Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

VLASTNÍ HODNOCENÍ Z POHLEDU SLOUČENÉ ZŠ A MŠ

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "VLASTNÍ HODNOCENÍ Z POHLEDU SLOUČENÉ ZŠ A MŠ"— Transkript prezentace:

1 VLASTNÍ HODNOCENÍ Z POHLEDU SLOUČENÉ ZŠ A MŠ
Mgr. Barbora Petrů Puhrová ředitelka školy

2 ORGANIZACE Základní škola a Mateřská škola Tečovice
příspěvková organizace Tečovice 112 Zlín 4 Zřizovatel - Obec Tečovice

3 CHARAKTERISTIKA ŠKOLY
pedagogičtí pracovníci 13 nepedagogičtí pracovníci 8 MŠ 2 třídy 55 dětí ZŠ 5 ročníků 73 žáků ŠD 2 oddělení 46 žáků ŠJ výdej jídel

4 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM
MŠ ŠVP PV Objevujeme svět ZŠ ŠVP ZV Jsme spolu ŠD ŠVP ŠD Cestou hry a zábavy jdeme spolu za dalším poznáním

5 PRIORITY ŠKOLY kvalita vzdělávání
soulad ŠVP mezi subjekty- návaznost, společné cíle, naplňování klíčových kompetencí dle úrovně vzdělávání propojení teorie s praxí, prožitek, hra vzájemná spolupráce, komunikace sociální učení plynulý přechod z MŠ do ZŠ projekty, aktivity rodina a škola

6 Co pro naši školu znamená autoevaluace a hodnocení?
zákonná povinnost reálný obraz o škole podklady pro rozhodování ředitele pro další rozvoj školy kontrola, zpětná vazba klima školy →rozvoj školy →kvalita školy

7 VÝCHODISKA VLASTNÍHO HODNOCENÍ
pedagog zaměstnanci ŠVP vnitřní a vnější prostředí dítě žák rodiče veřejnost pravidla kontrola podpora kontrola

8 VLASTNÍ HODNOCENÍ ŠKOLY
ČASOVÝ PLÁN HODNOCENÍ VÝCHOZÍHO STAVU METODIKA VLASTNÍHO HODNOCENÍ VYHODNOCENÍ KONEČNÉHO STAVU

9 METODIKA VLASTNÍHO HODNOCENÍ ŠKOLY
ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PODMÍNKY KE VZDĚLÁVÁNÍ PRŮBĚH VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ VÝSLEDKY VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ PODPORA ŠKOLY ŽÁKŮM ŘÍZENÍ ŠKOLY ÚROVEŇ VÝSLEDKŮ PRÁCE ŠKOLY

10 CÍL ČASOVÉ OBDOBÍ KDO METODY ZJIŠTĚNÍ NÁPRAVY A OPATŘENÍ
OSNOVA CÍL ČASOVÉ OBDOBÍ KDO METODY ZJIŠTĚNÍ NÁPRAVY A OPATŘENÍ

11 Cíl: Integrace žáků se speciálními vzdělávacími potřebami
ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Organizace výchovně vzdělávacího procesu Realizace ŠVP Soulad ŠVP s RVP Cíl: Integrace žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Metody hodnocení efektivity integrace žáka plnění IVP integrovaného žáka konzultace a spolupráce s PPP, SPC výchovně vzdělávací proces Zjištění, návrhy a opatření: vytvoření IVP v souladu s RVP a ŠVP průběžné hodnocení výsledků vzdělávání Integrace má smysl za daných podmínek.

12 Cíl: Zjištění ekonomických podmínek školy
PODMÍNKY KE VZDĚLÁVÁNÍ Personální podmínky Materiální podmínky Ekonomické podmínky Organizační podmínky Spolupráce s rodinou Spolupráce se zřizovatelem Cíl: Zjištění ekonomických podmínek školy Metody investiční záměr školy dotazníky pro rodiče, zaměstnance školy Zjištění, návrhy a opatření: zlepšení technického stavu budovy a modernizace vybavení nabídka kvalitnějších služeb Jsou-li finance, jde vše.

13 Cíl: Hodnocení motivačních metod učitelů ve vyučovacím procesu
PRŮBĚH VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ Stanovení cílů výuky Motivace Vyučovací formy, metody psychohygiena výuky Interakce a komunikace Hodnocení žáků Cíl: Hodnocení motivačních metod učitelů ve vyučovacím procesu Metody sebehodnocení učitelů hospitace Zjištění, návrhy a opatření: projednávání významu motivace žáků na pedagogických poradách formy motivace ve vyučovacím procesu, kontrola hospitací řed. školy i pedagogy vzájemně Motivace-cesta k úspěchu.

14 Cíl: Sebehodnocení žáků Metody volné psaní dotazník skupinová diskuse
VÝSLEDKY VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ Plánování a příprava na výuku Vliv person. zabezp. na výuku Materiální podpora výuky Hodnocení žáků, konkrétní výsledky Klíčové kompetence Cíl: Sebehodnocení žáků Metody volné psaní dotazník skupinová diskuse Zjištění, návrhy a opatření: sebehodnocení žáka vede učitele k reflexi vlastní práce zhodnocení uplatnění strategií vedoucích k naplnění klíčových kompetencí význam vyjadřování vlastního názoru Děti umějí říct pravdu.

15 Cíl: Úspěšnost zvolených metod a forem spolupráce s rodinou
PODPORA ŠKOLY ŽÁKŮM Spolupráce s rodinou Klima školy Nadstandardní nabídka Spolupráce s dalšími organizacemi Cíl: Úspěšnost zvolených metod a forem spolupráce s rodinou Metody rozhovory, pohovory konzultace třídní schůzky akce pořádané školou dotazníky Zjištění, návrhy a opatření: rozvoj důvěry rodiny škole pravidla komunikace Dítě přichází z rodiny...

16 Cíl: Funkčnost informačního a kontrolního systému školy
ŘÍZENÍ ŠKOLY Organizační struktura Informační systém školy Činnost porad. a met.org Hospitační a kontrol. činnost Personální rozvoj školy Cíl: Funkčnost informačního a kontrolního systému školy Metody pedagogické a provozní porady hodnocení zaměstnanců plánování sebehodnocení vedení Zjištění, návrhy a opatření: posílení managementu personálního řízení školy podpora důvěry v samostatné řešení úkolu Všechny problémy na vaši hlavu.

17 ÚROVEŇ VÝSLEDKŮ PRÁCE ŠKOLY. Kvalita školy. Prezentace školy
ÚROVEŇ VÝSLEDKŮ PRÁCE ŠKOLY Kvalita školy Prezentace školy Dokumenty školy Výroční zpráva Cíl: Prezentace školy Metody výsledky školy na veřejnosti pořádání akcí pro školu a veřejnost zapojení školy do projektů (rozv., nadnár.) Zjištění, návrhy a opatření: vytvoření jasné profilace školy Nabídka-poptávka

18 Mgr. Barbora Petrů Puhrová www.zstecovice.cz skola@zstecovice.cz
Děkuji za pozornost. Mgr. Barbora Petrů Puhrová Zlín Základní škola a Mateřská škola Tečovice


Stáhnout ppt "VLASTNÍ HODNOCENÍ Z POHLEDU SLOUČENÉ ZŠ A MŠ"

Podobné prezentace


Reklamy Google