Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Moravskoslezský kraj: Tradice, rozvoj, kvalita

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Moravskoslezský kraj: Tradice, rozvoj, kvalita"— Transkript prezentace:

1 Moravskoslezský kraj: Tradice, rozvoj, kvalita
Strategie rozvoje cestovního ruchu v České republice a význam cestovního ruchu pro rozvoj kraje 10. prosinec 2009 Strategie rozvoje cestovního ruchu v České republice a význam cestovního ruchu pro rozvoj kraje

2 Základní statistické srovnání Za 3. čtvrtletí 2009
Celkem do HUZ přijelo 9,7 milionu hostů, což je o 5,6 % méně Počet zahraničních hostů klesl o 9,9 % Počet přenocování hostů v HUZ dosáhl 30,2 mil, což je o 5,7 % méně U zahraničních hostů klesl o 11,5 % Za 2. pololetí 2009 Devizové příjmy dosáhly ,1 mil Kč, což je o 8,5 % méně Strategie rozvoje cestovního ruchu v České republice a význam cestovního ruchu pro rozvoj kraje

3 Koncepce státní politiky CR v ČR na 2007 – 2013
Koncepce státní politiky cestovního ruchu v ČR na období 2007 – 2013 schválena vládou ČR usnesením č ze dne 7. listopadu 2007 Globální cíl Koncepce: Posláním politiky cestovního ruchu je zvýšení ekonomické výkonnosti cestovního ruchu využitím a dalším rozvojem dostupného potenciálu a tím docílení zvýšení konkurenceschopnosti celého odvětví cestovního ruchu na národní i regionální úrovni, při respektování zájmů ochrany přírody a krajiny a dalších složek životního prostředí. Priorita 1: Konkurenceschopnost národních a regionálních produktů CR Priorita 2: Rozšiřování a zkvalitňování infrastruktury a služeb CR Priorita 3: Marketing cestovního ruchu a rozvoj lidských zdrojů Priorita 4: Vytváření organizační struktury CR Strategie rozvoje cestovního ruchu v České republice a význam cestovního ruchu pro rozvoj kraje

4 Koncepce státní politiky CR v ČR na 2007 – 2013
Prováděcí dokument ke Koncepci státní politiky cestovního ruchu na období 2007 – 2013 schválen vládou ČR usnesením č. 913 zde dne 23. července 2008 Politika hospodářské a sociální soudržnosti Evropské unie v České republice v programovacím období Strukturální fondy EU (Integrovaný operační program, Regionální operační programy, programy přeshraniční spolupráce, ostatní programy) Program rozvoje venkova 2) Národní a regionální nástroje Legislativní nástroje, Rozpočty veřejné správy (MMR a další ministerstva, kraje), marketingové nástroje atd. Vyhodnocení Koncepce za období 2007 a 2008 bylo vládě ČR předloženo k 30. červnu 2009 Strategie rozvoje cestovního ruchu v České republice a význam cestovního ruchu pro rozvoj kraje

5 Projekty MMR ze strukturálních fondů EU (IOP)
Integrovaný operační program (IOP) Priorita 4 - Národní podpora cestovního ruchu Cíle: Konveregence a RKaZ Alokace: 77,5 mil EUR na cestovní ruch Aktivity Priority 4a/4b Zavedení národního informačního a rezervačního systému CR Zavádění a informační podpora národních a mezinárodních standardů ve službách cestovního ruchu Podpora marketingu na národní úrovni a tvorby zdrojových databází Prezentace a propagace kulturního a přírodního dědictví, kulturního průmyslu a služeb s využitím pro cestovní ruch na národní úrovni Podpora prezentace ČR jako destinace CR Strategie rozvoje cestovního ruchu v České republice a význam cestovního ruchu pro rozvoj kraje

6 Projekty na kvalitu služeb v cestovním ruchu
Cíl: Zavedení národního systému kvality služeb Postup: Vytvoření dílčích standardů kvality Implementace dílčích standardů do Národního systému kvality Důvody zavedení standardů: Růst konkurence destinací CR Pokles zájmu o ČR (již není „exotická“ destinace) Efekty zavedení standardů: Zvýšení kvality služeb Zvýšení konkurenceschopnosti ČR Ochrana spotřebitele, transparentnost trhu Partnerství stát a profesní organizace Strategie rozvoje cestovního ruchu v České republice a význam cestovního ruchu pro rozvoj kraje

7 Projekty na kvalitu služeb v cestovním ruchu
Strategie rozvoje cestovního ruchu v České republice a význam cestovního ruchu pro rozvoj kraje

8 Projekty na kvalitu služeb v cestovním ruchu
Realizované projekty Zavádění národních standardů kvality ve vybraných sektorech cestovního ruchu Kvalita služeb v segmentu venkovského cestovního ruchu Systém udržitelných modelů cestovního ruchu Zlepšení kvality služeb turistických informačních center Připravované projekty (výzva bude vyhlášena v roce 2010) Projekt na zavedení standardů kongresového a incentivního turismu Projekt na zavedení systému řízení kvality realizace Národního systému kvality služeb v oblasti cestovního ruchu Strategie rozvoje cestovního ruchu v České republice a význam cestovního ruchu pro rozvoj kraje

9 Projekty na statistiku cestovního ruchu
Cíl: Zpřesnění a zkvalitnění statistických dat Postup: Vytvoření resortního pracoviště státní statistické služby: Pro projekty na statistiku - zveřejnění šetření v Programu statistických zjišťování Provedení statistických šetření ve vybraných sektorech Vytvoření souhrnné databáze statistických dat z vybraných sektorů Důvody realizace šetření: Částečná, nepřesná a často chybějící data Chybí data v podrobnějším regionálním členění Efekty realizace šetření: Zajištění dat pro sestavení TSA a jeho regionalizace Zvýšení kvality statistických dat v oblasti cestovního ruchu Vytvoření podmínek pro měření přínosů odvětví cestovního ruchu pro NH ČR Přínos pro řízení a strategické rozhodování státního a soukromého sektoru Zvýšení konkurenceschopnosti České republiky jako destinace cestovního ruchu Strategie rozvoje cestovního ruchu v České republice a význam cestovního ruchu pro rozvoj kraje

10 Projekty na statistiku cestovního ruchu
Strategie rozvoje cestovního ruchu v České republice a význam cestovního ruchu pro rozvoj kraje

11 Projekty na statistiku služeb v cestovním ruchu
Realizované projekty Zkvalitnění informací pro zpracování Satelitního účtu cestovního ruchu ČR (TSA) Zkvalitnění informací o vybraných sektorech cestovního ruchu Zkvalitnění informací o kongresovém a incentivním cestovním ruchu Připravované projekty (výzva bude vyhlášena v roce 2010) Regionalizace Satelitního účtu CR (TSA) Strategie rozvoje cestovního ruchu v České republice a význam cestovního ruchu pro rozvoj kraje

12 Informace o dalších možnostech využití SF v CR
Regionální operační programy (ROP) V ČR celkem 7 ROP na úrovni regionů soudržnosti NUTS2 Každý ROP má prioritu věnovanou na cestovní ruch Cíl: Konvergence Alokace 981,9 mil EUR na cestovní ruch Programy přeshraniční spolupráce V ČR celkem 5 programů přeshraniční spolupráce Cíl: Evropská územní spolupráce Alokace: 190 mil. EUR využitelných na cestovní ruch Program rozvoje venkova Osa; Opatření 1.3 Podpora cestovního ruchu Fond: Evropský zemědělský fond Alokace 144,8 mil. EUR na cestovní ruch Strategie rozvoje cestovního ruchu v České republice a význam cestovního ruchu pro rozvoj kraje

13 Národní program podpory cestovního ruchu
Podpora domácího CR, snížení sezónnosti, sociální cestovní ruch – rodiny s dětmi s nízkými příjmy, mládež, senioři, zdravotně handicapovaní) Předpokládaná alokace 100 mil. Kč pro rok 2010 Cílová skupina – podnikatelské subjekty v CR Strategie rozvoje cestovního ruchu v České republice a význam cestovního ruchu pro rozvoj kraje

14 Jitka Fatková Ředitelka odboru CR Staroměstské nám. 6 110 15 Praha 1
Strategie rozvoje cestovního ruchu v České republice a význam cestovního ruchu pro rozvoj kraje


Stáhnout ppt "Moravskoslezský kraj: Tradice, rozvoj, kvalita"

Podobné prezentace


Reklamy Google