Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Udržitelný rozvoj služeb cestovního ruchu Zpráva o průběhu projektu v období leden – červen 2006 Valná hromada Mikroregionu Hranicko 13.6.2006 Spolufinancováno.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Udržitelný rozvoj služeb cestovního ruchu Zpráva o průběhu projektu v období leden – červen 2006 Valná hromada Mikroregionu Hranicko 13.6.2006 Spolufinancováno."— Transkript prezentace:

1 Udržitelný rozvoj služeb cestovního ruchu Zpráva o průběhu projektu v období leden – červen 2006 Valná hromada Mikroregionu Hranicko 13.6.2006 Spolufinancováno evropskou unií

2 Přehled aktivit Analýza potenciálu cestovního ruchu mikroregionu Zpracování Strategického plánu rozvoje cestovního ruchu mikroregionu Hranicko Činnost pracovní skupiny cestovního ruchu Příprava podkladů pro analýzu konkurenceschoponosti Audit, finanční řízení projektu Spolufinancováno evropskou unií

3 Vzhledem ke stavu rozvoje CR na území mikroregionu byl identifikován následující postup: Analýza (trh, zdroje, konkurenti a prostředí)  Strategie (segmentování, zacílení, umístění)  Marketingový mix (produkt, cena, propagace, distribuce) Spolufinancováno evropskou unií

4 Analýza potenciálu cestovního ruchu mikroregionu Analýza současného turistického potenciálu mikroregionu Analýza plánovaných investičních akcí v mikroregionu s dopadem na cestovní ruch v horizontu programovacího období 2007-13 Analýza současné činnosti mikroregionů Záhoran, Podlesí a Rozvodí a města Hranic v oblasti CR Spolufinancováno evropskou unií

5 1.Sběr, třídění dat a vyhodnocení dokumentů Během přípravné fáze byl proveden sběr značného množství dat, které měly zamezit nepřesné interpretaci současné situace CR v mikroregionu, přijetí nepodložených závěrů a doporučení. Značné množství publikovaných i nepublikovaných zpráv, analýz a dalších dokumentů relevantních pro rozvoj cestovního ruchu mikroregionu bylo prostudováno a vyhodnoceno. Dokumenty zahrnují i analýzy současných a budoucích trendů v cestovním ruchu na národní i regionální úrovni, strategické dokumenty v oblasti cestovního ruchu na národní i regionální úrovni a komparativní studie rozvoje a organizace turismu. Spolufinancováno evropskou unií

6 2. Průzkum potenciálu cestovního ruchu Ve všech obcích mikroregionu bylo provedeno dotazníkové šetření, které identifikovalo potenciál cestovního ruchu v jednotlivých lokalitách regionu. V rámci tohoto průzkumu byly identifikovány turistické atraktivity a občanská vybavenost každé obce mikroregionu. Kulturní dědictví Přírodní zdroje Návštěvnické atraktivity Outdoorové aktivity Kulturní, sportovní a společenské akce Ubytování Služby návštěvníkům Dopravní dostupnost Spolufinancováno evropskou unií

7 3. Závěry analýzy V mikroregionu je řada kulturních a přírodních atraktivit, které lze turistům nabízet x malá nebo žádná propagace těchto cílů Dobré podmínky pro rekreaci hory, lesy, cykloturistiku, pěší turistiku, agroturistiku, zimní sporty, rybářskou turistiku i adrenalinové sporty – orientace na aktivní dovolenou Řada zajímavých kulturních a sportovních akcí Dobrá dopravní dostupnost obcí Vlastní aktivní činnost mikroregionů Záhoran, Rozvodí a Podlesí Nízký stupeň služeb – zejména ubytování pouze v Hranicích, Teplicích n. Bečvou, v Hustopečích n. Bečvou a na Potštátě, nevhodná otvírací doba stravovacích zařízení na cyklotrasách Neexistující spolupráce mezi poskytovateli služeb, spíše rivalita Špatná informovanost o nabídce mikroregionu Spolufinancováno evropskou unií

8 Plán rozvoje cestovního ruchu mikroregionu Hranicko Stanovení cílů a aktivit rozvoje CR mikroregionu Návrh konkrétních činností směřujících k naplnění definovaných cílů a aktivit Zajištění souladu činností mikroregionů Záhoran, Podlesí a Rozvodí a města Hranic s aktivitami mikroregionu Hranicko jako celku Spolufinancováno evropskou unií

9 Činnost pracovní skupiny cestovního ruchu Do dnešního dne proběhly 4 pracovní schůzky. Pracovních schůzek se pravidelně účastnili zástupci mikroregionu Hranicko a je jednotlivých podcelků - mikroregionů Záhoran, Podlesí a Rozvodí a města Hranic. Počet účastníků jednotlivých workshopů se pohyboval mezi 10 až 15. Výstupy z těchto schůzek je doposud velmi pozitivní a tato činnost významně přispívá k realizaci projektu. Spolufinancováno evropskou unií

10 Příprava podkladů pro analýzu konkurenceschoponosti Příprava dotazníků pro šetření mezi návštěvníky mikroregionu Zpracování metodiky šetření a jejího vyhodnocování Šetření proběhne v červenci – září 2006Cíl: zjistit požadavky a připomínky návštěvníků na turistickou nabídku mikroregionu Spolufinancováno evropskou unií

11 Plán aktivit příštího období Analýza konkurenceschopnosti: pohled návštěvníků (dotazníkové šetření), pohled poskytovatelů služeb CR (osobní pohovory, workshopy), syntéza vstupů a stanovení závěrů analýzy Příprava 4 konkrétních produktových balíčků Zpracování regionálního marketingového plánu Pilotní projekt obce Rouské – studie proveditelnosti pro rozhlednu z bývalého vodojemu Spolufinancováno evropskou unií

12 Audit a finanční řízení projektu Audit za období září – prosinec 2005 byl proveden v lednu 2006 na celkovou částku 117.885 Kč. Nebyly shledány žádné nedostatky. Finanční řízení projektu Plánované náklady796.000 Kč Skutečně vynaložené náklady266.000 Kč Spolufinancováno evropskou unií


Stáhnout ppt "Udržitelný rozvoj služeb cestovního ruchu Zpráva o průběhu projektu v období leden – červen 2006 Valná hromada Mikroregionu Hranicko 13.6.2006 Spolufinancováno."

Podobné prezentace


Reklamy Google