Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

POLYTECHNICKÁ VÝCHOVA A VZDĚLÁVÁNÍ V MŠ KA 02 ODBORNÉ SEMINÁŘE PRO VEDOUCÍ PRACOVNÍKY BC. VLASTA TESAŘOVÁ METODIK.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "POLYTECHNICKÁ VÝCHOVA A VZDĚLÁVÁNÍ V MŠ KA 02 ODBORNÉ SEMINÁŘE PRO VEDOUCÍ PRACOVNÍKY BC. VLASTA TESAŘOVÁ METODIK."— Transkript prezentace:

1 POLYTECHNICKÁ VÝCHOVA A VZDĚLÁVÁNÍ V MŠ KA 02 ODBORNÉ SEMINÁŘE PRO VEDOUCÍ PRACOVNÍKY BC. VLASTA TESAŘOVÁ METODIK

2 Obsah školení PROJEKT CZ.1.07/1.3.00/48.0075 JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY.2 Rámcový vzdělávací program pro MŠ Polytechnická výchova a vzdělávání v návaznosti na ŠVP jednotlivých MŠ Cíle a výstupy polytechnického vzdělávání v MŠ

3 Obecné principy předškolního vzdělávání PROJEKT CZ.1.07/1.3.00/48.0075 JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY.3 1. Podmínky vzdělávání Jsou legislativně vymezeny / zákony, vyhlášky, prováděcí předpisy …/ V návaznosti na ně upravuje Rámcový vzdělávací program pro předškolní vzdělávání další podmínky, které podmiňují kvalitu poskytovaného vzdělávání – tzn. i polytechnického / materiální, organizační, personální, psychohygienické, pedagogické … /

4 Obecné principy předškolního vzdělávání PROJEKT CZ.1.07/1.3.00/48.0075 JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY.4 2. Cíl vzdělávání v mateřské škole Maximálně podporovat rozvoj každého dítěte Podílet se na jeho zdravém, citovém, rozumovém a tělesném rozvoji Směrovat dítě k osvojení základních pravidel chování Podílet se na nastavení základních životních hodnot a mezilidských vztahů Vytvářet předpoklady pro pokračování ve vzdělávání

5 3. Konkrétní požadavky na vzdělávání RVP PV vymezuje konkrétní požadavky pro předškolní vzdělávání Představuje zásadní východisko pro tvorbu ŠVP Vzdělávání v MŠ směřuje dítě k osvojování klíčových kompetencí KKV udávají pedagogům jednoznačný směr kam má předškolní vzdělávání směřovat a o co usilovat Obecné principy předškolního vzdělávání

6 PROJEKT CZ.1.07/1.3.00/48.0075 JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY.6 4. Strategické změny předškolního vzdělávání Jsou vymezeny v Dlouhodobém záměru rozvoje vzdělávání a vzdělávací soustavy pro období let 2011-2015 Nově ve Strategii vzdělávací politiky do roku 2020 – nyní ve fázi připomínkového řízení / v popředí se nachází osobnostní rozvoj učitelů – jednou z priorit je i oblast polytechnické výchovy a vzdělávání /

7 5. Realizace strategických záměrů ČŠI - zaměření šetření Parametry výkonů MŠ Podpora mateřského jazyka ve vzdělávacích programech MŠ Seznamování dětí s cizím jazykem Podpora polytechnické výchovy Problematika vysoké míry odkladů povinné školní docházky

8 6. Podpora rozvoje osobností dětí Obecné principy předškolního vzdělávání Uplatňování účinných pedagogických přístupů a metod práce Respektování vývojových a individuálních potřeb dítěte včetně psychohygienických zásad Diferencování nároků na jednotlivé děti Poskytování zpětné vazby a motivace k lepším výsledkům ve vzdělávání

9 6. Podpora rozvoje osobností dětí Preference samostatné práce dětí Individualizovaná výuka Uplatňování experimentování tzn. dovednostně – praktických a názorně – demonstračních metod Vzájemné propojení vzdělávacích oblastí Obecné principy předškolního vzdělávání

10 7. Nabídka péče o děti se SVP Obecné principy předškolního vzdělávání Koncepce RVP PV vychází z respektování individuálních potřeb a možností každého dítěte, tedy i dětí se SVP Potřeby dětí se SVP jsou zohledněny přizpůsobením ŠVP a systematickou realizací vyrovnávacích opatření

11 8. Podpora nadaných dětí v předškolním vzdělávání Obecné principy předškolního vzdělávání RVP PV umožňuje individualizované pojetí předškolního vzdělávání s důrazem na rozvoj aktivity a tvořivosti dětí MŠ poskytují nadaným dětem individuální podporu vzdělávání dle individuálního vzdělávacího plánu s důrazem na rozvoj aktivity a tvořivosti

12 9. Hodnocení výsledků dle požadavků RVP PV Obecné principy předškolního vzdělávání Můžeme hodnotit : / včetně zaměření na polytechnické vzdělávání / propojení obsahu s praxí a životními situacemi podmínky pro / polytechnické / vzdělávání vzdělávací záměr týkající se kompetencí v základních oblastech stanovených RVP, ŠVP uplatňování kooperativního učení založeném na spolupráci dětí zpětnou vazbu

13 10. Reálný stav začlenění polytechnické výchovy a vzdělávání do ŠVP v návaznosti na RVP Obecné principy předškolního vzdělávání Polytechnická výchova a vzdělávání se uskutečňuje ve všech vzdělávacích oblastech vymezených RVP PV Od roku 2012 / 2013 jsou do RVP doplněny konkretizované výstupy, které uvedené oblasti upřesňují Projekt „ Jak co funguje “ má za cíl podpořit polytechnickou výchovu na jednotlivých MŠ Projekt „ Jak co funguje „ nabízí MŠ možnost profilace v oblasti polytechnické výchovy

14 Polytechnická výchova a vzdělávání v návaznosti na ŠVP Biologická DÍTĚ A JEHO TĚLO Psychologická DÍTĚ A JEHO PSYCHIKA Interpersonální DÍTĚ A TEN DRUHÝ Sociálně – kulturní DÍTĚ A SPOLEČNOST Enviromentální DÍTĚ A SVĚT

15 Možnosti reálné budoucnosti polytechnické výchovy a vzdělávání v MŠ


Stáhnout ppt "POLYTECHNICKÁ VÝCHOVA A VZDĚLÁVÁNÍ V MŠ KA 02 ODBORNÉ SEMINÁŘE PRO VEDOUCÍ PRACOVNÍKY BC. VLASTA TESAŘOVÁ METODIK."

Podobné prezentace


Reklamy Google