Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Evropský sociální fond v ČR Ing. Jan Burkoň Oddělení implementace ESF Úřad práce v Liberci.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Evropský sociální fond v ČR Ing. Jan Burkoň Oddělení implementace ESF Úřad práce v Liberci."— Transkript prezentace:

1 Evropský sociální fond v ČR Ing. Jan Burkoň Oddělení implementace ESF Úřad práce v Liberci

2 Obsah : Úvod do ESF Cíl ESF Forma implementace Úkoly ÚP v Liberci Závěr

3 Evropský sociální fond (ESF) je jedním ze čtyř strukturálních fondů Evropské unie. Zaměřuje se na snižování rozdílů v životní úrovni mezi lidmi a mezi jednotlivými regiony EU prostřednictvím investic do lidských zdrojů. Úvod do ESF

4 Hlavním posláním finanční pomoci z ESF je rozvíjení zaměstnanosti, snižování nezaměstnanosti, podpora sociálního začleňování osob a rovných příležitostí se zaměřením na rozvoj trhu práce a lidských zdrojů. Orgánem zodpovědným za řízení pomoci z ESF v ČR je Ministerstvo práce a sociálních věcí. Cíl ESF

5 Operační program Rozvoj lidských zdrojů (OP RLZ) 4 priority - 10 opatření Forma implementace

6 Priority OP RLZ 1. Priorita: Aktivní politika zaměstnanosti zaměřena zejména na zajištění rychlého začlenění nezaměstnaných osob na trh práce a předcházení nezaměstnanosti 2. Priorita: Sociální integrace a rovnost příležitostí pomoc skupinám ohroženým sociálním vyloučením a prosazovaní rovných příležitostí na trhu práce 3. Priorita: Rozvoj celoživotního učení rozvoj kapacity vzdělávacích institucí, zlepšení obsahu a kvality vzdělávání. 4. Priorita: Adaptabilita a podnikání podpora jak všeobecného tak specifického odborného vzdělávání s cílem podpořit rozvoj odvětví perspektivních oborů a posílit konkurenceschopnost

7 ÚP v Liberci přímo administruje: Grantová schémata –Opatření 1.1 (Posílení aktivní politiky zaměstnanosti při zaměstnávání uchazečů a zájemců o zaměstnání) 13 projektů v celkové částce 38 mil. Kč –Opatření 4.1 (Zvýšení adaptability zaměstnavatelů a zaměstnanců na změny ekonomických a technologických podmínek, podpora konkurenceschopnosti). 25 projektů v celkové částce 44,7 mil. Kč

8 ÚP v Liberci přímo administruje: Národní projekty Příprava na práci v Libereckém kraji (pomoc osobám dlouhodobě nezaměstnaným se zdravotním omezením nebo se zdravotním postižením). 13 mil. Kč Návrat do práce v Libereckém kraji (pomoci osobám dlouhodobě nezaměstnaným s minimálně středním odborným vzděláním a s dobrým zdravotním stavem). 50 mil. Kč Najdi si práci v Libereckém kraji (zaměřen na krátkodobě nezaměstnané osoby, které jsou v evidenci úřadu práce nejvýše 9 měsíců a mají dokončené střední odborné vzdělání). 50 mil. Kč

9 Závěr: Slabé stránky: příliš vysoká administrativa nejednotná metodika Silné stránky: pomoc lidem při hledání zaměstnání pomoc příjemcům dotací pomoc realizátorům projektů

10 Děkuji za pozornost. Úřad práce v Liberci Oddělení implementace projektů ESF Tel.: 485 236 414 Ing. Jan Burkoň Email: jan.burkon@lb.mpsv.czjan.burkon@lb.mpsv.cz


Stáhnout ppt "Evropský sociální fond v ČR Ing. Jan Burkoň Oddělení implementace ESF Úřad práce v Liberci."

Podobné prezentace


Reklamy Google