Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Základní principy a Akce Iniciativy Společenství EQUAL Denisa Faltová a Alexandra Dubová Národní kancelář EQUAL.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Základní principy a Akce Iniciativy Společenství EQUAL Denisa Faltová a Alexandra Dubová Národní kancelář EQUAL."— Transkript prezentace:

1 Základní principy a Akce Iniciativy Společenství EQUAL Denisa Faltová a Alexandra Dubová Národní kancelář EQUAL

2 Iniciativa Společenství EQUAL2 Obsah n Základní principy Iniciativy Společenství EQUAL n Akce Iniciativy Společenství EQUAL

3 Iniciativa Společenství EQUAL3 Iniciativa Společenství EQUAL je založena na těchto principech n Partnerském přístupu n Inovativnosti řešení a výstupů rozvojového partnerství n Společném rozhodování (účast partnerů a cílové skupiny na vývoji a implementaci projektů) n Mezinárodní spolupráci n Mainstreamingu n Rovných příležitostech pro muže a ženy (Gender mainstreaming) n Tématickém přístupu

4 Iniciativa Společenství EQUAL4 Partnerský přístup n Princip partnerství představuje cílené seskupování organizací do celků, které nazýváme rozvojovým partnerstvím (RP). n RP je základním pracovním prvkem EQUAL n Představuje spolupráci klíčových subjektů v daném regionu nebo sektoru n Jedno partnerství je tvořeno subjekty s odpovídající zkušeností a pracuje na jednom tématu (viz dále) n Partnerství může být regionální nebo sektorové n Zapojení do sítě dalších rozvojových partnerství po celé Evropě (TCA)

5 Iniciativa Společenství EQUAL5 Inovativnost n Podpora průkopnickým způsobům řešení nerovností a diskriminace v práci a v přístupu k zaměstnání n Nové nebo vylepšené cesty realizace n Nové procesy nebo metody, nové cíle nebo změny systémů n Inovace zaměřené na postup, cíl nebo na kontext n Prostor pro experimentální řešení problematiky

6 Iniciativa Společenství EQUAL6 Společné rozhodování n V užším pojetí znamená participaci všech členů RP na realizaci a řízení projektových aktivit. n V nejširším pojetí představuje zahrnutí zástupců zvolených cílových skupin do procesu vytváření a realizace projektu. n To znamená změnu v obvyklém rozložení pravomocí a odpovědností – od vedoucích pracovníků směrem k cílovým skupinám. n Předpokladem je, aby tyto skupiny a jednotlivci měli přístup ke zdrojům informací a získali dovednosti pro tvorbu příležitostí, kterých budou moci sami využít.

7 Iniciativa Společenství EQUAL7 Mezinárodní spolupráce n Umožňuje společně využívat zkušeností a poznatků z různých zemí a současně zvyšuje pravděpodobnost na nalezení skutečně inovativního řešení ke konkrétnímu problému vyskytujícímu se na trhu práce. n Proces navazování mezinárodní spolupráce RP probíhá během Akce 1. Dohodnutá mezinárodní spolupráce RP se stvrzuje podpisem Smlouvy o mezinárodní spolupráci (Transnational Cooperation Agreement – TCA. n Každé RP musí spolupracovat s alespoň jedním partnerem.

8 Iniciativa Společenství EQUAL8 Mainstreaming n Komplexní proces, který má za cíl informovat, rozšiřovat zkušenosti a dosahovat změn jednak na trhu práce, dále ve strategii zaměstnanosti a v neposlední řadě zajištění dopadu a přenosu projektových výsledků do široké praxe. n Mainstreaming jako proces úzce souvisí s realizační fází Iniciativy Společenství EQUAL označovanou jako Akce 3.

9 Iniciativa Společenství EQUAL9 Gender mainstreaming (rovné příležitosti pro muže a ženy) Gender mainstreaming je jeden z možných způsobů, jakým lze předcházet vytváření diskriminace na základě pohlaví. n Gender mainstreaming je postup, ve kterém jsou všechny koncepční, rozhodovací a vyhodnocovací procesy ve všech fázích jejich přípravy a provádění podřízeny hledisku rovnosti příležitostí žen a mužů. n Princip gender mainstreamingu je proto nutné zahrnout jak do fáze tvorby a ustanovení RP tak do přípravy a realizace konkrétních projektových aktivit.

10 Iniciativa Společenství EQUAL10 Tématický přístup n Každé rozvojové partnerství se musí přihlásit k jedné vybrané podporované oblasti ze společného seznamu tématických oblastí. n Umožňuje nalézt partnery, zabývající se obdobnou problematikou jak v České republice, tak i v jiné zemi. n Vyhlášené tématické oblasti pro II. kolo Iniciativy Společenství EQUAL viz prezentace „Principy a opatření“.

11 Iniciativa Společenství EQUAL11 Akce Iniciativy Společenství EQUAL Implementace Iniciativy Společenství EQUAL probíhá ve třech etapách, tzv. Akcích: n Akce 1: upevnění rozvojového partnerství (RP) a navázání mezinárodní spolupráce n Akce 2: vlastní realizace pracovního programu RP n Akce 3: vytváření národních a mezinárodních tématických sítí, šíření zkušeností a výstupů

12 Iniciativa Společenství EQUAL12 Akce 1 n Cíle: - upevnění trvalých a efektivních RP - navázání mezinárodní spolupráce (min. 1 RP z členských zemí EU) - vypracování pracovního programu RP n Výstupy: na konci Akce 1 budou jednotlivá RP povinna předložit Řídícímu orgánu dva dokumenty: - Smlouvu o národní spolupráci - Smlouvu o mezinárodní spolupráci n Doba trvání: začátek - cca prosinec 2004 doporučený konec - 1. května 2005

13 Iniciativa Společenství EQUAL13 n Cíl: samotná realizace pracovního programu RP naplánovaného v rámci Akce 1 n Akce 2 navazuje na Akci 1: realizují se pouze ta RP, která byla vybrána do Akce 1 a zároveň v rámci Akce 1 splnila všechny požadavky n Doba trvání: 2-3 roky (zahájení je individuální pro každé RP, záleží na předložení Smluv o národní a mezinárodní spolupráci a jejich schválení Řídícím orgánem) Akce 2

14 Iniciativa Společenství EQUAL14 Akce 3 n Cíle: - vytváření národních tématických sítí - šíření dobrých zkušeností a výstupů - dosahování vlivu na národní, regionální i evropskou politiku n Účast v Akci 3 je pro všechna RP povinná n Doba trvání: shodně s Akcí 2

15 Iniciativa Společenství EQUAL15 Kontakty Národní kancelář EQUAL Denisa Faltová, MBA E-mail: faltova@nvf.cz Ing. Alexandra Dubová E-mail: dubova@nvf.cz


Stáhnout ppt "Základní principy a Akce Iniciativy Společenství EQUAL Denisa Faltová a Alexandra Dubová Národní kancelář EQUAL."

Podobné prezentace


Reklamy Google