Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

1. TVORBA STUDIJNÍHO ZAMĚŘENÍ Studijní zaměření vzniká buď ze vzdělávacího zaměření popsaného v RVP ZUV Nebo si je škola vytvoří podle svých podmínek Studijní.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "1. TVORBA STUDIJNÍHO ZAMĚŘENÍ Studijní zaměření vzniká buď ze vzdělávacího zaměření popsaného v RVP ZUV Nebo si je škola vytvoří podle svých podmínek Studijní."— Transkript prezentace:

1 1. TVORBA STUDIJNÍHO ZAMĚŘENÍ Studijní zaměření vzniká buď ze vzdělávacího zaměření popsaného v RVP ZUV Nebo si je škola vytvoří podle svých podmínek Studijní zaměření obsahuje jeden nebo více vyučovacích předmětů

2 Po vzájemné dohodě stanovíme název studijního zaměření Rozebereme příslušné očekávané výstupy v RVP, které stanoví stát Požadavky dané státem zkonfrontujeme s naší představou o absolventovi 1. a 2. stupně Na základě své představy a vzájemné shody stanovíme vyučovací předměty, ve kterých se bude uskutečňovat vzdělávání v daném studijním zaměření, tyto předměty budeme uvádět na vysvědčení

3 Je třeba pokrýt všechny vzdělávací oblasti – Hudební interpretaci a tvorbu a Recepci a reflexi hudby Příklad: studijní zaměření Hra na klavír Může obsahovat předměty: Hra na klavír, Čtyřruční hra, Hra z listu, Klavírní doprovod (Hudební interpretace a tvorba) Hudební nauku a Sborový zpěv(Recepce a reflexe hudby)

4 ! osnovy každého předmětu musí mít rozpracované očekávané výstupy do jednotlivých ročníků, popřípadě delších časových celků

5 ! studijní zaměření se skládá z vyučovacích předmětů, které si stanovuje škola ! studijní zaměření se z hlediska školy stávají ZÁVAZNOU VZDĚLÁVACÍ NABÍDKOU Škola musí být schopna definovaný obsah vzdělání realizovat

6 TVORBA UČEBNÍCH OSNOV VYUČOVACÍCH PŘEDMĚTŮ Učební osnovy vyučovacích předmětů vychází z očekávaných výstupů, které nám definuje RVP vznikají rozpracováním těchto výstupů do jednotlivých ročníků vyučovacích předmětů, které jsme si stanovili Chceme – li, mohou osnovy zahrnovat i učivo- potom platí pro všechny učitele, kteří realizují výuku Raději se držme obecnější roviny a příliš nekonkretizujme

7 2.Tvorba učebních osnov: Při vytváření osnov spolupracuje celé oddělení Všichni musí s jeho obsahem souhlasit Ve chvíli, kdy ŠVP podepíše ředitel, jsou vytvořené osnovy pro všechny závazné a povinné ŠVP můžeme měnit vždy od 1.9. nového školního roku Nezapomeňte se domluvit na grafické úpravě zpracovaných osnov (tabulky)

8 Rozpracujeme státní očekávané výstupy do jednotlivých ročníků námi stanovených předmětů, vytvoříme si ročníkovou úroveň Všechny výstupy RVP musíme dodržet Co umí žák na konci daného ročníku? Ve formulacích používáme slovesa ve 3. os. č.j. Žák: hraje, umí, zná, dokáže, rozlišuje, používá, využívá, zvládá, je schopen, vytváří, orientuje se…. RVP nám umožňuje při vytváření učebních osnov: používání delších celků

9 3.TVORBA UČEBNÍHO PLÁNU STUDIJNÍHO ZAMĚŘENÍ Hra na klavír Učební plán je část ŠVP – stanoví nám na základě RVP organizaci výuky ve škole Obsahuje tabulaci s vyučovacími předměty a poznámky k organizaci a realizaci jednotlivých předmětů Učební plán nám vymezuje týdenní časové dotace vyučovacích předmětů v jednotlivých ročnících

10 Základní studium I. stupně Minimální dotace Disponibilní dotace 1. r2. r3. r4. r5. r6. r7. r Hudební interpretace a tvorba Individuální výuka 1111111 9 Kolektivní výuka Recepce a reflexe hudby Kolektivní výuka

11 Studium s rozšířeným počtem vyučovaných hodin Minimální dotaceDisponibilní dotace 1. r2. r3. r4. r5. r6. r7. r Hudební interpretace a tvorba Individuální výuka 1111111 13 Kolektivní výuka Recepce a reflexe hudby Kolektivní výuka

12 Odhadneme čas, potřebný pro výuku jednotlivých předmětů v jednotlivých ročnících doplníme časovou dotaci do tabulky, součet týdenních dotací nesmí být nižší než závazné minimum stanovené v RVP Nezapomeneme, že v učebním plánu musí být zahrnuty všechny předměty našeho studijního zaměření V poznámkách vymezíme nestandardní organizaci studia

13 Studijní zaměření – Hra na klavír 1.r.2.r.3.r.4.r.5.r.6.r.7.r. Hra na klavír 1111111 Nauka o hudbě 11111-- Sborový zpěv nebo Hudební interpretace -----22


Stáhnout ppt "1. TVORBA STUDIJNÍHO ZAMĚŘENÍ Studijní zaměření vzniká buď ze vzdělávacího zaměření popsaného v RVP ZUV Nebo si je škola vytvoří podle svých podmínek Studijní."

Podobné prezentace


Reklamy Google