Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

PHDR. ROMANA LISNEROVÁ ŘEDITELKA ZŠ A MŠ PRAHA - SLIVENEC Taneční a pohybová výchova.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "PHDR. ROMANA LISNEROVÁ ŘEDITELKA ZŠ A MŠ PRAHA - SLIVENEC Taneční a pohybová výchova."— Transkript prezentace:

1 PHDR. ROMANA LISNEROVÁ ŘEDITELKA ZŠ A MŠ PRAHA - SLIVENEC LISNEROVA@POST.CZ Taneční a pohybová výchova

2 Taneční a pohybová výchova (TPV) a její využití Současný stav  RVP ZV obsahuje:  povinný obsah vzdělávání  doplňující obsah vzdělávání – doplňující vzdělávací obory Dramatická výchova Druhý cizí jazyk Etická výchova Taneční a pohybová výchova

3 TPV jako nabídka Škola – podpořit naplňování cílů základního vzdělávání (cílů školy); podpořit realizaci průřezových témat (osobnostní a sociální výchova…) Žáci – rozvíjet a utvářet klíčové kompetence (sociální a personální, komunikativní, pracovní…) Rodiče – zpestřit, rozšířit vzdělávací nabídku pro jejich děti Učitelé – umožnit seberealizaci; pomoci při utváření pozitivního klimatu ve školní třídě; umožnit „jiný“ pohled na jejich žáky

4 Před zahájením výuky TPV I. SEBEREFLEXE ŠKOLY Vize školy Zaměření vzdělávání (výchovné a vzdělávací strategie, cíle vzdělávání) SWOT analýza Očekávání – učitelé, vedení školy Přínos – žáci, rodiče žáků, škola jako celek

5 Před zahájením výuky TPV II. PODMÍNKY PRO REALIZACI TPV Východisko = SWOT analýza  Prostorové podmínky  Sál, tělocvična, hygienické zázemí, šatny…  Finanční podmínky  Finanční ohodnocení učitelů TPV (pedagog, korepetitor); úprava úvazků ostatních pedagogů…  Personální podmínky  Kvalifikovaný pedagog, korepetitor…  Materiální podmínky  Vybavení prostor – podlahová krytina, klavír, pomůcky pro žáky…

6 Před zahájením výuky TPV III. TPV a školní vzdělávací program Zásah do vzdělávací nabídky  Povinný předmět  Nepovinný předmět  Volitelný předmět Zásah do učebního plánu  Odkud čerpat časovou dotaci  Dodržení celkové časové dotace pro 1. a 2. stupeň  Dodržení časové dotace pro ročníky  Dodržení minimální časové dotace pro vzdělávací oblasti

7 Úpravy ŠVP I. Charakteristika školy  Podmínky, vybavení Charakteristika ŠVP  Zaměření školy  Výchovné a vzdělávací strategie  Průřezová témata Charakteristika pedagogického sboru  Nové kvalifikace…

8 Úpravy ŠVP II. Učební plán  Tabulace i poznámky Učební osnovy  Nový vyučovací předmět  Charakteristika vyučovacího předmětu  Výchovné a vzdělávací strategie  Vzdělávací obsah Předmětové výstupy, učivo, průřezová témata Hodnocení žáků  Způsob hodnocení Autoevaluace školy  AE oblasti, cíle, kritéria …

9 Možná úskalí  Čerpání časové dotace (úprava UP)  NEČERPÁME časovou dotaci ze vzdělávací oblasti Umění a kultura  Učební osnovy  Zpracujeme v obvyklém rozsahu  Hodnocení žáků  ?  Finanční zajištění pedagogů  DPP, pracovní smlouva

10 Co se osvědčilo Motivovat pedagogický sbor Zavádět TPV postupně od 1. ročníku Umožnit náhled ostatních vyučujících do hodin TPV (třídní učitel) Informovat a nadchnout rodiče budoucích prvňáčků (cílech, přínos a zaměření „nového“ vyučovacího předmětu) Propagovat TPV na webových stránkách školy  Fotodokumentace, učební osnovy… Realizovat ukázkové hodiny TPV

11 DĚKUJI ZA POZORNOST - PŘEJI ÚSPĚCHY PŘI REALIZACI TPV A KLIDNÝ KONEC ŠKOLNÍHO ROKU


Stáhnout ppt "PHDR. ROMANA LISNEROVÁ ŘEDITELKA ZŠ A MŠ PRAHA - SLIVENEC Taneční a pohybová výchova."

Podobné prezentace


Reklamy Google