Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Mgr. Jana Palanská Základní škola J. A. Komenského Kly.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Mgr. Jana Palanská Základní škola J. A. Komenského Kly."— Transkript prezentace:

1

2 Mgr. Jana Palanská

3 Základní škola J. A. Komenského Kly

4 Logo školy:  Naše škola byla založena před 110 lety a byla pojmenována podle učitele národů J. A. Komenského  Školu navštěvuje zhruba 170 žáků

5 Téma prezentace Autoevaluace školy

6 AUTOEVALUACE ŠKOLY Vlastní hodnocení školy Stále probíhající proces Nástroj ke zlepšování práce školy Společný rámec pro všechny školy

7 VÝCHOZÍ DOKUMENT ZŠ J.A.Komenského Kly, okres Mělník 2005 - 2010 Na základě SWOT analýzy  vedení školy  zaměstnanců školy  členů Školské rady  zřizovatele

8 Členění Vzdělání Výchova Personální oblast Spolupráce škola – veřejnost (rodina, zřizovatel, MŠ a ostatní) Materiálně – technické vybavení Vždy analýza současného stavu a koncepční záměry

9 AUTOEVALUACE NA NAŠÍ ŠKOLE Hodnocení školy jsme zaměřili na cíle, které si škola stanovila v ŠVP a v koncepčním záměru školy, a na způsoby, jakým tyto cíle plní. Proběhla 1x – výchozí zpráva Za školní roky 2005/2006 a 2006/2007 Dotazník pro rodiče Dotazník pro žáky Dotazník pro učitele Dotazník pro vedení školy

10 Pojmy v autoevaluaci Kritéria = cílový stav, kvalita, kterou chce škola v dané oblasti dosáhnout Indikátory = měřítko vypovídající o stavu sledovaného jevu Nástroje = metody, které škola k hodnocení použije Čas = časový úsek, v kterém bude sledování a hodnocení probíhat Odpovědná osoba = zaměstnanec školy, který plnění kritéria kontroluje

11 Oblasti autoevaluace v ŠVP  Program školy  Podmínky ke vzdělání  Průběh vzdělávání  Podpora školy  Výsledky vzdělávání žáků  Řízení školy  Úroveň výsledků práce školy

12 Ukázka z našeho ŠVP – podmínky ke vzdělání PodoblastKritériumIndikátorNástrojČasOdpovědná osoba personálníKaždá specifická oblast má svého koordinátora - Na škole pracuje VP - Je ustanoven ŠMP, ICT, EVVO, ŠVP Rozdělení úkolů na škole 1 x ročněŘŠ materiálníDostatek DT- každý vyuč. má možnost využití DT - - v každé třídě je DT stabilně Dotazník Hospitace Kontrola učebny PrůběžněVedení školy

13 Ukázka z našeho ŠVP – průběh vzdělávání PodoblastKritériumIndikátorNástrojČasOdpovědná osoba Organizace práce ve vyučování Činnost žáků je různorodá Během hodiny žáci alespoň 2x změní druh činnosti sebehodno cení učitelů, hospitace průběžněvedení školy, všichni učitelé - vyučovací hodina má formální stránku učitel se se žáky přivítá a rozloučí, sdělí jim cíl hodiny a na závěr společně zhodnotí hodinu sebehodno cení učitelů, hospitace průběžněvedení školy, všichni učitelé

14 Hlavní úkoly a plán práce  roční plán  kdo  co  kdy  jak

15 Roční plán kontrolní činnosti Analýza předchozího roku Plán, který koresponduje s osnovou Vlastního hodnocení školy Kdo, co, kdy bude kontrolovat

16 Kontrola třídních výkazů TřídaTřídní učitelVýsledek kontroly

17 Kontrola žákovských knížek TřídaKontroly TU KladyNedostatky

18 MOTTO: „ Když budeme přemýšlet o tom, co děláme, jak to děláme a proč to děláme, může na tom být naše škola líp.“


Stáhnout ppt "Mgr. Jana Palanská Základní škola J. A. Komenského Kly."

Podobné prezentace


Reklamy Google