Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

NIPOS www.nipos-mk.cz. TANEČNÍ A POHYBOVÁ VÝCHOVA z pohledu Národního informačního a poradenského střediska pro kulturu 1) výzkum 2) vzdělávání 3) příklady.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "NIPOS www.nipos-mk.cz. TANEČNÍ A POHYBOVÁ VÝCHOVA z pohledu Národního informačního a poradenského střediska pro kulturu 1) výzkum 2) vzdělávání 3) příklady."— Transkript prezentace:

1 NIPOS www.nipos-mk.cz

2 TANEČNÍ A POHYBOVÁ VÝCHOVA z pohledu Národního informačního a poradenského střediska pro kulturu 1) výzkum 2) vzdělávání 3) příklady z praxe

3 ad. 1) výzkum VÝZNAM VYBRANÝCH UMĚLECKÝCH AKTIVIT PRO UTVÁŘENÍ OSOBNOSTI DÍTĚTE VE VĚKU POVINNÉ ŠKOLNÍ DOCHÁZKY střednědobý (pětiletý) kvantitativně pojatý aplikovaný výzkum sociologického typu 2003-2007 prováděný v oborech dětského divadla, dětského sborového zpěvu, dětských výtvarných aktivit, dětského scénického tance, dětského folkloru a ve vybraném srovnávacím (kontrolním) vzorku dětí ze základních škol, které se uvedeným aktivitám nevěnují

4 VSTUPY A PŘEDPOKLADY Výzkumný vzorek = 1900 dětí tedy 5% z celkového počtu 38.500 dětí, které se v České republice aktivně a dlouhodobě věnovaly zájmové umělecké činnosti v dětských skupinách/souborech. Kontrolní vzorek = 300 dětí příslušného věku které se zkoumaným aktivitám nevěnovaly. Byl společný pro srovnání se všemi obory. Centrální kategorie výzkumu - životní styl dítěte. Jestliže dítě bylo zapojeno do zájmových uměleckých aktivit, pak lze očekávat se statisticky významnou pravděpodobností, že v průběhu zapojení se bude kvalita jeho životního stylu zlepšovat oproti kvalitě životního stylu dětí, které do těchto aktivit zapojeny nejsou. Další sledované kategorie - sociální vztahy, kreativita, vztah k umění a odolnost vůči negativním sociálním jevům ve společnosti. I u nich je předpoklad, že se u zapojených dětí projeví zlepšování.

5 VÝSTUPY kvantitativně prokázán vliv kolektivní taneční aktivity na rozvoj osobnosti dítěte - působení po stránce múzické (pohybové a hudební) - zvládání vlastního chování a sebeovládání - utváření pozitivních sociálních vztahů - vytváření podmínek pro samostatnost a zodpovědnost - rozvíjení kreativity - formování vztahu k umění

6 VZTAH K UMĚNÍ Zkoumaný vzorek (děti, které tančí) Kontrolní vzorek (děti, které netančí)

7 Srovnání obou vzorků VZTAH K UMĚNÍ

8 ad. 2) vzdělávání a)CELOROČNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAMY Taneční výchova dětí 1 - základní kurz Celoroční cyklus seminářů a dílen zaměřený na rytmickou, pohybovou a taneční výchovu dětí Časová dotace programu 180 vyučovacích hodin V roce 2010 nebyl otevřen Taneční výchova dětí 2 - specializační kurz Celoroční cyklus seminářů a dílen zaměřený na dětskou taneční výchovu a zdroje inspirace pro tvorbu Časová dotace programu 80 vyučovacích hodin V roce 2010 absolvovalo 20 pedagogů Taneční výchova 3 - techniky scénického tance - základní kurz Celoroční cyklus seminářů a dílen zaměřený na taneční techniky: Cunningham, Graham, Limon, Jazz a tvorbu Časová dotace programu 180 vyučovacích hodin V roce 2010 nebyl otevřen

9 Taneční výchova 4 - současné pohybové trendy scénického tance - základní kurz Celoroční cyklus seminářů a dílen zaměřený na současný tanec: tanec s partnerem, kontaktní improvizaci, kompoziční práce Časová dotace programu 180 vyučovacích hodin V roce 2010 absolvovalo 15 pedagogů Hudebně pohybová výchova s orffovskými prvky Celoroční cyklus seminářů a dílen zaměřený na metodiku základní pohybové průpravy pro děti předškolního věku, tedy elementární taneční průpravu s hudbou Časová dotace programu 40 vyučovacích hodin V roce 2010 absolvovalo 11 pedagogů b) JEDNOSEMESTRÁLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Taneční výchova 5 - tělo v pohybu - specializační kurz Semestrální vzdělávací cyklus zaměřený na taneční a pohybovou kulturu a zdroje inspirace pro tvorbu Časová dotace programu 80 vyučovacích hodin V roce 2010 absolvovalo 27 pedagogů

10 3) příklady z praxe ZŠ Jablonec nad Nisou Vyučující pedagog Ludmila Rellichová, externí pedagog Forma výuky povinně volitelný předmět, 60 minut týdně Způsob financování dohoda o provedení práce

11 ZŠ Na Ostrově Jaroměř Vyučující pedagog Lenka Halašová, interní pedagog Forma výuky nepovinný kroužek, 60 minut týdně Způsob financování zaměstnanec školy

12 15. ZŠ Plzeň Vyučující pedagog Iva Markvartová, interní pedagog Forma výuky 1. a 2. třída v rámci HV, vyučovací hodina týdně ve spolupráci s klavíristou Způsob financování pracovní smlouva ilustračni foto ZUŠ Vodňany

13 Děkuji za Vaši pozornost Mgr. Jiří Lössl NIPOS-ARTAMA


Stáhnout ppt "NIPOS www.nipos-mk.cz. TANEČNÍ A POHYBOVÁ VÝCHOVA z pohledu Národního informačního a poradenského střediska pro kulturu 1) výzkum 2) vzdělávání 3) příklady."

Podobné prezentace


Reklamy Google