Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

ECVET v Programu celoživotního učení

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "ECVET v Programu celoživotního učení"— Transkript prezentace:

1 ECVET v Programu celoživotního učení
Mgr. Helena Slivková

2 Program celoživotní učení a rok 2013

3 Program celoživotního učení (LLP)
vzdělávací program, který má za cíl podporovat vzdělávání na různých úrovních v rámci mezinárodní spolupráce schválen rozhodnutím Evropského parlamentu a Evropské rady pro období 2007 – 2013 V České republice zodpovědnost za realizaci LLP Dům zahraničních služeb/ Národní agentura pro evropské vzdělávací programy

4 Program celoživotního učení (LLP)
Comenius obecné vzdělávání ve školách Erasmus vysokoškolské vzdělávání Leonardo da Vinci odborné vzdělávání a příprava Grundtvig dospělých a celoživotní učení Průřezový program 4 klíčové aktivity – vývoj politiky - SVES; jazykové vzdělávání - Label; informační a komunikační technologie; diseminace Program Jean Monnet podpora výuky, výzkumu a diskuse v oblasti studií evropské integrace na úrovni vysokoškolských institucí

5 Leonardo da Vinci Projekty mobility Projekty partnerství
Grant, zahraniční mobilita, spolupráce, vysílající organizace, přijímající organizace, cílová skupina, délka, pracovní stáž, pracovní program, získání znalostí/dovedností/kompetencí, stanovení výsledků učení/jednotek výsledků učení, využití dokumentů (Memorandum o porozumění, Smlouva o učení, Osobní záznam, uznání v zahraničí získaných Z/D/K Grant, spolupráce, výměna zkušeností, více partnerů, diskuze, sdílení dobré praxe, zjištění, vytvoření prostoru pro spolupráci , podpis Memoranda o porozumění, vytvoření jednotek výstupů učení, ujasnění si, jak budou výsledky učení hodnoceny a uznávány

6 Program Příklady realizovaných projektů 2014 -2020
Projekt mobility: CZ/11/LLP-LdV/IVT/134040 „MOBILITY PRO ECVET “ Příjemce grantu: Integrovaná střední škola-Centrum odborné přípravy a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Valašské Meziříčí Cíle projektu: -testování ECVET v praxi prostřednictvím zahraniční mobility pro žáky; -měli již vypracované jednotky výsledků učení pro obory vzdělávání: Chemik operátor a Chemik laborant; -ověření uznání jednotek výsledků učení získaných v zahraničí; -využívané dokumenty: Memorandum o porozumění, Studijní smlouva, Osobní záznam, Europass.

7 Program Příklady realizovaných projektů 2014 -2020
Projekt partnerství: CZ/11/LLP-LdV/PS/P/134079 „ECVET v oblasti zdraví a sociální péče – průzkum a sdílení nástrojů a principů“ Příjemce grantu: MEROSYSTEM s. r. o., Ostrava Cíle projektu: -šíření povědomí o problematice ECVET - podpořit využívání nástrojů a principů ECVET v zájmu osob pracujících v oblasti zdravotní a sociální péče; -sdílení příkladů dobré praxe se zaměřením na metody popisující kvalifikaci, hodnotící standardy, memorandum o porozumění; -rozvoj partnerství ECVET (zapojení širokého spektra organizací směrem k vybudování pevného základu pro vytvoření sítě ECVET); -příprava pro podpis Memoranda o porozumění.

8 návrh Evropské komise na roky 2014 -2020

9 Program pro budoucí evropskou spolupráci ve vzdělávání – „Erasmus for All“ ve vzdělávání

10 Národní tým expertů ECVET
Hlavní cíl projektu: Šíření a podpora nástroje ECVET a jeho zavádění v České republice pomocí aktivit Národního týmu expertů

11 Cílové skupiny Instituce podílející se na odborném vzdělávání a přípravě Zaměstnavatelé Čeští řešitelé mezinárodních projektů (LDV-mobility) Pracovníci odpovědní za rozvoj odborného vzdělávání na národní a regionální úrovni (policy makers)

12 Popis aktivit a výstupů (1)
Školení cílových skupin Aktivity: vzdělávací obsah seminářů, příklady dobré praxe, školení expertů, výběr účastníků ve všech 14 regionech a organizační příprava Výstupy: 14 seminářů ve všech regionech České republiky pod vedením ECVET expertů 2. Poradenské služby, vytváření kontaktů Aktivity: dotazníkové šetření a řízené rozhovory, Výstupy: zpráva o potřebách cílových skupin na základě dotazníkového šetření

13 Popis aktivit a výstupů (2)
3. Assistance in policy-making Aktivity: Realizovatelnost zavádění ECVET v ČR Výstupy: Zpráva o propojení ECVET a EQF, Zpráva o propojení ECVET a uznávání kvalifikací, 4 workshopy s pracovníky odpovědnými za rozvoj odborného vzdělávání na národní a regionální úrovni (policy makers) 4. PR aktivity, diseminace Aktivity: Diseminace výsledků projektu (např. LLP semináře, konference, vzdělávací veletrhy) Výstupy: Informační brožura “Dotazy a odpovědi o ECVET” společná pro všechny cílové skupiny, informační letáky, plakáty, webové stránky, databáze

14 Popis aktivit a výstupů (3)
5. Mezinárodní spolupráce Aktivity: Účast na mezinárodních tematických seminářích a schůzkách pracovních skupin zabývajících se systémem ECVET pořádaných Evropskou komisí a Výkonnou agenturou, popř. dalšími zahraničními organizacemi Výstupy: tematické semináře, workshopy, školení

15 www.naep.cz helena.slivkova@naep.cz
Děkuji za pozornost.


Stáhnout ppt "ECVET v Programu celoživotního učení"

Podobné prezentace


Reklamy Google