Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Možnosti podpory NNO ze strukturálních fondů v období 2007 - 2013 12. dubna 2007 8. krajská konference NNO Jiří Krátký.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Možnosti podpory NNO ze strukturálních fondů v období 2007 - 2013 12. dubna 2007 8. krajská konference NNO Jiří Krátký."— Transkript prezentace:

1 Možnosti podpory NNO ze strukturálních fondů v období 2007 - 2013 12. dubna 2007 8. krajská konference NNO Jiří Krátký

2 Doporučení pro přípravu projektů 1Možnosti podpory NNO z fondů EU 2 Projekt Společně!3 Kontakt4 Témata prezentace

3 Možnosti podpory NNO z fondů EU 1 Lidské zdroje a zaměstnanost (OP LZZ) Vzdělávání pro konkurenceschopnost (OP VK) Regionální operační program NUTS 2 Severovýchod (ROP) programy ke stažení na: www.rozvoj-pk.cz/dokumenty www.strukturalni-fondy.cz Operační programy:

4 Možnosti podpory NNO z fondů EU 1 Cílové skupiny: osoby sociálně vyloučené nebo ohrožené sociálním vyloučením, poskytovatelé sociálních služeb a další subjekty působící v oblasti sociální integrace Okruhy aktivit: Poskytování sociálních služeb a realizace aktivit vedoucích k sociálnímu začleňování cílových skupin a k prevenci jejich sociálního vyloučení Vzdělávání poskytovatelů služeb ve vybraných oblastech (zavádění a kontrola standardů kvality, plánování dostupnosti a rozvoje sociálních služeb, management a řízení) Rozvoj partnerství na místní a regionální úrovni Podpora sociální integrace (OP LZZ 3.1)

5 Cílové skupiny: příslušníci sociálně vyloučených romských lokalit a zadavatelé a poskytovatelé sociálních služeb příslušníkům sociálně vyloučených romských lokalit Okruhy aktivit: Poskytování sociálních služeb a dalších nástrojů působících ve prospěch sociálního začleňování příslušníků cílové skupiny Vzdělávání zadavatelů, poskytovatelů a uživatelů služeb ve vybraných oblastech (např. zavádění a kontrola standardů kvality) Rozvoj partnerství na místní a regionální úrovni Systémová opatření umožňující aplikaci zákona o sociálních službách Podpora sociální integrace romských lokalit (OP LZZ 3.2) Možnosti podpory NNO z fondů EU 1

6 Cílová skupina: osoby znevýhodněné na trhu práce Okruhy aktivit: Podpora nástrojů a činností vedoucích k motivaci a aktivizaci cílové skupiny k zaměstnání Podpůrné služby (zejména poradenské) k usnadnění přístupu cílové skupiny k zaměstnání a k jeho udržení Tvorba a realizace integrovaných programů zaměstnanosti s využitím nových a netradičních metod podporujících zaměstnanost Tvorba pracovních míst pro získání pracovních zkušeností Podpora udržitelnosti pracovních míst pro příslušníky cílové skupiny Každý projekt by měl zahrnovat tvorbu či udržení pracovního místa Integrace sociálně vyloučených skupin na trh práce (OP LZZ 3.3) Možnosti podpory NNO z fondů EU 1

7 Cílové skupiny: ženy ohrožené na trhu práce, muži v obdobné situaci jako ženy s malými dětmi, rodiče s dětmi, rodiče samoživitelé/lky, osoby pečující o další závislé členy rodiny Okruhy aktivit: Podpora činností odstraňujících bariéry rovného přístupu ke vzdělání a zaměstnání Zavádění flexibilních forem organizace práce a jejich ověřování v praxi Poradenství pro zaměstnavatele v oblasti netradičních zaměstnání pro ženy a nediskriminačního přístupu Podpora a rozvoj služeb péče o děti, inovativní programy a opatření směřující ke slučitelnosti pracovního a rodinného života Rozvoj partnerství za účelem sladění pracovního a rodinného života Rovné příležitosti mužů a žen na trhu práce (OP LZZ 3.4) Možnosti podpory NNO z fondů EU 1

8 Cílové skupiny: uchazeči o zaměstnání a zájemci o zaměstnání (s důrazem na osoby dlouhodobě nezaměstnané a ohrožené dlouhodobou nezaměstnaností Okruhy aktivit: Zprostředkování zaměstnání, Poradenské činnosti a programy Bilanční a pracovní diagnostika Rekvalifikace a motivační aktivity Podpora vytváření nových a vyhrazených pracovních míst Podpora nových forem zaměstnání (zkrácený úvazek, rotace na pracovním místě nebo sdílení pracovního místa, aj.) Podpora začínajícím OSVČ Tvorba chráněného pracovního místa a chráněné pracovní dílny Posílení aktivních politik zaměstnanosti (OP LZZ 2.1) Možnosti podpory NNO z fondů EU 1

9 Cílové skupiny: instituce působící v oblasti lidských zdrojů a zaměstnanosti a jejich zaměstnanci (NNO, kraje, obce, úřady práce, místní partnerství) Okruhy aktivit: Výměna zkušeností a přenos dobré praxe mezi lokálními partnerstvími v otázkách týkajících se budování a managementu partnerství, specifických aktivit lokálních partnerství, apod. Spolupráce mezi projekty v různých členských státech s cílem zlepšit výsledky vlastních projektů, či dosáhnout společných výsledků Vznik tématických sítí zaměřených na řešení specifického problému Konkrétní výsledky aktivit: společné projekty, vytvořené mezinárodní sítě, konference, školení, semináře, studijní cesty, stáže, poradenství prostřednictvím krátkodobých expertů, apod. Mezinárodní spolupráce (OP LZZ 5.1) Možnosti podpory NNO z fondů EU 1

10 1 Individuální další vzdělávání (3.2) – podporované aktivity Podpora vzdělávání v oblasti obecných i odborných kompetencí Vytváření vzdělávacích modulů zaměřených na podporu obecných kompetencí (jazykové dovednosti, IT, podnikatelské dovedností) Stimulace poptávky po individuálním vzdělávání ze strany jednotlivců a poskytování informačních a poradenských služeb Podpora nabídky dalšího vzdělávání (3.3) – podporované aktivity podpora provázanosti dalšího vzdělávání s počátečním vzděláváním vytvářením vzdělávacích modulů vzdělávání lektorů, řídících a organizačních pracovníků vzdělávacích institucí (působících v oblasti specializačního a dalšího vzdělávání). rozvoj sítí a partnerství subjektů v oblasti dalšího vzdělávání podpora při vytváření a zavádění nových modulů dalšího vzdělávání Další vzdělávání (OP VK 3.2, 3.3)

11 2 připravené nápady a záměry kvalitní informace o dotačních možnostech historie a zkušenosti v oboru působení organizace zkušenosti s realizací dotačních projektů zdroje na předfinancování projektu schopné realizační týmy odborná pomoc s přípravou žádostí o podporu konzultace s poskytovateli dotací Faktory úspěchu Doporučení pro přípravu projektů

12 2 1.Zmapovat potřeby klientů 2.Určit cíle a strategii vlastní organizace 3.Identifikovat náměty na projekty 4.Ověřit podpořitelnost námětů z fondů (nejen EU) 5.Rozpracovat náměty do projektových záměrů 6.Uspořádat záměry 7.Zpracovat žádosti o podporu Budování absorpční kapacity NNO Doporučení pro přípravu projektů

13 naše znalosti ve Vašich službách Projekt Společně! 3 inspirace v Anglii jedinečný a průkopnický projekt v rámci ČR prohloubení partnerství neziskových organizací získání prostředků z fondů EU pro malé NNO a pro organizace působící mimo centrum kraje zvýšení konkurenceschopnosti celého sektoru NNO v Pardubickém kraji O projektu Společně!

14 naše znalosti ve Vašich službách Projekt Společně! 3 financováno ze SROP 3.2 realizace 04/2007 – 04/2008 rozpočet 1,5 mil. Kč KONEP, SKP-CENTRUM, APOLENKA O projektu Společně!

15 naše znalosti ve Vašich službách Projekt Společně! 3 vybudování profesionálního projektového týmu příprava systému řízení partnerských projektů hodnocení potenciálních partnerů iniciování a příprava pilotních projektů administrace partnerských projektů Aktivity:

16 naše znalosti ve Vašich službách Projekt Společně! 3 aktivní sběr námětů zpracování záměrů vyhledávání partnerů vlastní typové náměty certifikace Spolehlivý partner přenesení administrace projektu na KONEP Příprava partnerských projektů

17 naše znalosti ve Vašich službách Projekt Společně! 3 určit strategii vlastní organizace identifikovat náměty na projekty náměty konzultovat s KONEP identifikovat partnery připravit záměr Společně! Jak je možné se zapojit?

18 naše znalosti ve Vašich službách První regionální rozvojová a.s. Pernštýnská 14 530 02 Pardubice T: +420 464 629 100 F: +420 464 625 953 E: jiri.kratky@prr.cz www.prr.cz Ing. Jiří Krátký Kontakt 4 Děkuji za pozornost!


Stáhnout ppt "Možnosti podpory NNO ze strukturálních fondů v období 2007 - 2013 12. dubna 2007 8. krajská konference NNO Jiří Krátký."

Podobné prezentace


Reklamy Google