Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

ZAČLENĚNÍ PODNIKATELŮ DO TVORBY REGIONÁLNÍ INOVAČNÍ STRATEGIE KONKRÉTNÍ AKTIVITY SPOLUPRÁCE S VÁMI PRO OBDOBÍ OD 1.6.2006 DO 31.1.2008 – JAK SE MŮŽETE.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "ZAČLENĚNÍ PODNIKATELŮ DO TVORBY REGIONÁLNÍ INOVAČNÍ STRATEGIE KONKRÉTNÍ AKTIVITY SPOLUPRÁCE S VÁMI PRO OBDOBÍ OD 1.6.2006 DO 31.1.2008 – JAK SE MŮŽETE."— Transkript prezentace:

1 ZAČLENĚNÍ PODNIKATELŮ DO TVORBY REGIONÁLNÍ INOVAČNÍ STRATEGIE KONKRÉTNÍ AKTIVITY SPOLUPRÁCE S VÁMI PRO OBDOBÍ OD 1.6.2006 DO 31.1.2008 – JAK SE MŮŽETE AKTIVNĚ ZAPOJIT DO TVORBY REGIONÁLNÍ INOVAČNÍ STRATEGIE

2 ZAČLENĚNÍ PODNIKATELŮ DO TVORBY REGIONÁLNÍ INOVAČNÍ STRATEGIE červen 2005 – květen 2006červen 2007 – leden 2008 Fáze 0 – definice projektu Fáze 1 - analýza Fáze 2 – strategie, implementace, hodnocení, pilotní projekty WP 1 – Tvorba struktury řízení projektu WP 2 – Dohoda s hlavními aktéry na cílech, práci a metodologiích WP 3 – Vytvoření povědomí o projektu a konsenzus na regionální úrovni WP 4 – Zhodnocení dostupných dat týkajících se inovací a potřeb firem v kraji WP 5 – Analýza regionální nabídky v oblasti výzkumu WP 7 – Tvorba SWOT analýzy WP 6 – Analýza potřeb místních firem v oblasti inovací WP 8 – Definice cílů a struktury Regionální inovační strategie WP 9 – Tvorba Regionální inovační strategie WP 10 – Prezentace Regionální inovační strategie a tvorba Akčního plánu WP 11 – Realizace Akčního plánu WP 12 – Předávání zkušeností a vytvoření podmínek pro meziregionální spolupráci podnikatelů WP 13 – Hodnocení projektu červen 2006 – květen 2007

3 ZAČLENĚNÍ PODNIKATELŮ DO TVORBY REGIONÁLNÍ INOVAČNÍ STRATEGIE červen 2005 – květen 2006červen 2007 – leden 2008 Fáze 0 – definice projektu Fáze 1 - analýza Fáze 2 – strategie, implementace, hodnocení, pilotní projekty WP 1 – Tvorba struktury řízení projektu WP 2 – Dohoda s hlavními aktéry na cílech, práci a metodologiích WP 3 – Vytvoření povědomí o projektu a konsenzus na regionální úrovni WP 4 – Zhodnocení dostupných dat týkajících se inovací a potřeb firem v kraji WP 5 – Analýza regionální nabídky v oblasti výzkumu WP 7 – Tvorba SWOT analýzy WP 6 – Analýza potřeb místních firem v oblasti inovací WP 8 – Definice cílů a struktury Regionální inovační strategie WP 9 – Tvorba Regionální inovační strategie WP 10 – Prezentace Regionální inovační strategie a tvorba Akčního plánu WP 11 – Realizace Akčního plánu WP 12 – Předávání zkušeností a vytvoření podmínek pro meziregionální spolupráci podnikatelů WP 13 – Hodnocení projektu červen 2006 – květen 2007 ANALÝZA POTŘEB MÍSTNÍCH FIREM V OBLASTI INOVACÍ -uskutečníme v období červenec – říjen 2006 rozsáhlé dotazníkové šetření, případně osobní interview a další formy zjišťování informací, kde se budeme snažit získat Vaše náměty a potřeby k zapracování do Regionální inovační strategie Zlínského kraje a jejího Akčního plánu, zároveň chceme vytvořit databázi subjektů aktivních v oblasti inovací -pozveme Vás na workshopy (předpokládáme 4 sektorově orientované), kde představíme výsledky dotazníkového šetření a proběhne zpřesňující diskuse k Vašim potřebám a námětům (předpoklad v listopadu – prosinci 2006)

4 ZAČLENĚNÍ PODNIKATELŮ DO TVORBY REGIONÁLNÍ INOVAČNÍ STRATEGIE červen 2005 – květen 2006červen 2007 – leden 2008 Fáze 0 – definice projektu Fáze 1 - analýza Fáze 2 – strategie, implementace, hodnocení, pilotní projekty WP 1 – Tvorba struktury řízení projektu WP 2 – Dohoda s hlavními aktéry na cílech, práci a metodologiích WP 3 – Vytvoření povědomí o projektu a konsenzus na regionální úrovni WP 4 – Zhodnocení dostupných dat týkajících se inovací a potřeb firem v kraji WP 5 – Analýza regionální nabídky v oblasti výzkumu WP 7 – Tvorba SWOT analýzy WP 6 – Analýza potřeb místních firem v oblasti inovací WP 8 – Definice cílů a struktury Regionální inovační strategie WP 9 – Tvorba Regionální inovační strategie WP 10 – Prezentace Regionální inovační strategie a tvorba Akčního plánu WP 11 – Realizace Akčního plánu WP 12 – Předávání zkušeností a vytvoření podmínek pro meziregionální spolupráci podnikatelů WP 13 – Hodnocení projektu červen 2006 – květen 2007 TVORBA SWOT ANALÝZY -Kromě definování námětů a potřeb firem provedeme také další analýzy (nabídka v oblasti vědy a výzkumu, podpory inovací) a zpracujeme SWOT analýzu pro oblast inovací a zasílení naší inovační strategie (silné a slabé stránky, příležitosti a hrozby) – pozveme Vás na workshop k dopracování této SWOT analýzy (předpoklad v únoru 2007)

5 ZAČLENĚNÍ PODNIKATELŮ DO TVORBY REGIONÁLNÍ INOVAČNÍ STRATEGIE červen 2005 – květen 2006červen 2007 – leden 2008 Fáze 0 – definice projektu Fáze 1 - analýza Fáze 2 – strategie, implementace, hodnocení, pilotní projekty WP 1 – Tvorba struktury řízení projektu WP 2 – Dohoda s hlavními aktéry na cílech, práci a metodologiích WP 3 – Vytvoření povědomí o projektu a konsenzus na regionální úrovni WP 4 – Zhodnocení dostupných dat týkajících se inovací a potřeb firem v kraji WP 5 – Analýza regionální nabídky v oblasti výzkumu WP 7 – Tvorba SWOT analýzy WP 6 – Analýza potřeb místních firem v oblasti inovací WP 8 – Definice cílů a struktury Regionální inovační strategie WP 9 – Tvorba Regionální inovační strategie WP 10 – Prezentace Regionální inovační strategie a tvorba Akčního plánu WP 11 – Realizace Akčního plánu WP 12 – Předávání zkušeností a vytvoření podmínek pro meziregionální spolupráci podnikatelů WP 13 – Hodnocení projektu červen 2006 – květen 2007 DEFINICE CÍLŮ A STRUKTURY REGIONÁLNÍ INOVAČNÍ STRATEGIE -Na základě SWOT analýzy bude definována struktura a cíle dokumentu Regionální inovační strategie – budete opět pozváni na workshopy za účasti našich zahraničních partnerů projektu, kde se budete moci zejména k navrženým cílům obsaženým v dokumentu vyjádřit… (předpoklad v dubnu 2007)

6 ZAČLENĚNÍ PODNIKATELŮ DO TVORBY REGIONÁLNÍ INOVAČNÍ STRATEGIE červen 2005 – květen 2006červen 2007 – leden 2008 Fáze 0 – definice projektu Fáze 1 - analýza Fáze 2 – strategie, implementace, hodnocení, pilotní projekty WP 1 – Tvorba struktury řízení projektu WP 2 – Dohoda s hlavními aktéry na cílech, práci a metodologiích WP 3 – Vytvoření povědomí o projektu a konsenzus na regionální úrovni WP 4 – Zhodnocení dostupných dat týkajících se inovací a potřeb firem v kraji WP 5 – Analýza regionální nabídky v oblasti výzkumu WP 7 – Tvorba SWOT analýzy WP 6 – Analýza potřeb místních firem v oblasti inovací WP 8 – Definice cílů a struktury Regionální inovační strategie WP 9 – Tvorba Regionální inovační strategie WP 10 – Prezentace Regionální inovační strategie a tvorba Akčního plánu WP 11 – Realizace Akčního plánu WP 12 – Předávání zkušeností a vytvoření podmínek pro meziregionální spolupráci podnikatelů WP 13 – Hodnocení projektu červen 2006 – květen 2007 AKTIVITY V DALŠÍ FÁZI PROJEKTU -Workshop ke zpracovanému dokumentu Regionální inovační strategie a návrhu Akčního plánu (předpoklad v červenci 2007) -Konference pro širokou veřejnost prezentující RIS a návrh Akčního plánu (předpoklad v srpnu 2007) -Možnost zasílat připomínky k těmto dokumentům během jejich zpracování -Mezinárodní konference týkající se meziregionální spolupráce v oblasti inovací (předpoklad v listopadu 2007) Budete pravidelně informováni – www.inovace-zlinskykraj.cz a NEWSLETTER projektuwww.inovace-zlinskykraj.cz

7 Ing. David Mareček Koordinátor projektu RIS Zlínský kraj +420 577 043 413 david.marecek@kr-zlinsky.cz DĚKUJI VÁM ZA POZORNOST!


Stáhnout ppt "ZAČLENĚNÍ PODNIKATELŮ DO TVORBY REGIONÁLNÍ INOVAČNÍ STRATEGIE KONKRÉTNÍ AKTIVITY SPOLUPRÁCE S VÁMI PRO OBDOBÍ OD 1.6.2006 DO 31.1.2008 – JAK SE MŮŽETE."

Podobné prezentace


Reklamy Google