Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Autoevaluace školy Základní škola a Mateřská škola Karla Klostermanna Železná Ruda, p.o. Zahradní 403 340 04 Železná Ruda Ctirad Drahorád, ředitel školy.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Autoevaluace školy Základní škola a Mateřská škola Karla Klostermanna Železná Ruda, p.o. Zahradní 403 340 04 Železná Ruda Ctirad Drahorád, ředitel školy."— Transkript prezentace:

1 Autoevaluace školy Základní škola a Mateřská škola Karla Klostermanna Železná Ruda, p.o. Zahradní 403 340 04 Železná Ruda Ctirad Drahorád, ředitel školy

2 Obsah  Příprava  Znaky určující efektivitu školy  Hlavní oblasti hodnocení  Časový harmonogram  Využití  Zdroje

3 Příprava  Motivace  Monitorování – oblasti a nástroje  Kritéria pro analýzu  Tvorba týmu  Časový harmonogram

4 Znaky určující efektivitu školy 1. Důraz na výkony žáků, vysoká očekávání 2. Důraz vedení školy na pedagogický proces 3. Soudržnost pedagogického sboru 4. Kvalita kurikula 5. Klima školy 6. Důraz na hodnocení výsledků žáků i práce školy 7. Zapojení rodičů 8. Klima tříd 9. Efektivita využití času 10. Strukturovanost výuky 11. Míra samostatné práce žáků 12. Diferenciace/individualizace výuky 13. Kvalita žákovského portfolia 14. Kvalita a četnost zpětné vazby

5 Hlavní oblasti hodnocení: vyhláška č. 15/2005  Podmínky ke vzdělávání  Průběh vzdělávání  Podpora školy žákům, spolupráce s rodiči, vliv vzájemných vztahů školy, žáků, rodičů apod.  Výsledky vzdělávání žáků  Řízení školy, kvalita personální práce, DVPP  Úroveň výsledků práce školy vzhledem k podmínkám vzdělávání a ekonomickým zdrojům

6 Podmínky ke vzdělávání  Ekonomické  Demografické  Personální  Materiální, technické, hygienické  Kulturní  Politické

7 Hodnocení průběhu vzdělávání  Žákovské dotazníky  Učitelské dotazníky  Rodičovské dotazníky  Hospitace

8 Hodnocení vztahů žák – škola, rodiče – škola, zřizovatel – škola,  Přístup k informacím  Výchovné poradenství, preventivní programy  Spolupráce se zástupci žáků (Školní parlament)  Spolupráce se zřizovatelem, školskou radou  Školní dokumentace, dotazníky, diskuse

9 Hodnocení výsledků vzdělávání  Výsledky vzhledem ke stanoveným cílům  Žákovské testy (např. Scio, Cermat, vlastní atd.)  Statistika – přijetí na SŠ  Úspěchy v soutěžích  Zapojení do projektů  (Portfolio žáků)

10 Řízení školy, kvalita personální práce, DVPP  Kvalita systémového řízení  Plánování  Organizace školy  Vedení lidí  Kontrolní systém  Dotazníky pro učitele  Diskuse  Analýza školní dokumentace

11 Hodnocení práce školy ve vztahu k podmínkám vzdělávání  Efektivita využívání lidských a materiálních zdrojů  Přidaná hodnota u žáků  Prezentace školy na veřejnosti  Analýza školní dokumentace

12 Monitorování - zdroje informací  Analýza dokumentů školy  Hospitace vedení školy a vzájemné hospitace  Testy  Dotazníky  Diskuze  Pracovní rozhovory  Žákovské práce  Výsledky soutěží  Externí hodnocení

13 Kritéria hodnocení  Cíle vzdělávání  Plány práce  Právní předpisy  Očekávání  Porovnání s jiným školským zařízením  Porovnání s vlastním dřívějším stavem

14 Hodnotící škály  Bodování  Slovní vyjádření a) výběr z navržených formulací b) vlastní formulace respondenta

15 Časový harmonogram 2008 - 2010 Září: stanovení cíle autoevaluace a návrh struktury do 30.9.2008 Říjen, listopad: přípravné práce Prosinec, leden:kontrola plnění tematických plánů Únor: žákovské dotazníky Březen: vyhodnocení žákovských dotazníků Duben: rodičovské dotazníky Květen, červen: vyhodnocení dotazníků, kontrola plnění tematických plánů hospitace:průběžně Srpen, září: kompletace zprávy – předložení pedagogické radě do 31.10. 2010 za období školního roku 2008/09 a 2009/10

16 Využití  Úprava ŠVP  Zlepšování slabých stránek školy  Upevňování a rozvíjení silných stránek školy  ČŠI  Jednání se zřizovatelem

17 Zdroje  Starý, K. : Autoevaluace školy, Pilot S. NÚOV Praha 2005  Vaštatková, J. : Úvod do autoevaluace školy. UP Olomouc 2006  Zákon č. 561/2004 Sb. – školský zákon  ŠVP Škola pro život. ZŠ Železná Ruda 2007  Roupec, P. : Vedení školy. Autoevaluace. Raabe Praha 1997  Slavík, J. : Hodnocení v současné škole. Portál Praha 1999  www.rvp.cz

18 Slovo na závěr Zaměstnanci mají být vedením školy utvrzováni v tom, že jsou významnými články v nabídce vzdělání a dalších služeb a mají přímý vliv na jejich kvalitu.


Stáhnout ppt "Autoevaluace školy Základní škola a Mateřská škola Karla Klostermanna Železná Ruda, p.o. Zahradní 403 340 04 Železná Ruda Ctirad Drahorád, ředitel školy."

Podobné prezentace


Reklamy Google