Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

1 Grantové schéma 2.2.02 Vyrovnávání šancí žen a mužů Národní vzdělávací fond.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "1 Grantové schéma 2.2.02 Vyrovnávání šancí žen a mužů Národní vzdělávací fond."— Transkript prezentace:

1 1 Grantové schéma 2.2.02 Vyrovnávání šancí žen a mužů Národní vzdělávací fond

2 2 Opatření 2.2 Globální cíl: Podpoření naplnění principu rovnosti šancí pro ženy a muže de facto (v praxi) při plnění povinností v rodinném i pracovním životě.

3 3 Opatření 2.2 Specifické cíle: 1. Ovlivňování celkových podmínek, prostředí a organizace práce tak, aby se vyrovnaly šance osob pečujících o závislé členy rodiny s ostatními aktéry na pracovním trhu; 2. Zlepšování podmínek kariéry žen ve výzkumu a vývoji, na základě analýzy příčin včetně překlenování chybějících poznatků o postavení žen ve výzkumu a vývoji; 3. Tvorba partnerských sítí organizací zabývajících se problematikou rovných příležitostí a slaďování rodinného a pracovního života; 4. Oslabení předsudků vyplývajících z existujících postojů vůči ženám a zvýšení všeobecného povědomí o významu žen ve společenském a pracovním životě.

4 4 Grantové schéma 2.2.02 Program podpory 3 základní podporované typy činnosti Propagace rovností šancí pro ženy a muže včetně sdílení  Propagace rovností šancí pro ženy a muže včetně sdílení dobré praxe dobré praxe Vyrovnávání šancí žen ve výzkumu a vývoji ve všech  Vyrovnávání šancí žen ve výzkumu a vývoji ve všech vědních oblastech, a to v podnikovém vládním, vědních oblastech, a to v podnikovém vládním, vyskokoškolském i neziskovém sektoru vyskokoškolském i neziskovém sektoru Zlepšování spolupráce organizací zabývajících se rovnými  Zlepšování spolupráce organizací zabývajících se rovnými vztahy mezi muži a ženami, navazování partnerství a vztahy mezi muži a ženami, navazování partnerství a zlepšování managementu organizací zabývajících se touto zlepšování managementu organizací zabývajících se touto problematikou problematikou

5 5 Grantové schéma 2.2.02 Cílové skupiny  zaměstnavatelé,  zaměstnanci, zaměstnankyně,  ženy pracující ve výzkumu a vývoji,  sociální partneři,  nestátní neziskové organizace zabývající se problematikou rovných příležitostí,  média.

6 6 Grantové schéma 2.2.02 Činnost: Propagace rovností šancí pro ženy a muže včetně sdílení dobré praxe - zvyšování všeobecného povědomí o významu rovnosti šancí pro ženy a muže, - strategie ke zvládnutí rodiny a kariéry v životě rodičů prostřednictvím spolupráce s médii, osvětových aktivit cílených na konkrétní skupiny příjemců a efektivní nástroje sdílení zkušeností, - příprava příkladových studií těžících ze zkušeností již realizovaných aktivit s možností jejich implementace.

7 7 Grantové schéma 2.2.02 Činnost: Vyrovnávání šancí žen ve výzkumu a vývoji ve všech vědních oblastech, a to v podnikovém vládním, vyskokoškolském i neziskovém sektoru - zvyšování všeobecného povědomí o významu žen ve vědě a výzkumu prostřednictvím vhodných forem informování vybraných cílových skupin, podpora vzdělávání a osvěty, - analýzy a evaluace stávajících politik a aktivit, vypracování národní strategie pro zlepšení postavení žen ve vědě a výzkumu, návrh a ověření vhodných a efektivních opatření pro podporu žen ve vědě a výzkumu, mainstreaming, - vypracování koncepčních nástrojů pro sledování postavení žen ve vědě a výzkumu, - podpora networkingu, - zavedení zvláštních, překlenovacích grantů a konzultačních programů, hledání možností, jak podpořit kariéru rodičů pracujících ve vědě a výzkumu, - mapování možností pro zavedení mentorovacích progamů.

8 8 Grantové schéma 2.2.02 Činnost: Zlepšování spolupráce organizací zabývajících se rovnými vztahy mezi muži a ženami, navazování partnerství a zlepšování managementu organizací zabývajících se touto problematikou - podpora v oblasti strategického plánování, - podpora manažerských dovedností, - vzdělávání pracovníků, - podpora tvorby partnerských a komunikačních sítí takto zaměřených organizací, - výměny zkušeností.

9 9 Grantové schéma 2.2.02 Možní žadatelé NNO a zejména NNO zabývající se problematiku rovných příležitostí, vědeckovýzkumná pracoviště, vysoké školy sociální partneři, zaměstnavatelé, vzdělávací instituce, média.

10 10 Grantové schéma 2.2.02 Administrace: GS 2.2.02 administruje ŘO (MPSV) Předpoklad vyhlášení výzvy I/2005 Podpora 600 000,- Kč 6 000 000,- Kč 600 000,- Kč 6 000 000,- Kč min.max.

11 11 Grantové schéma 2.2.02 Informace: MPSV odd. 723 – p. Líska NVF, tým Adaptabilita – Ing. Alexandra Kroppová tel: 224 500 591 kroppova@nvf.cz kroppova@nvf.cz www.nvf.cz/esf


Stáhnout ppt "1 Grantové schéma 2.2.02 Vyrovnávání šancí žen a mužů Národní vzdělávací fond."

Podobné prezentace


Reklamy Google