Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

POSPOLU Podpora spolupráce škol a firem se zaměřením na odborné vzdělávání v praxi T. Vencovská.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "POSPOLU Podpora spolupráce škol a firem se zaměřením na odborné vzdělávání v praxi T. Vencovská."— Transkript prezentace:

1 POSPOLU Podpora spolupráce škol a firem se zaměřením na odborné vzdělávání v praxi T. Vencovská

2 Příjemce •MŠMT Partner •Národní ústav pro vzdělávání

3  Společný individuální projekt národní MŠMT a NÚV v OP VK s cílovou skupinou SŠ celé ČR.  Podpora spolupráce SOŠ, SOU a firem pro vyšší kvalitu odborného vzdělávání včetně pilotního ověření modelů spolupráce v technických oborech s využitím prvků ECVET.  zmapování současné spolupráce  vytvoření modelů spolupráce pro všechny skupiny oborů vzdělání  pilotní ověření vybraných aplikací modelů v technických oborech  návod pro zavedení motivačních a aktivizačních prvků ve školách –případové studie  uplatnění principů výsledků učení v praxi  návrh legislativních opatření

4  Vedoucí pracovníci škol a školských zařízení – 100  zajištění kvalitní praxe pro žáky  legislativní dopady – zajištění a zkvalitnění praxe ve firmách  informace o mezinárodním rámci – ECVET, EQAVET  sdílení zkušeností a přenos informací  společný rámec praxí (pravidla) s důrazem na kvalitu  Pracovníci škol a školských zařízení – 500  zpětná vazba z firem a přístup k informacím  získání metodických a dalších výukových materiálů  Žáci - 700  zúčastní se praxí ve firmách  získají dobrý přehled o oboru a možnost získání zaměstnání  Účastníci dalšího vzdělávání – 50  Nové informace, podpora práce odborníků ve školách

5 Průběh a výstupy projektu KA I.  modely spolupráce škol a firem – pro 30 skupin oborů středního vzdělávání - 56 modelů  pilotní ověření - spolupráce škol a firem zejména v technických oborech – 25 partnerství  metodické a učební materiály – pro 30 skupin oborů  doprovodné workshopy

6 Identifikované formy spolupráce pro propojení škol a firem  odborný výcvik ve firmě  odborná praxe ve firmě  stáž učitele ve firmě  účast odborníka z praxe na školních i mimoškolních aktivitách  teoretická výuka  praktické vyučování  mimoškolní činnost  profilová maturitní zkouška

7 Průběh a výstupy projektu KAII.  vzdělávací akce pro ředitele a učitele škol – 5 kurzů  vzdělávací akce pro přenos zkušeností mezi firmou a školou formou mentoringu/koučingu – 5 témat  vzdělávací akce pro zřizovatele  seminář k problematice ECVET  příprava vzdělávacího kurzu pro kvalifikace NSK Odborník z praxe a Instruktor a jeho ověření

8 Výstupy projektu KA III.  rozsáhlé šetření mezi středními školami a firmami o dobrých zkušenostech i bariérách ohledně vzájemné spolupráce  podpora vzájemné komunikace a sdílení výstupů na metodickém portále www.rvp.czwww.rvp.cz  návrh souboru legislativních opatření  závěrečná konference projektu

9 obecný model spolupráce škol a firem (H) modul odborného výcviku modul využití odborníků z praxe ve výuce modul stáží učitelů odborného výcviku obecný model spolupráce škol a firem (M) modul odborné praxe modul využití odborníků z praxe ve výuce modul profilové maturitní zkoušky modul stáží učitelů odborných předmětů obecný model spolupráce škol a firem (L0) modul odborného výcviku modul využití odborníků z praxe modul profilové maturitní zkoušky modul odborné praxe modul stáže učitelů

10 Kooperativní model odborného vzdělávání - co chceme v ČR?  umožňuje spolupráci škol a firem v reálném pracovním prostředí.  spolupráce škol a firem musí být koordinovaná na celostátní úrovni, aby žáci dosahovali srovnatelných výsledků a získávali srovnatelnou kvalifikaci bez ohledu na to, kde odborný výcvik nebo odbornou praxi absolvovali;  kooperativní model zahrnuje kooperaci mezi dotčenými sociálními partnery

11 Spolupráce škol a firem vzdělávánílegislativafinancování Vzdělávací programy ( RVP, ŠVP, standardizace odborného výcviku) Způsob ukotvení odborného vzdělávání Způsob financování praktického vyučování žáků Ukončování vzdělávání ( PMZ, ZZ) Role zaměstnavatelů Role státu, škol Obecné modely spolupráce Aplikované modely spolupráce Legislativní ukotvení Nadpodniková vzdělávací centra Legislativní ukotveníZpůsob financování

12 http://www.nuv.cz/pospolu Děkuji za pozornost


Stáhnout ppt "POSPOLU Podpora spolupráce škol a firem se zaměřením na odborné vzdělávání v praxi T. Vencovská."

Podobné prezentace


Reklamy Google