Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Mgr. Jana Palanská.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Mgr. Jana Palanská."— Transkript prezentace:

1 Mgr. Jana Palanská

2 Základní škola J. A. Komenského Kly

3 Logo školy: Naše škola byla založena před 110 lety a byla pojmenována podle učitele národů J. A. Komenského Školu navštěvuje zhruba 170 žáků

4 Téma prezentace Autoevaluace školy

5 AUTOEVALUACE ŠKOLY Vlastní hodnocení školy Stále probíhající proces
Nástroj ke zlepšování práce školy Společný rámec pro všechny školy

6 ZŠ J.A.Komenského Kly, okres Mělník
VÝCHOZÍ DOKUMENT ZŠ J.A.Komenského Kly, okres Mělník Na základě SWOT analýzy vedení školy zaměstnanců školy členů Školské rady zřizovatele Koncepční záměry školy

7 Členění Vzdělání Výchova Personální oblast
Spolupráce škola – veřejnost (rodina, zřizovatel, MŠ a ostatní) Materiálně – technické vybavení Vždy analýza současného stavu a koncepční záměry

8 AUTOEVALUACE NA NAŠÍ ŠKOLE
Hodnocení školy jsme zaměřili na cíle, které si škola stanovila v ŠVP a v koncepčním záměru školy, a na způsoby, jakým tyto cíle plní. Proběhla 1x – výchozí zpráva Za školní roky 2005/2006 a 2006/2007 Dotazník pro rodiče Dotazník pro žáky Dotazník pro učitele Dotazník pro vedení školy

9 Pojmy v autoevaluaci Kritéria = cílový stav, kvalita, kterou chce škola v dané oblasti dosáhnout Indikátory = měřítko vypovídající o stavu sledovaného jevu Nástroje = metody, které škola k hodnocení použije Čas = časový úsek, v kterém bude sledování a hodnocení probíhat Odpovědná osoba = zaměstnanec školy, který plnění kritéria kontroluje

10 Oblasti autoevaluace v ŠVP
Program školy Podmínky ke vzdělání Průběh vzdělávání Podpora školy Výsledky vzdělávání žáků Řízení školy Úroveň výsledků práce školy

11 Ukázka z našeho ŠVP – podmínky ke vzdělání
Podoblast Kritérium Indikátor Nástroj Čas Odpovědná osoba personální Každá specifická oblast má svého koordinátora - Na škole pracuje VP - Je ustanoven ŠMP, ICT, EVVO, ŠVP Rozdělení úkolů na škole 1 x ročně ŘŠ materiální Dostatek DT - každý vyuč. má možnost využití DT - v každé třídě je DT stabilně Dotazník Hospitace Kontrola učebny Průběžně Vedení školy

12 Ukázka z našeho ŠVP – průběh vzdělávání
Podoblast Kritérium Indikátor Nástroj Čas Odpovědná osoba Organizace práce ve vyučování Činnost žáků je různorodá Během hodiny žáci alespoň 2x změní druh činnosti sebehodnocení učitelů, hospitace průběžně vedení školy, všichni učitelé - vyučovací hodina má formální stránku učitel se se žáky přivítá a rozloučí, sdělí jim cíl hodiny a na závěr společně zhodnotí hodinu

13 Hlavní úkoly a plán práce
roční plán kdo co kdy jak

14 Roční plán kontrolní činnosti
Analýza předchozího roku Plán, který koresponduje s osnovou Vlastního hodnocení školy Kdo, co, kdy bude kontrolovat

15 Kontrola třídních výkazů
Třída Třídní učitel Výsledek kontroly

16 Kontrola žákovských knížek
Třída Kontroly TU Klady Nedostatky

17 „Když budeme přemýšlet o tom,
MOTTO: „Když budeme přemýšlet o tom, co děláme, jak to děláme a proč to děláme, může na tom být naše škola líp.“


Stáhnout ppt "Mgr. Jana Palanská."

Podobné prezentace


Reklamy Google