Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

VLASTNÍ HODNOCENÍ Z POHLEDU SLOUČENÉ ZŠ A MŠ Mgr. Barbora Petrů Puhrová ředitelka školy.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "VLASTNÍ HODNOCENÍ Z POHLEDU SLOUČENÉ ZŠ A MŠ Mgr. Barbora Petrů Puhrová ředitelka školy."— Transkript prezentace:

1 VLASTNÍ HODNOCENÍ Z POHLEDU SLOUČENÉ ZŠ A MŠ Mgr. Barbora Petrů Puhrová ředitelka školy

2 ORGANIZACE Základní škola a Mateřská škola Tečovice příspěvková organizace Tečovice 112 763 02 Zlín 4 Zřizovatel - Obec Tečovice

3 CHARAKTERISTIKA ŠKOLY pedagogičtí pracovníci13 nepedagogičtí pracovníci 8 MŠ 2 třídy 55 dětí ZŠ 5 ročníků 73 žáků ŠD 2 oddělení46 žáků ŠJ výdej 137 jídel

4 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MŠ ŠVP PVObjevujeme svět ZŠ ŠVP ZV Jsme spolu ŠD ŠVP ŠDCestou hry a zábavy jdeme spolu za dalším poznáním

5 PRIORITY ŠKOLY kvalita vzdělávání soulad ŠVP mezi subjekty- návaznost, společné cíle, naplňování klíčových kompetencí dle úrovně vzdělávání propojení teorie s praxí, prožitek, hra vzájemná spolupráce, komunikace sociální učení plynulý přechod z MŠ do ZŠ projekty, aktivity rodina a škola

6 Co pro naši školu znamená autoevaluace a hodnocení? zákonná povinnost reálný obraz o škole podklady pro rozhodování ředitele pro další rozvoj školy kontrola, zpětná vazba klima školy →rozvoj školy →kvalita školy

7 škola zákonzřizovatel rodina dítě žák rodiče veřejnost pedagog zaměstnanci ŠVP vnitřní a vnější prostředí pravidla kontrola podpora kontrola VÝCHODISKA VLASTNÍHO HODNOCENÍ

8 VLASTNÍ HODNOCENÍ ŠKOLY 1. ČASOVÝ PLÁN 2. HODNOCENÍ VÝCHOZÍHO STAVU 3. METODIKA VLASTNÍHO HODNOCENÍ 4. VYHODNOCENÍ KONEČNÉHO STAVU

9 METODIKA VLASTNÍHO HODNOCENÍ ŠKOLY 1. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 2. PODMÍNKY KE VZDĚLÁVÁNÍ 3. PRŮBĚH VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ 4. VÝSLEDKY VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ 5. PODPORA ŠKOLY ŽÁKŮM 6. ŘÍZENÍ ŠKOLY 7. ÚROVEŇ VÝSLEDKŮ PRÁCE ŠKOLY

10 OSNOVA CÍL ČASOVÉ OBDOBÍ KDO METODY ZJIŠTĚNÍ NÁPRAVY A OPATŘENÍ

11 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Organizace výchovně vzdělávacího procesu Realizace ŠVP Soulad ŠVP s RVP Cíl: Integrace žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Metody hodnocení efektivity integrace žáka plnění IVP integrovaného žáka konzultace a spolupráce s PPP, SPC výchovně vzdělávací proces Zjištění, návrhy a opatření: vytvoření IVP v souladu s RVP a ŠVP průběžné hodnocení výsledků vzdělávání Integrace má smysl za daných podmínek.

12 PODMÍNKY KE VZDĚLÁVÁNÍ Personální podmínky Materiální podmínky Ekonomické podmínky Organizační podmínky Spolupráce s rodinou Spolupráce se zřizovatelem Cíl: Zjištění ekonomických podmínek školy Metody investiční záměr školy dotazníky pro rodiče, zaměstnance školy Zjištění, návrhy a opatření: zlepšení technického stavu budovy a modernizace vybavení nabídka kvalitnějších služeb Jsou-li finance, jde vše.

13 PRŮBĚH VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ Stanovení cílů výuky Motivace Vyučovací formy, metody psychohygiena výuky Interakce a komunikace Hodnocení žáků Cíl: Hodnocení motivačních metod učitelů ve vyučovacím procesu Metody sebehodnocení učitelů hospitace Zjištění, návrhy a opatření: projednávání významu motivace žáků na pedagogických poradách formy motivace ve vyučovacím procesu, kontrola hospitací řed. školy i pedagogy vzájemně Motivace-cesta k úspěchu.

14 VÝSLEDKY VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ Plánování a příprava na výuku Vliv person. zabezp. na výuku Materiální podpora výuky Hodnocení žáků, konkrétní výsledky Klíčové kompetence Cíl: Sebehodnocení žáků Metody volné psaní dotazník skupinová diskuse Zjištění, návrhy a opatření: sebehodnocení žáka vede učitele k reflexi vlastní práce zhodnocení uplatnění strategií vedoucích k naplnění klíčových kompetencí význam vyjadřování vlastního názoru Děti umějí říct pravdu.

15 PODPORA ŠKOLY ŽÁKŮM Spolupráce s rodinou Klima školy Nadstandardní nabídka Spolupráce s dalšími organizacemi Cíl: Úspěšnost zvolených metod a forem spolupráce s rodinou Metodyrozhovory, pohovory konzultace třídní schůzky akce pořádané školou dotazníky Zjištění, návrhy a opatření: rozvoj důvěry rodiny škole pravidla komunikace Dítě přichází z rodiny...

16 ŘÍZENÍ ŠKOLY Organizační struktura Informační systém školy Činnost porad. a met.org. Hospitační a kontrol. činnost Personální rozvoj školy Cíl: Funkčnost informačního a kontrolního systému školy Metody pedagogické a provozní porady hodnocení zaměstnanců plánování sebehodnocení vedení Zjištění, návrhy a opatření: posílení managementu personálního řízení školy podpora důvěry v samostatné řešení úkolu Všechny problémy na vaši hlavu.

17 ÚROVEŇ VÝSLEDKŮ PRÁCE ŠKOLY Kvalita školy Prezentace školy Dokumenty školy Výroční zpráva Cíl: Prezentace školy Metodyvýsledky školy na veřejnosti pořádání akcí pro školu a veřejnost zapojení školy do projektů (rozv., nadnár.) Zjištění, návrhy a opatření: vytvoření jasné profilace školy Nabídka-poptávka

18 Děkuji za pozornost. Mgr. Barbora Petrů Puhrová www.zstecovice.cz skola@zstecovice.cz Zlín 20.10. 2009 Základní škola a Mateřská škola Tečovice


Stáhnout ppt "VLASTNÍ HODNOCENÍ Z POHLEDU SLOUČENÉ ZŠ A MŠ Mgr. Barbora Petrů Puhrová ředitelka školy."

Podobné prezentace


Reklamy Google