Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Aktualizace Rozvojového konceptu CR na Šumavě Regionální marketing Vimperk 11.4.2008.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Aktualizace Rozvojového konceptu CR na Šumavě Regionální marketing Vimperk 11.4.2008."— Transkript prezentace:

1 Aktualizace Rozvojového konceptu CR na Šumavě Regionální marketing Vimperk 11.4.2008

2 Financování projektu Aktualizace Rozvojového konceptu vznikla za finanční podpory Jihočeského kraje (Grantový program: Produkty a služby v cestovním ruchu), Správy NP a CHKO Šumava a UNEP/GEF (v rámci projektu „Ochrana a trvale udržitelné využití biodiverzity prostřednictvím rozvoje šetrného turismu v biosférických rezervacích střední a východní Evropy“).

3 Důvod aktualizace  Efektivnější využití potenciálu území pro cestovní ruch a jeho vyšší ekonomické zhodnocení  Vyvážený rozvoj CR bez ohledu na administrativně správní hranice  Efektivní čerpání dotací a grantů  Prosazování principů šetrného rozvoje CR

4 Způsob aktualizace  Projektový tým: Kateřina Vl áš kov á, Vladim í r Silovský  extern í konzultantsk á spolupr á ce - T.Růžička, J.Tě š itel  Koordinačn í výbor – z á stupci krajů, Euroregionu a NP  Pracovn í skupina - z á stupci z á jmových skupin regionu  3 workshopy :  aktualizace analýzy SWOT  aktualizace strategie  aktualizace akčn í ho programu  Fin á ln í výstup - aktualizovan á publikace

5 Zdroje dat  Interview s představiteli obc í, podnikatelů, IC.  Monitoring profilu návštěvníků Šumavy  Databáze ČSÚ  Ostatn í zdroje informac í (odborné články, průzkumy, analýzy,…)

6 Metodika sběru dat  Ř í zen é rozhovory (léto 2007)  Respondenti  Města528 ot á zek  Obce 2436 ot á zek  Infocentra1117 ot á zek  Podnikatel é 1520 ot á zek  Monitoring návštěvníků Šumavy  sběr dat léto 2006 (červen-září)  zima 06/07 (prosinec 06-březen 07)

7 Obsah Rozvojového konceptu CR I. Turistický profil regionu II. Analýza SWOT turistického regionu III. Strategie rozvoje turistického regionu IV. Akční plán

8 I. Turistický profil regionu Zhodnocení současné situace  Geografické a sociálně ekonomické podmínky  Atraktivity území  Turistická infrastruktura  Poptávka CR  Organizace CR  Marketing v CR  Konkurence

9 č á st II. Analýza SWOT Největší nedostatky:  CHYBĚJÍCÍ VOLNOČASOVÁ INFRASTRUKTURA  SEZÓNNOST  LIDSKÉ ZDROJE  DOPRAVNÍ OBSLUŽNOST  NEDOSTATEČNÝ MARKETING  FINANCE  NESPOLUPRÁCE

10 Analýza SWOT - marketing  Chybí marketingová strategie pro celý region  Chybí vizuální identita – propagace pod jednou značkou  Nejednotná propagace  Tendence dělit region na 2 administrativní oblasti  Nedostatečné využívání zimního období a mimosezón

11 Základní cíl strategie rozvoje Základním cílem je zajištění trvale udržitelného rozvoje CR založeného na citlivém využívání zdrojů oblasti a na preferenci kvality.

12 Oblasti Přírodní bohatství Kulturní bohatství, vzhled obcí Volný čas a sport Ubytování, stravování, služby a informace Doprava Organizace cestovního ruchu Marketing

13 Rozvojové cíle – oblast MARKETING  Vytváření image Šumavy, jako regionu, který nabízí jedinečné kulturní a přírodní zážitky  Účinnější a efektivnější propagace a prezentace regionu pod jednotnou značkou  Sledování efektivnosti přijatých marketingových opatření

14 IV. Akční plán  Reaguje na jednotlivé rozvojové cíle a oblasti  Střednědobý plán (max. 5 let)  Návrhy konkrétních aktivit směřujících k trvale udržitelném rozvoji CR na Šumavě  Stanovení termínů realizace  Vymezení priorit  Určení příležitosti

15 Akční plán – oblast MARKETING  Sestavení marketingového plánu a jeho realizace  Zpracování konceptu jednotné vizuální identity regionu Šumava  Jednotná propagace regionu  Vytvoření systému pro monitorování a vyhodnocování marketingových aktivit  Pravidelná prezentace výsledků monitoringů

16 Kateřina Vlášková RRA Šumava vlaskova@rras.cz 380 120 263 www.rras.eu Děkuji Vám za pozornost. www.isumava.cz


Stáhnout ppt "Aktualizace Rozvojového konceptu CR na Šumavě Regionální marketing Vimperk 11.4.2008."

Podobné prezentace


Reklamy Google