Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Vybrané problémy českého vzdělávání v cestovním ruchu Jiří Šíp Tato prezentace je spolufinancována Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Vybrané problémy českého vzdělávání v cestovním ruchu Jiří Šíp Tato prezentace je spolufinancována Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České."— Transkript prezentace:

1 Vybrané problémy českého vzdělávání v cestovním ruchu Jiří Šíp Tato prezentace je spolufinancována Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

2 Motivy pro hypotézy Tradice konferencí v Táboře na začátku 90. let evokovala zájem zainteresovaných pedagogů s nadějí v získání konkrétních informací, rad,metod, kontaktů i literatury VŠ učitelům příležitost publikovat I konference v Jihlavě potvrzuje po 15 letech zájem o obdobné problémy

3 Hypotéza Obor cestovního ruchu je pro střední i vysoké školy nadějným nástrojem k obsazení svých kapacit na trhu uchazečů o středoškolské a vysokoškolské vzdělání Tento jev evokuje řadu problémů a potřeb Potřeb spojených se vzděláváním v cestovním ruchu (odborné vzdělávání na SŠ a VŠ) Potřeb spojených se vzděláváním cestovním ruchem ( motivační nástroj výuky jiných předmětů na všech úrovních vzdělávání)

4 Hypotéza předpokládaných nedostatků Skladba a obsahový substrát předmětů má ještě rezervy v kvalitě ( např. interdisciplinární vazby) Kádr kvalifikovaných pedagogických pracovníků je nedostatečný Systém přípravy pedagogických pracovníků nepropracovaný Národní vzdělávací systém není ještě optimálně nastavený

5 ANALÝZA V uplynulém roce jsme analyzovali 62 tematických plánů hlavních odborných předmětů zaměřených na CR z 20 škol. Navzájem jsme jej porovnali a pokusili se je dát do kontextu s metodikou RVP a z nich vyplývajících ŠVP.

6 Česká infrastruktura středoškolského vzdělávání v CR

7 Výsledky analýzy 62 tematických plánů středních škol a VOŠ Nejednotnost terminologická i obsahová

8 Z uvedené tabulky vyplývá, nejednotnost terminologická i částečně obsahová. dochází ke kumulaci tematických okruhů do předmětu Cestovní ruch, dochází k zařazování technologické problematiky služeb do ekonomiky cestovního ruchu, geografických témat do ekonomiky cestovního ruchu. v profilu absolventa a v cílech předmětů chybí příprava k fysickogeografické a socioekonomické analýze hodnoty geografického prostředí a k jeho socioekonomické valorizaci podle zásad trvale udržitelného rozvoje území

9 RVP Studijní obor hotelnictví

10 RVP Studijní obor cestovní ruch

11 Učivo není cílem, ale prostředkem k dosažení požadovaných výstupů Hotelnictví Součet týdenní hodinové dotace profilových odborných předmětů u oboru hotelnictví činí 22% z celkového základního hodinového fondu. Na problematiku CR je věnováno 5 hod týdně ( celkem 160 za studium), které obsahují základní odborné technologické, teoretické a geografické prvky. Obdobnou dotaci mají všeobecné vzdělávací obsahové okruhy přírodovědné, estetické, společenskovědní. Větší dotaci 8 hod týdně má např. výchova pro zdraví. Turizmus Obdobnou disproporci jsme našli u oboru turizmus, kde odborná složka činí 21% z celkového počtu. Geografii je věnováno 7 hodin, technologii 10, ekonomice, managementu a marketingu 10 hodin. Při studiu hodinových dotací RVP se nám jeví jako pozitivní řešení posílit celkový efekt výstupů odborné profilace cíleným zaměřením u vybraných všeobecných předmětů : cizí jazyky – reálie český jazyk literatura přírodovědný blok – klimatologie, hydro, fito, zoo, geologie estetické vzdělávání – dějiny umění, krajinářství, kulturní krajina vzdělávání ke zdraví – management volného času, metodika a organizace aktivního odpočinku vzdělávání v informačních službách – rezervační systémy v cestovním ruchu

12 Vybrané problémy vzdělávání v ČR nepružné reakce na potřebu praxe akreditace oborů, stanovení cílů, profilů absolventů, konstrukce vyučovacích předmětů i jejich obsahové náplně realizace mezipředmětových vazeb, základ na fysickogeografických a socioekonomických časoprostorových souvislostech Interaktivní spojení teorie s praxí ( minimální participace praktiků v oblasti teorie-odtrženost teoretiků od praxe) jednotná terminologie odborná literatura, obsazování výuky funkčními pedagogickými kádry vzdělávání pedagogických kádrů vědecký výzkum X VŠ pracoviště


Stáhnout ppt "Vybrané problémy českého vzdělávání v cestovním ruchu Jiří Šíp Tato prezentace je spolufinancována Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České."

Podobné prezentace


Reklamy Google