Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Činnost Celostátní sítě pro venkov v České republice.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Činnost Celostátní sítě pro venkov v České republice."— Transkript prezentace:

1 Činnost Celostátní sítě pro venkov v České republice

2 Obsah  Základní informace o Síti  Realizace projektů Sítě v roce 2009  Aktivity financované v roce 2009  Aktivity dosud podpořené v roce 2010  Další plánované akce pro rok 2010

3 Obecné informace o Celostátní síti pro venkov  Činnost Sítě byla zahájena koncem roku 2008 na jednání Monitorovacího výboru PRV  Síť je podřízena společné Evropské Síti pro rozvoj venkova  Síť bude hrát klíčovou roli při formování přístupu k venkovu a zemědělství po roce 2013  Hlavní myšlenka Sítě – sdílení zkušeností a poznatků (dobrých i špatných) a jejich předávání dál  Stěžejní cíl – spolupráce s partnery (na úrovni veřejného, soukromého i neziskového sektoru)

4 Organizační struktura Sítě Členové Sítě na regionální a krajské úrovni MZe Řídící orgán rozhodovací funkce Koordinační výbor poradní funkce Regionální a Krajské sítě Sekretariát výkonná funkce Tematické pracovní skupiny Členové Sítě na národní úrovni

5 Cíle Sítě  Seskupit organizace a administrativu zapojenou do podpory rozvoje venkova a zemědělství.  Vytvářet vhodné podmínky pro partnerství mezi veřejným a soukromým sektorem  Podpořit implementaci a hodnocení politiky rozvoje venkova a zemědělství sdružením expertů.  Sběr informací a údajů o nejlepší praxi a know-how.

6  Oganizace seminářů, setkání, work-shopů týkajících se subjektů podílejících se na rozvoji venkova a zemědělství.  Vytvoření databáze expertů a poradců; systém certifikace poradců pro venkov a zemědělství osy III a IV PRV.  Být komunikačním a marketingovým nástrojem Programu rozvoje venkova

7 1.Realizace projektů v roce 2009 Rozpočet celkem 2007-2013173 mil. Kč Rozpočet plán 2009 25 mil. Kč Schválené projekty (počet) 43 Schválené projekty (mil.Kč) – dle dohody o dotaci 14,3 mil. Kč Čerpáno (mil. Kč) - skutečnost 12,7 mil. Kč Proplacené projekty (mil. Kč) – způsobilé výdaje 9,3 mil. Kč

8 Rozpočet v roce 2009 Rozpočet celkem 2007-2013173 mil. Kč Rozpočet plán 2009 25 mil. Kč Skutečnost 200912,7 mil. Kč Nástroj 3.1 rok 2009 (Setkávání aktérů působících v zemědělství, venkovském prostoru a jejich vzdělávání) 9 mil. Kč Nástroj 3.2 rok 2009 (Informační systém) 1, 6 mil. Kč Nástroj 3.3 rok 2009 (Poskytování informací) 2,1 mil. Kč

9 2. Aktivity Sítě v roce 2009 Aktivity na mezinárodní úrovni:  Konference Úloha zemědělství v evropských venkovských oblastech (Setkání vrchních ředitelů EU pro rozvoj venkova)  LeaderFest – mezinárodní setkání aktérů pracujících metodou Leader – červen, Hradec nad Moravicí  Mezinárodní výstava Země živitelka – podpora Místních akčních skupin a programu Leader a podpora prezentace regionálních produktů

10 Aktivity na národní úrovni:  Konference Venkov 2009  Jednání s partnery a členy Sítě na celorepublikové, krajské i okresní úrovni – více než 100 realizovaných setkání  Konference, semináře, školení, workshopy v jednotlivých krajích České republiky  Tematické pracovní skupiny

11 Propagační a publikační aktivity  Tisk publikace Úspěšné projekty PRV  Publikace Dotační možnosti pro obce  Publikace Leader – budoucnost venkova  Studie a analýzy (zadávací analýza k portálu eAgri) Další aktivity Technické vybavení krajských a regionálních sítí

12 Rozdělení realizovaných projektů dle zaměření

13 Setkání vrchních ředitelů rozvoje venkova, Brno

14

15 Pavilon regionálních produktů, Země živitelka

16 Pavilon místních akčních skupin, Země živitelka

17 Dožínky, Prostějov

18 Setkání partnerů Sítě, Písek

19 Již realizované a probíhající projekty v roce 2010:  Semináře, školení a další vzdělávání podle schválených plánů Krajských pracovišť AZV  Seminář k bioplynovým stanicím na celostátní úrovni  Propagace PRV a Sítě na veletrhu TECHAGRO  Činnost Tematických pracovních skupin na celostátní úrovni

20 Veletrh TECHAGRO, Brno

21 Přehled čerpání finančních prostředků v roce 2010 Počet dosud zaregistrovaných projektů 20 Celková finanční částka projektů4, 2 mil. Kč Z projektů dosud vyčerpáno1 mil. Kč

22 Další plánované projekty pro tento rok: Prezentace Sítě a PRV na mezinárodní výstavě Země živitelka 2010 Konference Venkov 2010 Soutěž Oranžová stuha 2010 Konference k problematice sucha v Jihomoravském kraji

23 Děkuji za pozornost Ing. Kateřina Bělinová Katerina.belinova@mze.cz Odbor Řídící orgán PRV Ministerstvo zemědělství


Stáhnout ppt "Činnost Celostátní sítě pro venkov v České republice."

Podobné prezentace


Reklamy Google