé dokonce překonala = není třeba přijímat opatření k nápravě  ideální stav, který zřejmě nikdy nenastane  (dobrý ředitel je vždy nespokojen)  Škola některé cíle nesplnila = je třeba vyhodnotit příčiny neúspěchu a přijmout opatření k nápravě  Je třeba vyhodnotit, zda-li byly stanoveny reálné cíle  Záleží na oblasti, ve které nebyl cíl splněn  Do dalšího hodnoceného období se zaměřit na slabé stránky školy


Stáhnout ppt "Vlastní hodnocení školy Mgr. Petr Tomek, ředitel Základní školy Lysá nad Labem, Komenského 1534 (dříve Zvláštní a Pomocná škola a také Speciální školy)"

Podobné prezentace


Reklamy Google