Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Evropský sociální fond a podpora zaměstnávání 2007 - 2013.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Evropský sociální fond a podpora zaměstnávání 2007 - 2013."— Transkript prezentace:

1 Evropský sociální fond a podpora zaměstnávání 2007 - 2013

2 2 Programy ESF 2007-2013 Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost –řízen MPSV Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost –řízen MŠMT Operační program Adaptabilita –v působnosti Magistrátu hl. m. Prahy –pro území hl. m. Prahy

3 3 OP Lidské zdroje a zaměstnanost Fin. podpora 1,84 mld. € Adaptabilita zaměstnanců a zaměstnavatelů (525,4 mil. €) Aktivní politika trhu práce (605,8 mil. €) Sociální integrace a rovné příležitosti (398,6 mil. €) Veřejná správa a veřejné služby (195,1 mil. €) Mezinárodní spolupráce (39 mil. €)

4 4 Druhy projektů INDIVIDUÁLNÍ PROJEKT - projekt většího rozsahu Národní- předkládán z centrální úrovně - na celém území ČR - realizace národní politiky Regionální- předkládán regionálními subjekty - region v ČR - řešení regionálních problémů Systémový- modernizace veřejné správy a veřejných služeb

5 5 Druhy projektů GRANTOVÝ PROJEKT - projekt menšího rozsahu -předkládaný na základě výzvy k předkládání žádostí v rámci globálního grantu* -realizace služeb pro jednotlivce a organizace * GLOBÁLNÍ GRANT = rámcový plán pro realizaci oblasti podpory (dříve grantové schéma)

6 6 Adaptabilita Oblast podporyCílové skupiny 1.1 Zvýšení adaptability zaměstnanců a konkurenceschopnosti podniků Zaměstnanci Zaměstnavatelé Sociální partneři 1.2 Zvýšení adaptability zaměstnanců restrukturalizovaných podniků Zaměstnanci Sociální partneři Vzdělávací instituce

7 7 Aktivní politiky trhu práce Oblast podporyCílové skupiny 2.1 Posílení aktivních politik zaměstnanosti Uchazeči o zaměstnání Zájemci o zaměstnání 2.2 Modernizace institucí a zavedení systému kvality služeb zaměstnanosti a jejich rozvoj Instituce služeb zaměstnanosti Spolupracující organizace Sociální partneři

8 8 Posílení aktivních politik zaměstnanosti Grantové projekty Aktivity: -Zprostředkování zaměstnání -Poradenské činnosti -Bilanční a pracovní diagnostika -Rekvalifikace -Motivační aktivity -Pracovní rehabilitace -Zajištění odborné praxe

9 9 Posílení aktivních politik zaměstnanosti Grantové projekty 10 % celkové alokace na oblast podpory Maximální délka projektu 2 roky Max. objem finančních prostředků 3 mil. Kč Předkladatelé: vzdělávací a poradenské instituce NNO

10 10 Sociální integrace a rovné příležitosti Oblast podporyCílové skupiny 3.1 Podpora sociální integrace a sociálních služeb Osoby sociálně vyloučené a ohrožené sociálním vyloučením 3.2 Podpora sociální integrace romských lokalit Sociálně vyloučené romské komunity 3.3 Integrace sociálně vyloučených skupin na trhu práce Znevýhodněné osoby na trhu práce 3.4 Rovné příležitosti žen a mužů na trhu práce a sladění pracovního a rodinného života Ženy a muži na trhu práce Organizace

11 11 Podpora sociální integrace a sociálních služeb I. Vzdělávání zadavatelů, poskytovatelů služeb II. Podpora sociálních služeb ve prospěch sociálního začleňování - azylové domy, domy na půl cesty, nízkoprahová denní centra apod. - programy prevence sociálního vyloučení III. Podpora procesů poskytování služeb IV. Systémová podpora sociálních služeb a subjektů v sociální oblasti

12 12 Podpora soc. integrace příslušníků romských lokalit I. Vzdělávání zadavatelů, poskytovatelů služeb II. Podpora sociálních služeb - azylové domy, soc. rehabilitace, soc. poradenství apod. - programy prevence sociálního vyloučení III. Podpora procesů poskytování sociálních služeb IV. Systémová podpora soc. služeb a subjektů

13 13 Integrace soc. vyloučených skupin na trh práce Motivace cílové skupiny k zaměstnání Poradenství Tvorba a realizace komplexních programů zaměstnanosti Tvorba pracovních míst Podpora udržitelnosti pracovních míst V každém projektu by měla být obsažena aktivita spojená s tvorbou či udržením pracovního místa.

14 14 Rovné příležitosti žen a mužů na trhu práce Vzdělávání jednotlivců a zaměstnavatelů Zavádění flexibilních forem organizace práce Tvorba a vývoj programů pro odstranění projevů diskriminace na trhu práce na základě pohlaví Podpora služeb péče o děti

15 15 Sociální integrace a rovné příležitosti Grantové projekty Délka projektu 2,3 roky Objem finančních prostředků 0,5 - 10 mil. Kč

16 16 Veřejná správa a veřejné služby Oblast podporyCílové skupiny 4.1 Posilování institucionální kapacity a efektivnosti státní správy Správní úřady, zaměstnanci úřadů a organizace zřizované těmito úřady a jejich zaměstnanci 4.2 Posilování institucionální kapacity a efektivnosti samosprávních celků Územní samosprávné celky (úřady, jejich orgány a jimi zřízené organizace a zaměstnanci, politici)

17 17 Mezinárodní spolupráce Oblast podporyCílové skupiny 5.1 Mezinárodní spolupráce - výměna zkušeností - přenos dobré praxe Ústřední orgány státní správy Úřady práce Kraje, obce NNO Sociální partneři Vzdělávací instituce Instituce podílející se na implementaci operačního programu

18 18 Harmonogram GRANTOVÉ PROJEKTY TERMÍNOBLAST PODPORY BŘEZEN 20085.1 MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE DUBEN 20083.1 PODPORA SOCIÁLNÍ INTEGRACE KVĚTEN 2008 3.4 ROVNÉ PŘÍLEŽITOSTI 1.1 ADAPTABILITA ČERVEN 2008 2.1 AKTIVNÍ POLITIKA ZAM. 3.3 INTEGRACE SOC. VYLOUČENÝCH SKUPIN NA TRHU PRÁCE

19 19 Informace o OP LZZ Dokumenty: Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost Prováděcí dokument OP LZZ Příručka pro žadatele, příjemce Metodické pokyny k publicitě, veřejné podpoře, způsobilým výdajům, zadávání zakázek www.esfcr.cz www.strukturalnifondy.cz www.strukturalni-fondy.cz www.portal.mpsv.cz

20 20 DĚKUJI ZA POZORNOST Jitka Darmovzalová Úřad práce ve Zlíně Oddělení implementace ESF Čiperova 5182, Zlín Tel.: 577 577 176 E-mail: jitka.darmovzalova@zl.mpsv.cz


Stáhnout ppt "Evropský sociální fond a podpora zaměstnávání 2007 - 2013."

Podobné prezentace


Reklamy Google