Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Integrovaný operační program (IOP) INTEGROVANÝ OPERAČNÍ PROGRAM INTEGROVANÝ OPERAČNÍ PROGRAM Ministerstvo pro místní rozvoj Staroměstské nám. 6 110 15.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Integrovaný operační program (IOP) INTEGROVANÝ OPERAČNÍ PROGRAM INTEGROVANÝ OPERAČNÍ PROGRAM Ministerstvo pro místní rozvoj Staroměstské nám. 6 110 15."— Transkript prezentace:

1 Integrovaný operační program (IOP) INTEGROVANÝ OPERAČNÍ PROGRAM INTEGROVANÝ OPERAČNÍ PROGRAM Ministerstvo pro místní rozvoj Staroměstské nám Praha 1

2 Integrovaný operační program (IOP) Úvod IOP  Operačním program realizovaný pro cíl 1 – Konvergence  Charakterizován jako tématický OP  Koncipován jako program komplexních intervencí národního rozměru pro řešení společných problémů na území České republiky  Navazuje na principy Lisabonské strategie  Zpracován na základě principu partnerství  Opřen o nařízení o ERDF a obsažen v NSRR  Řídícím orgánem IOP je Ministerstvo pro místní rozvoj  Schválen vládou dne usnesením č. 197

3 Integrovaný operační program (IOP) Globální cíl IOP Modernizace a zefektivnění činností a procesů v oblasti Modernizace a zefektivnění činností a procesů v oblasti - veřejné správy - veřejné správy - veřejných služeb - veřejných služeb - řízení územního rozvoje. - řízení územního rozvoje. Podpora vybraných aktivit, které jsou stěžejní pro vyvážený a harmonický rozvoj celého území ČR. Podpora vybraných aktivit, které jsou stěžejní pro vyvážený a harmonický rozvoj celého území ČR.

4 Integrovaný operační program (IOP) Struktura IOP Prioritní osaPodíl na prioritní ose P 1 Modernizace veřejné zprávy31 % P 2 Zvýšení kvality a dostupnosti veřejných služeb 35 % P 3 Národní podpora územního rozvoje 31 % P 4 Technická asistence3 % Celkem100 %

5 Integrovaný operační program (IOP) Prioritní osa 1 – Modernizace veřejné správy rioritní osa řeší Prioritní osa řeší - modernizaci ústřední a územní veřejné správy prostřednictvím informatizace – Smart Administration - modernizaci ústřední a územní veřejné správy prostřednictvím informatizace – Smart Administration - rozvoj informačních a komunikačních technologií (ICT) - rozvoj informačních a komunikačních technologií (ICT) Hlavním cílem je vytvoření efektivní správní administrativy. Hlavním cílem je vytvoření efektivní správní administrativy. Prioritní osa obsahuje 2 tzv. oblasti intervence (1.1 a 1.2). Prioritní osa obsahuje 2 tzv. oblasti intervence (1.1 a 1.2).

6 Integrovaný operační program (IOP) Prioritní osa 1 – Modernizace veřejné správy 1.1 – Rozvoj informační společnosti ve veřejné správě rozvoj elektronické veřejné správy – eGovernment, eTax, eCulture, eHealth aj. tvorba registrů (živnostenské, finanční, katastrální úřady, zdravotní pojištovny, správy soc. zabezpečení) tvorba a sdílení dat ve veřejné správě Příjemci: organizační složky státu a jejich zřizované organizace, vč. finančních a katastrálních úřadů, ap.

7 Integrovaný operační program (IOP) Prioritní osa 1 – Smart administration 1.2 – Zavádění ICT v územní veřejné správě rozvoj a obnova informační infrastruktury v územní VS aplikace ICT standardů ve veřejné správě Příjemci: kraje, obce a jejich zřizované organizace, svazky obcí

8 Integrovaný operační program (IOP) Prioritní osa 2 – Zvýšení kvality a dostupnosti veřejných služeb Priorita se zaměřuje na zajištění a podporu kvality a dostupnosti veřejných služeb v oblasti - sociální péče - zdravotnictví - zaměstnanosti - bezpečnosti, prevence a řešení rizik. Podstatné z regionálního hlediska je, že se jedná o služby, které je nutno zajišťovat plošně v celém území ČR. Prioritní osa obsahuje 4 oblasti intervence.

9 Integrovaný operační program (IOP) Prioritní osa 2 – Zvýšení kvality a dostupnosti veřejných služeb 2.1 – Služby v oblasti sociální integrace investiční podpora transformace pobytových zařízení sociálních služeb budování institucí zajišťující návrat sociálně ohrožených osob na trh práce – Romská komunita podpora sociální ekonomiky Příjemci: organizační složky státu a jimi zřizované příspěvkové organizace, kraje a jimi zřizované organizace, obce a jimi zřizované organizace, NNO, podnikatelé v sociální ekonomice

10 Integrovaný operační program (IOP) Prioritní osa 2 – Zvýšení kvality a dostupnosti veřejných služeb 2.2 – Služby v oblasti veřejného zdraví modernizace přístrojového vybavení oblast prevence zdravotních rizik řízení systému zdravotní péče, aj. Příjemci: organizační složky státu a jimi zřizované příspěvkové organizace, organizace zřizované kraji a obcemi, fyzické a právnické osoby poskytující veřejnou službu v oblasti zdravotní péče podle zákona č.20/1966 Sb., nebo zákona č. 258/2000 Sb.

11 Integrovaný operační program (IOP) Prioritní osa 2 – Zvýšení kvality a dostupnosti veřejných služeb 2.3 – Služby v oblasti zaměstnanosti adaptace a modernizace systému služeb zaměstnanosti tvorbou a podporou  regionálních školících středisek,  výcvikových a rekvalifikačních institucí Příjemci: organizační složky státu v oblasti služeb zaměstnanosti (MPSV, Úřady práce), kraje a jimi zřizované organizace

12 Integrovaný operační program (IOP) Prioritní osa 2 – Zvýšení kvality a dostupnosti veřejných služeb 2.4 – Služby v oblasti bezpečnosti, prevence a řešení rizik infrastruktura veřejné správy pro oblast bezpečnosti a prevence rizik – modernizace složek Integrovaného záchranného systému (Hradec Králové) podpora investic pro policejní služebny a policejní operační střediska Příjemci: organizační složky státu a jimi zřizované příspěvkové organizace, kraje a jimi zřizované organizace

13 Integrovaný operační program (IOP) Prioritní osa 3 – Národní podpora územního rozvoje Priorita je zaměřena na zlepšení efektivity řízení a koordinace sektorů - cestovního ruchu - kultury - bydlení - tvorby územních plánů Prioritní osa obsahuje 4 oblasti intervence.

14 Integrovaný operační program (IOP) Prioritní osa 3 – Národní podpora územního rozvoje 3.1 Národní podpora rozvoje cestovního ruchu organizace, řízení a podpora marketingu cestovního ruchu na národní úrovni  řízení cestovního ruchu na národní úrovni  zajištění standardizace kvality služeb cestovního ruchu Příjemci: organizační složky státu a jimi zřizované příspěvkové organizace, NNO a zájmová sdružení právnických osob s celorepublikovou působností v cestovním ruchu

15 Integrovaný operační program (IOP) Prioritní osa 3 – Národní podpora územního rozvoje 3.2 – Národní podpora využití potenciálu kulturního dědictví Zefektivnění výkonu veřejné správy v oblasti kulturního dědictví Budování infrastruktury pro moderní kulturní služby Ekonomizace kulturního dědictví formou zefektivnění poskytovaných a vzniku nových služeb Příjemci: organizační složky státu a jimi zřizované příspěvkové organizace, obce a jimi zřizované organizace, svazky obcí, NNO a zájmová sdružení právnických osob

16 Integrovaný operační program (IOP) Prioritní osa 3 – Národní podpora územního rozvoje 3.3 – Zlepšení prostředí pro bydlení revitalizace problémových sídlišť podpora bytových domů (pilotní projekty zahrnující sociální bydlení – Romská komunita) Příjemci: vlastníci domů, obce

17 Integrovaný operační program (IOP) Prioritní osa 3 – Národní podpora územního rozvoje 3.4 Modernizace a rozvoj systémů tvorby územních politik tvorba a aktualizace územních plánů a územních analytických podkladů vytvoření systému trvalé aktualizace dat a standardizace výstupů z různých zdrojů Příjemci: organizační složky státu a jimi zřizované příspěvkové organizace, kraje a jimi zřizované organizace, obce a jimi zřizované organizace

18 Integrovaný operační program (IOP) Závěr Celkové finanční zdroje € € - Zprostředkující subjekty: Celkové finanční zdroje € - příspěvek Evropského společenství € - národní zdroje Zprostředkující subjekty: Centrum pro regionální rozvoj, Ministerstvo vnitra, Ministerstvo zdravotnictví, Ministerstvo práce a sociálních věcí a Ministerstvo kultury

19 Integrovaný operační program (IOP) Děkuji za pozornost. Ing. Marcela Ondráčková Ministerstvo pro místní rozvoj Odbor řízení operačních programů více informací na


Stáhnout ppt "Integrovaný operační program (IOP) INTEGROVANÝ OPERAČNÍ PROGRAM INTEGROVANÝ OPERAČNÍ PROGRAM Ministerstvo pro místní rozvoj Staroměstské nám. 6 110 15."

Podobné prezentace


Reklamy Google