Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

RVP a jejich transformace do školních vzdělávacích programů Tvorba a ověřování pilotních školních vzdělávacích programů na vybraných SOŠ a SOU Projekt.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "RVP a jejich transformace do školních vzdělávacích programů Tvorba a ověřování pilotních školních vzdělávacích programů na vybraných SOŠ a SOU Projekt."— Transkript prezentace:

1 RVP a jejich transformace do školních vzdělávacích programů Tvorba a ověřování pilotních školních vzdělávacích programů na vybraných SOŠ a SOU Projekt je financován Evropským sociálním fondem a rozpočtem ČR

2 Struktura RVP Charakteristika RVP (funkce, pojetí,pojmy) Cíle SOV Kompetence absolventa Uplatnění absolventa Organizace vzdělávání Kurikulární rámce pro jednotlivé oblasti vzdělávání Průřezová témata Zásady tvorby SVP Základní podmínky pro uskutečňování vzdělávacího programu Vzdělávání žáků se SVP Vzdělávání dospělých

3 Struktura ŠVP 1 Titulní list Úvodní identifikační údaje Obsah Profil absolventa Charakteristika vzdělávacího programu Učební plán Tabulka – přehled rozpracování obsahu vzdělávání v RVP do ŠVP

4 Struktura ŠVP 2 Učební osnovy nebo vzdělávací moduly Popis personálního a materiálního zajištění výuky Charakteristika spolupráce se sociálními partnery

5 Identifikační údaje Název a adresa školy Zřizovatel Název ŠVP Kód a název oboru vzdělání, zaměření Stupeň poskytovaného vzdělání Délka a forma vzdělávání Platnost ŠVP od ( datum) Jméno ředitele

6 Profil absolventa 1 Komu slouží především profilu absolventa? Tvůrci ŠVP Žáci a jejich rodiče při volbě vzdělávacího programu Zaměstnavatelská sféra

7 Profil absolventa 2 Odkud se čerpají informace do profilu absolventa? Z kompetencí absolventa vymezených v RVP Z výsledků vzdělávání vymezených v RVP, odpovídajících záměrům školy

8 Profil absolventa 3 - obsah Identifikační údaje Popis uplatnění absolventa v praxi Kompetence absolventa Způsob ukončení vzdělávání, stupeň dosaženého vzdělání

9 Charakteristika ŠVP 1 Pro každou formu vzdělávání zvlášť Komu je určena ? Společné vzdělávací strategie Identifikační údaje Celkové pojetí vzdělávání v programu Podmínky pro přijetí Zdravotní způsobilost

10 Charakteristika ŠVP 2 Organizace výuky (realizace praktického vyučování, projektové týdny, obsah a forma závěrečné zkoušky nebo profilové části maturitní zkoušky) Způsob hodnocení žáků

11 Učební plán 1 Z čeho vychází učební plán? Z rámcového rozvržení obsahu vzdělávání uvedeného v RVP Jednotlivé vyučovací předměty mohou, ale nemusí odpovídat konkrétním obsahovým okruhům v RVP

12 Učební plán 2 Dbejme, aby učební plán Odpovídal profilu absolventa Dodržel celkové minimální počty hodin stanovené v RVP Obsahoval odpovídající hodinovou dotaci pro praktické vyučování

13 Učební plán 3 Odborná praxe Forma (odborný výcvik, cvičení, učební a odborná praxe) Obsah Rozsah Organizace (zařazení do ročníků, způsob realizace)

14 Učební plán 4 Identifikační údaje Výčet všech vyučovacích předmětů v tabulce Hodinová dotace předmětů a rozvržení do ročníků Celkové počty vyučovacích hodin (týdně, za období apod. adekvátně k formě vzdělávání) v jednotlivých ročnících i celkem za studium Tabulka přehledu využití týdnů ve školním roce Poznámky k učebnímu plánu

15 Přehled rozpracování obsahu vzdělávání v RVP do ŠVP - Tabulka Ukazuje pokrytí jednotlivých vzdělávacích oblastí a obsahových okruhů z RVP v předmětech daného ŠVP

16 Doporučený postup Vize, specifika ŠVP Profil absolventa Učební plán Učební osnovy Charakteristika vzdělávacího programu Přehled rozpracování RVP/ŠVP Popis personálního a materiálního zajištění Charakteristika spolupráce se sociálními partnery

17 Konečná kontrola Splnění odborných kompetencí z RVP Vazba na pojetí a charakteristiku ŠVP Tabulka souladu - počet hodin podle okruhů z RVP x učební plán Vyváženost podání jednotlivých předmětů Splnitelnost tematických celků v daném rozsahu hodin Zařazení výsledků vzdělávání a učiva z RVP v jednotlivých předmětech Formální a jazyková úprava

18 Informační zdroje Metodika www.nuov.cz Metodický portál www.rvp.cz

19 Děkuji Vám za pozornost Tvorba a ověřování pilotních školních vzdělávacích programů na vybraných SOŠ a SOU Ing. Taťána Vencovská tatana.vencovska@nuov.cz@nuov.cz Projekt je financován Evropským sociálním fondem a rozpočtem ČR


Stáhnout ppt "RVP a jejich transformace do školních vzdělávacích programů Tvorba a ověřování pilotních školních vzdělávacích programů na vybraných SOŠ a SOU Projekt."

Podobné prezentace


Reklamy Google