Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

MEZINÁRODNÍ SROVNÁVACÍ STUDIE Produkt RP 0080 - Podpora Romů v Praze.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "MEZINÁRODNÍ SROVNÁVACÍ STUDIE Produkt RP 0080 - Podpora Romů v Praze."— Transkript prezentace:

1 MEZINÁRODNÍ SROVNÁVACÍ STUDIE Produkt RP 0080 - Podpora Romů v Praze

2 ZÁKLADNÍ INFORMACE O PRODUKTU Mezinárodní srovnávací studie je hlavním výstupem aktivit RP 0080 - Podpora Romů v Praze studie byla vytvořena týmem českých expertů a vychází ze zkušeností získaných během realizace projektu a ze spolupráce s mezinárodními partnery ze Slovinska a Portugalska studie obsahuje inovativní a komplexní model vzdělávání a zaměstnávání Romů studie je v současné době dostupná na www.equal.romea.cz v PDF anglické verzi tištěná verze studie je plánována na červen 2008

3 CÍLOVÉ SKUPINY A UŽIVATELÉ PRODUKTU Cílová skupina: Romové všech věkových kategorií v ČR, Portugalsku, Slovinsku, případně dalších evropských zemích Uživatelé produktu: příslušníci romské komunity nevládní neziskové organizace pracující s Romy mezinárodní neziskové organizace pracující s Romy vzdělávací organizace Úřady práce v jednotlivých zemích městské úřady v jednotlivých zemích ministerstva, poradní orgány vlády, vlády jednotlivých zemí, politické strany atd.

4 CÍL PRODUKTU Hlavním cílem produktu je definovat a předat systémový a inovační model celoživotního vzdělávání, vzrůstu kvalifikace, získávání dovedností a zaměstnávání příslušníků romské minority na trhu práce v jednotlivých zemích

5 POPIS PRODUKTU Obsah studie: 1. kapitola “Situace Romů v České republice, Portugalsku a Slovinsku” - krátka analýza současné situace v každém z partnerských států, kterou v každé zemi připravili expeti zabývající se vzděláváním a zaměstnáváním Romů 2. kapitola “Národní projekty nadnárodního partnerství pro spolupráci Vzdělávání a zaměstnávání Romů” - popis průběhu aktivit na národní úrovni a zhodnocení jejich dopadu během projektu (best practices, ale i negativní aspekty) 3. Kapitola “Závěry a doporučení z národních projektů a mezinárodního partnerství” - komplexní závěry a doporučení při řešení problematiky zaměstnávání Romů, který bude využitelný nejen v zemích zapojených do projektu, ale také v ostatních zemích EU

6 PŘÍNOS PRODUKTU Na základě analýzy současné situace v jednotlivých státech se ukázala nezbytnost vytvoření systému v oblasti vzdělávání a zaměstnávání Romů do tvorby produktu byli a jsou zapojeni partneři s dlouhodobými zkušenostmi s touto tématikou důležitým přínosem je mezinárodní spolupráce, která umožnila získat informace a zkušenosti od zahraničních organizací dosud neexistuje obdobný model obsahující komparativní analýzy a komplexní model řešení problematiky, jedná se o inovativní produkt základem produktu jsou samotné výstupy jednotlivých aktivit, které byly v projektu zrealizovány a přináší tak cenné informace z praxe pokud relevantní instituce a organizace projeví zájem, má produkt potenciál změnit situaci na národní, případně i evropské úrovni

7 BEST PRACTICES systematická úzká spolupráce na mezinárodní úrovni - studie vznikala v rámci vzájemného dialogu mezi českými experty a zástupci projektů v jednotlivých zemích nadnárodní partnerství prostřednictvím produktu prokázalo schopnost efektivně spolupracovat na mezinárodní úrovni, navzájem se obohacovat a dospět k jednotnému souhlasu k finálnímu produktu

8 RIZIKA A SLABÉ STRÁNKY PRODUKTU Mezinárodní partneři končí s realizací projektu dříve, v PDF verzi produktu budou proto uvedeny informace vážící se k ukončenému projektu portugalského partnera a informace k českému a slovinskému projektu, které však běží dále. Finálním výstupem bude proto až tištěná verze (červen 2008). V rámci přípravy produktu se ukázala obtížnost porovnávání některých oblastí v jednotlivých zemích (např.rozlišné systémy školství atd.)

9 MAINSTREAMING základním prvkem mainstreamingové strategie je právě produkt Mezinárodní srovnávací studie s inovativním modelem vzdělávání a zaměstnávání Romů studie bude předána osobám a institucím odpovídajícím za tvorbu politiky v dané oblasti na lokální, regionální, národní a mezinárodní úrovni partneři RP se budou snažit o implementaci produktu v ČR a prostřednictvím mezinárodního partnerství také na úrovni EU produkt bude prezentován např.zástupcům politických stran a zástupcům měst předávání modelu bude pokračovat v Akci 3 a to na regionální úrovni formou workshopů, kulatých stolů a seminářů (projekt 416)

10 DĚKUJEME ZA POZORNOST Občanské sdružení SLOVO 21 Francouzská 2 120 00 Praha 2 Tel: +420 - 222 518 551 Fax: +420 - 222 520 037 slovo.equal@centrum.cz www.slovo21.cz Více informací o projektu EQUAL na www.equal.romea.cz


Stáhnout ppt "MEZINÁRODNÍ SROVNÁVACÍ STUDIE Produkt RP 0080 - Podpora Romů v Praze."

Podobné prezentace


Reklamy Google