Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Moravská asociace podnikatelek a manažerek PODPORA PODNIKÁNÍ JAKO MECHANISMU PRO SOCIÁLNÍ ZAČLENĚNÍ DOPORUČENÍ VZEŠLÁ Z MEZINÁRODNÍHO PARTNERSTVÍ TASE.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Moravská asociace podnikatelek a manažerek PODPORA PODNIKÁNÍ JAKO MECHANISMU PRO SOCIÁLNÍ ZAČLENĚNÍ DOPORUČENÍ VZEŠLÁ Z MEZINÁRODNÍHO PARTNERSTVÍ TASE."— Transkript prezentace:

1 Moravská asociace podnikatelek a manažerek PODPORA PODNIKÁNÍ JAKO MECHANISMU PRO SOCIÁLNÍ ZAČLENĚNÍ DOPORUČENÍ VZEŠLÁ Z MEZINÁRODNÍHO PARTNERSTVÍ TASE EQUAL / ESF / 2005-2007

2 Národní tématické sítě NTS B PODPORA PODNIKÁNÍ JAKO MECHANISMU PRO SOCIÁLNÍ ZAČLENĚNÍ Jádrem hlavního úsilí tří národních partnerství :  propagovat a podporovat podnikání mezi znevýhodněnými skupinami osob  ženy  příslušníci etnických minorit  muži a ženy, pohybující se v šedé ekonomice

3 Národní tématické sítě NTS B PODPORA PODNIKÁNÍ JAKO MECHANISMU PRO SOCIÁLNÍ ZAČLENĚNÍ  lepší využití podnikatelského potenciálu  ekonomický růst a růst zaměstnanosti v EU  nezbytností je promyšlená strategie

4 Národní tématické sítě NTS B PODPORA PODNIKÁNÍ JAKO MECHANISMU PRO SOCIÁLNÍ ZAČLENĚNÍ Problémové oblasti cílových skupin :  neexistence přístupu k financím pro zahájení a rozvoj podnikání  neexistence přístupu k pojištění  nedostatek sebedůvěry  mezery v informovanosti  neexistence přístupu k podnikatelským sítím  problémy při slaďování pracovního a rodinného života

5 Národní tématické sítě NTS B PODPORA PODNIKÁNÍ JAKO MECHANISMU PRO SOCIÁLNÍ ZAČLENĚNÍ  neexistence přístupu k hlavním podnikatelským podpůrným zdrojům  obava ze ztráty příjmu nebo sociálních výhod a nejistota ohledně potenciálního příjmu  neexistence specifických struktur, finančních nástrojů, a specifických služeb v oblasti zakládání a udržitelnosti podnikání zaměřených na cílové skupiny  neexistence povědomí o skutečných bariérách cílových skupin a to jak ve společnosti tak mezi tvůrci politik

6 Národní tématické sítě NTS B Doporučení z výzkumu přístupu k mikrofinancím  zhodnotit řadu finančních nástrojů, které jsou k dispozici  vyvinout s bankami speciální program mikroúvěrů  zlepšit přístup k informacím o dotačních nástrojích  konzultace mezi vládními podpůrnými agenturami a poskytovateli financí  sdílet modely dobré praxe mezi různými zeměmi

7 Národní tématické sítě NTS B Doporučení ze srovnávacího výzkumu podnikání žen Všeobecná podpora  zdokonalit úroveň všeobecného chápání podnikání žen  vyhodnotit podmínky pro zahájení podnikání žen  vytvářet pozitivní vzory  zjednodušit byrokratické postupy

8 Národní tématické sítě NTS B Doporučení ze srovnávacího výzkumu podnikání žen Finance  zdokonalit oblast finančního poradenství  zdokonalit a zlepšit přístup k financím  odstranit negativní postoje poskytovatelů financí

9 Národní tématické sítě NTS B Doporučení ze srovnávacího výzkumu podnikání žen Podpora v oblasti tzv. měkkých dovedností  zavést strukturovanou podporu v oblasti zakládání firem  nabízet specializované podnikatelské vzdělávání a poradenství  poskytovat finanční a strategické plánování  nabízet mentoring  zdokonalit nabídku zařízení pro péči o děti  přehodnotit obecnou nabídku dotací

10 Národní tématické sítě NTS B „Krok za krokem “ ze sociálního vyloučení Hlavní prvky přístupu  vytváření kultury a podmínek pro podnikání  vytváření správného politického rámce  integrovaná podpora podnikání pro všechny  specifické vzdělávání dle typu podnikání  přístup k odpovídajícím financím

11 Národní tématické sítě NTS B „Krok za krokem “ ze sociálního vyloučení Výhody nástroje :  analýza silných a slabých stránek existujících postupů a přístupů k podpoře podnikání  možnost vytvoření ucelené strategie  monitorování pokroku  rámec pro širší politické postupy, využívající dobré praxe, vyvinuté během obou kol Iniciativ Společenství EQUAL Výhoda pro tvůrce politik :  opřít se o výsledky a politická doporučení  definice oblastí vyžadujících tvorbu nových řešení

12 Národní tématické sítě NTS B Klíčová doporučení pro tvůrce politik Úroveň EU : Mezinárodní partnerství EQUAL TASE důrazně doporučuje  přijetí Ramsdenova analytického nástroje pro vytvoření společné metodologie, využívající indikátory

13 Národní tématické sítě NTS B Klíčová doporučení pro tvůrce politik Regionální úroveň : Doporučení, vycházející z dobré praxe, by měla být implementována  všude tam, kde je to možné  tam, kde to dosud z různých důvodů není možné, by měl urgentně probíhat vývoj, směřující k implementaci těchto standardů

14 Národní tématické sítě NTS B Klíčová doporučení pro úroveň realizátorů Podpora podnikání by měla být vytvářena a poskytována :  tzv. „na míru“, v závislosti na typu cílové skupiny  vytvářena genderově  dle jiných znevýhodnění Nutnou podmínkou efektivní pomoci :  vytvoření integrovaného „ balíčku podpor “.  přístup k mikropůjčkám ze strany znevýhodněných skupin

15 Národní tématické sítě NTS B PODPORA PODNIKÁNÍ JAKO MECHANISMU PRO SOCIÁLNÍ ZAČLENĚNÍ Moravská asociace podnikatelek a manažerek (MAPM) www.mapm.cz/equal e-mail: centrala@mapm.czcentrala@mapm.cz nechvatalova@mapm.cz


Stáhnout ppt "Moravská asociace podnikatelek a manažerek PODPORA PODNIKÁNÍ JAKO MECHANISMU PRO SOCIÁLNÍ ZAČLENĚNÍ DOPORUČENÍ VZEŠLÁ Z MEZINÁRODNÍHO PARTNERSTVÍ TASE."

Podobné prezentace


Reklamy Google